Ανάπτυξη εμβρύων in vitro από ασθενείς με πολυκυστικές ωοθήκες | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Ανάπτυξη εμβρύων in vitro από ασθενείς με πολυκυστικές ωοθήκες

Φυσιολογική ανάπτυξη και μεταβολική δραστηριότητα εμβρύων in vitro ως το στάδιο της βλαστοκύστης από ασθενείς με πολυκυστικές ωοθήκες.

1: Hum Reprod. 1995 Aug;10(8):2125-35.
Hardy K, Robinson FM, Paraschos T, Wicks R, Franks S, Winston RM
Εργαστήριο Ανθρώπινης Εμβρυολογίας, Βασιλική Μεταπτυχιακή Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο Hammersmith, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) συνδέεται στενά με υψηλά ποσοστά αποβολών και μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι με ένα βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο ωοθηκικής διέγερσης, τα έμβρυα από ασθενείς με PCOS είναι καλής ποιότητας και αναπτυξιακής προοπτικής.

Σε αυτή την προοπτική μελέτη, εξετάσαμε την ανάπτυξη, τη μεταβολική δραστηριότητα και τον αριθμό των κυττάρων της βλαστοκύστης των εμβρύων μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση σε 51 ασθενείς είτε με ανωοθυλακιορρηκτικό PCOS, είτε με ωοθυλακιορρηκτικό PCOS, είτε με σαλπιγγική νόσο. Ο αριθμός των ωαρίων που ελήφθησαν και τα ποσοστά γονιμοποίησης ήταν παρόμοια για τις ασθενείς με PCOS και σαλπιγγική νόσο.

Μετά από εμβρυομεταφορά, το 46% των ασθενών με PCOS και το 36% των ασθενών με σαλπιγγική νόσο έμειναν έγκυες. Παρόμοιο ποσοστό των πλεοναζόντων εμβρύων από ασθενείς με PCOS και σαλπιγγική νόσο εξελίχθηκε στο στάδιο της βλαστοκύστης (38% και 43% αντίστοιχα). Οι ασθενείς με ανωοθυλακιορρηκτικό PCOS είχαν έμβρυα με μικρότερο κατακερματισμό τα οποία διαιρέθηκαν ταχύτερα, εξελίχθηκαν σε βλαστοκύστη νωρίτερα και είχαν περισσότερα κύτταρα στο στάδιο της βλαστοκύστης σε σχέση με τα έμβρυα από ασθενείς με σαλπιγγική νόσο.

Ενώ το προφίλ της πρόσληψης γλυκόζης και της παραγωγής γαλακτικού οξέος ήταν παρόμοιο για όλες τις ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των εμβρύων, οι ασθενείς με σαλπιγγική νόσο που υποβλήθηκαν σε πρόκληση ωορρηξίας χρησιμοποιώντας το ειδικά τροποιποιημένο πρωτόκολλο για τις ασθενείς με PCOS, είχαν ως αποτέλεσμα έμβρυα με μειωμένη πρόσληψη πυροσταφυλικού οξέως, αλλά και χαμηλού αριθμού κυττάρων στις βλαστοκύστεις. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι με ένα βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο ωοθηκικής διέγερσης τα έμβρυα από ασθενείς με PCOS είναι καλής ποιότητας και αναπτυξιακού δυναμικού.


Περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις


Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN