Ερωτήσεις για τη διαδικασία της εξωσωματικής | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Ερωτήσεις για τη διαδικασία της εξωσωματικής

Απαντήσεις για κάθε στάδιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ωοληψία

Είναι όλα τα ωάρια που συλλέγονται σε έναν συγκεκριμένο κύκλο της ίδιας ποιότητας;

Η ποιότητα των ωαρίων είναι μια ιδιότητα που είναι μοναδική για κάθε γυναίκα και κάθε κύκλο. Ως εκ τούτου, δεν είναι όλα τα ωάρια που λαμβάνονται μετά την ανάκτηση της ίδιας ποιότητας. Συνήθως, το 80% των ωαρίων είναι ώριμα και το υπόλοιπο 20% είναι ανώριμα. Τα ανώριμα ωάρια συνήθως δεν είναι κατάλληλα για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Συλλογή σπέρματος

Πότε πρέπει να συλλέγεται το δείγμα σπέρματος;

Μετά την ανάκτηση των ωαρίων, ζητείται από τον άνδρα να δώσει δείγμα σπέρματος. Το δείγμα συλλέγεται με αυνανισμό σε αποστειρωμένο δοχείο που φέρει το όνομά του. Στη συνέχεια, το δείγμα σπέρματος μεταφέρεται στο εργαστήριο, όπου θα υποβληθεί σε επεξεργασία για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μπορεί το δείγμα σπέρματος να καταψυχθεί κατά την πρώτη επίσκεψη;

Ναι. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να καταψύξετε ένα δείγμα σπέρματος κατά την πρώτη επίσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι δεν θα χρειαστεί να έρθει στο Κέντρο μας την ημέρα της ανάκτησης. Μόνο όταν τα έμβρυα είναι έτοιμα να μεταφερθούν.

Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν απαιτείται σπέρμα δότη;

Η ομάδα μας θα διαθέσει τον κατάλληλο δότη σπέρματος για το ζευγάρι ή, στην περίπτωσή του, για μια μόνη γυναίκα ή ένα ζευγάρι γυναικών. Τα κατεψυγμένα δείγματα σπέρματος δότη λαμβάνονται συνήθως από τη δική μας τράπεζα σπέρματος. Εάν τα απαιτούμενα δείγματα σπέρματος δεν είναι διαθέσιμα, θα παραγγελθούν από άλλη τράπεζα σπέρματος.
Την ίδια ημέρα της λήψης ωαρίων, το σπέρμα από τον επιλεγμένο δότη θα υποβληθεί σε επεξεργασία για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία του σπέρματος;

Ναι. Τα δείγματα σπέρματος, είτε λαμβάνονται από τον άνδρα σύντροφο με αυνανισμό είτε, στην περίπτωσή του, από την τράπεζα σπέρματος, πρέπει να υποστούν επεξεργασία με φυγοκέντρηση διαβάθμισης πυκνότητας πριν χρησιμοποιηθούν για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Διαδικασία γονιμοποίησης

Μετά από αρκετές ώρες σε καλλιέργεια, τα ωάρια έρχονται σε επαφή με το σπέρμα για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση.

Τι περιλαμβάνει η συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Συνίσταται στην προσέγγιση του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου, ώστε να εξασφαλιστεί ο συνδυασμός του γενετικού υλικού τους και να δημιουργηθεί ένα έμβρυο. Όταν το δείγμα σπέρματος είναι φυσιολογικό και υπάρχει ιστορικό προηγούμενης γονιμοποίησης, πραγματοποιείται σπερματέγχυση.

Αυτή συνίσταται στην τοποθέτηση των ωαρίων σε επαφή με μια συγκεκριμένη συγκέντρωση επεξεργασμένου σπέρματος (εκατό χιλιάδες σπερματοζωάρια με καλή κινητικότητα) σε μέσο καλλιέργειας και επώαση σε θερμοκρασία 37ºC μέχρι να παρατηρηθεί γονιμοποίηση.

Πώς πραγματοποιείται η ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος; Πότε είναι απαραίτητη;

Όταν το δείγμα σπέρματος είναι χαμηλής ποιότητας ή δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό γονιμοποίησης, η τεχνική σπερματέγχυσης που χρησιμοποιείται είναι η ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος (ICSI).

Η μικρογονιμοποίηση ICSI είναι μια εξαιρετικά εξελιγμένη τεχνική που απαιτεί μεγάλο βαθμό ακρίβειας, τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τον εμβρυολόγο. Πρόκειται για την εισαγωγή με ένεση ενός "ζωντανού" σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

Στην περίπτωση της περίπτωσης του προγράμματος δωρητή ωαρίων, η ICSI είναι απολύτως απαραίτητη, ανεξάρτητα από την ποιότητα του σπέρματος, για να εξασφαλιστεί υψηλό ποσοστό γονιμοποίησης.

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Ο όρος PGD σημαίνει προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, μια προηγμένη γενετική εξέταση που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εξωσωματική γονιμοποίηση για τον προσδιορισμό της κατάστασης των χρωμοσωμάτων ενός εμβρύου.

Στις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι γιατροί ερωτώνται με μεγαλύτερη συχνότητα σχετικά με την PGD. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί: πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η PGD μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες μιας γυναίκας να γεννηθεί ένα μωρό με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων.


Τι παρατηρούμε κάθε μέρα μετά την εξωσωματική

1 ημέρα μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση

Τι βλέπουμε την ημέρα αμέσως μετά τη γονιμοποίηση;

Δεκαεπτά έως είκοσι ώρες μετά τη σπερματέγχυση, τα ωάρια παρατηρούνται κάτω από ένα ανεστραμμένο μικροσκόπιο σε μεγέθυνση 400x για να διαπιστωθεί εάν έχει γίνει γονιμοποίηση ή όχι. Ένα γονιμοποιημένο ωάριο έχει δύο προπυρήνες: τον θηλυκό προπυρήνα και τον αρσενικό προπυρήνα. Μπορούμε να δούμε ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί σωστά, ωάρια που δεν γονιμοποιήθηκαν και ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με ανώμαλο τρόπο.

Γονιμοποιούνται όλα τα ωάρια μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση;

Όχι. Υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας σπέρμα από την εκσπερμάτιση, το ποσοστό γονιμοποίησης στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στην IVF-ICSI είναι περίπου 80%. Ο πρώτος κύκλος της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να θεωρηθεί διαγνωστικός και επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να προσδιορίσει το επίπεδο γονιμότητας του ζευγαριού. Μερικές φορές, μπορεί να διαπιστώσουμε χαμηλά επίπεδα γονιμοποίησης (5-20%) ή ακόμη και πλήρη αποτυχία γονιμοποίησης.

Είναι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες των εμβρύων πιο συχνές στην εξωσωματική απ’ ό,τι στη φυσική σύλληψη;

Όχι. Αν και ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που υποβάλλονται στην πρώτη τους θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι υψηλότερος από ό,τι στον γενικό πληθυσμό και, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος εμβρυϊκών ανωμαλιών είναι υψηλότερος, το ποσοστό γενετικών ανωμαλιών στα παιδιά που γεννιούνται μετά από θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι παρόμοιο με αυτό που διαπιστώνεται στη φυσική σύλληψη.

Watch ✅ Εμβρυολογικό Εργαστήριο on YouTube.

2 ημέρες μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση

Τι βλέπουμε δύο ημέρες μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η πρώτη διαίρεση του εμβρύου (ένα έμβρυο με δύο κύτταρα ή βλαστομερή) συμβαίνει συνήθως 25 ώρες μετά τη γονιμοποίηση. Σαράντα οκτώ ώρες μετά τη γονιμοποίηση, λαμβάνει χώρα η δεύτερη διαίρεση του εμβρύου (έμβρυο με τέσσερα βλαστομερή). Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι δεν αναπτύσσονται όλα τα έμβρυα με τον ίδιο ρυθμό, ορισμένα έμβρυα μπορεί να έχουν 2, 3, 4 ή 5 κύτταρα, με διαφορετικό βαθμό κατακερματισμού μεταξύ των βλαστομερών.

3 ημέρες μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση

Πώς μοιάζουν τα έμβρυα τρεις ημέρες μετά τη γονιμοποίηση;

Τα έμβρυα πρέπει να έχουν διπλασιάσει τον αριθμό των κυττάρων που είχαν τη δεύτερη ημέρα. Κατά την τρίτη ημέρα καλλιέργειας, τα έμβρυα εμφανίζουν 7 έως 9 βλαστομερή με διαφορετικό βαθμό κατακερματισμού. Ορισμένα έμβρυα μπορεί να μπλοκαριστούν και η ανάπτυξή τους να σταματήσει μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ημέρας.

Είναι όλα τα έμβρυα ίδια;

Όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, έτσι και τα έμβρυα δεν είναι ακριβώς ίδια. Το καθένα έχει τα δικά του γενετικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Δεν εμφανίζουν όλα τα έμβρυα από τον ίδιο κύκλο την ίδια ποιότητα.

Τα έμβρυα αναλύονται προσεκτικά με ανεστραμμένο μικροσκόπιο υπό μεγέθυνση 400x. Ταξινομούνται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους (ρυθμός κυτταρικής διαίρεσης, ίσο ή άνισο μέγεθος των κυττάρων και ποσοστό κυτταρικού κατακερματισμού).

Τα έμβρυα βαθμολογούνται από το 1 έως το 10, όπου 10 είναι ένα έμβρυο με 4 ίσου μεγέθους, μη κατακερματισμένα κύτταρα τη δεύτερη ημέρα καλλιέργειας και μεταξύ 7 και 9 ίσου μεγέθους, μη κατακερματισμένα κύτταρα την τρίτη ημέρα.

Τι συμβαίνει με τα πλεονάζοντα έμβρυα που δεν μεταφέρονται; Μπορούν να καταψυχθούν;

Ναι, τα "πλεονάζοντα" έμβρυα που δεν μεταφέρονται στη μήτρα κρυοσυντηρούνται (κατάψυξη εμβρύων) σε υγρό άζωτο στους -196ºC, εφόσον έχουν καλή μορφολογία. Διαφορετικά, δεν καταψύχονται και απορρίπτονται. 

Πόσο καιρό μπορούν τα έμβρυα να παραμείνουν κατεψυγμένα και να εμφυτευτούν αργότερα;

Εάν οι συνθήκες αποθήκευσης των εμβρύων σε δοχεία υγρού αζώτου είναι κατάλληλες, με βάση θεωρητικούς λόγους, μπορούν να κρυοσυντηρηθούν επ' αόριστον. Επί του παρόντος, έχουμε δεδομένα για έμβρυα που έχουν κρυοσυντηρηθεί για 15 χρόνια, με αποτέλεσμα τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.

Πόσο καιρό επιτρέπει ο νόμος να παραμείνουν τα έμβρυα κατεψυγμένα;

Ο χρόνος αποθήκευσης των εμβρύων εξαρτάται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία κάθε χώρας. Διαβάστε περισσότερα για την κρυοσυντήρηση εμβρύων στο Embio.

Συμπληρώστε αυτό το απλό ερωτηματολόγιο και μάθετε αν η εξωσωματική είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να μείνετε εσείς έγκυος.
1. Έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών με τον σύντροφό σας και δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη;
2. Έχει ελεγχθεί πρόσφατα η ποιότητα σπέρματος του συντρόφου σας με σπερμοδιάγραμμα;
Τιμές σπερμοδιαγράμματος:
3. Έχετε ελέγξει την τραχηλική βλέννα σας;
4. Γνωρίζετε πότε έχετε ωορρηξία;
5. Έχετε κλειστές σάλπιγγες;
Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN