Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολύ πιο επιτυχής όταν οι ωοθήκες διεγείρονται με φάρμακα, αφού με τον τρόπο αυτό παράγονται αρκετά ωάρια και επομένως αρκετά έμβρυα. Εκείνα λοιπόν που δε θα μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας, καταψύχονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και φυλάσσονται στο υγρό άζωτο στους -196oC, θερμοκρασία που αναστέλλει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η κατάψυξη των εμβρύων μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια , είτε την επόμενη μέρα της ωοληψίας, στο στάδιο των δύο προ-πυρήνων (2PN), είτε την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία, στο στάδιο της βλαστοκύστης (blastocyst stage), είτε ενδιάμεσα όταν τα έμβρυα διαιρούνται (cleavage stage).

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της κατάψυξης είναι η ίδια και περιλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε ειδικά βιολογικά αντι-ψυκτικά υγρά και τη φύλαξή τους σε πολύ λεπτές πλαστικές παγέτες. Το καθένα από αυτά φέρει το όνομα της γυναίκας, και ένα μοναδικό αριθμό που δίνεται από το εργαστήριο. Οι παγέτες φορτώνονται σε ειδικό μηχάνημα κατάψυξης εμβρύων και στη συνέχεια τοποθετούνται στο υγρό άζωτο.

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!