Υστεροσκοπήσεις

Υστεροσκοπήσεις

Ενδομήτριος πολύποδας

Υστεροσκοπική εκτομή ενδομητρίου (TCRE)

Ενδομήτριες συμφύσεις

Σαλπιγγικό στόμιο - υστεροσκοπική εικόνα

Λύση διαφραγμάτων μήτρας

Υποβλεννογόνιο ινομύωμα στην κοιλότητα της μήτρας

Διάφραγμα μήτρας

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!