Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιεί μια κάμερα και φως προσαρτημένο σε ένα τηλεσκόπιο λεπτό σαν μολύβι, το οποίο ονομάζεται λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο εισάγεται στην πυελική κοιλότητα μέσω μιας πολύ μικρής τομής κάτω ακριβώς από τον ομφαλό. Η εικόνα που καταγράφει η κάμερα μεταδίδεται σε μια οθόνη βίντεο στην αίθουσα του χειρουργείου επιτρέποντας στο χειρούργο και στο προσωπικό της αίθουσας του χειρουργείου να οπτικοποιήσουν την κοιλιακή χώρα και την πυελική κοιλότητα. Αυτό επιτρέπει την προσεκτική εξέταση των αναπαραγωγικών οργάνων, όπως στη λαπαροσκόπηση μήτρας, στις ωοθήκες και τις σάλπιγγες, καθώς και άλλων οργάνων της κοιλιακής χώρας, όπως συκώτι, χοληδόχος κύστη, έντερο, ουροδόχος κύστη, ουρητήρες και διάφραγμα. Στις ενδείξεις για την πραγματοποίηση διαγνωστικής λαπαροσκόπησης περιλαμβάνονται ο χρόνιος πυελικός πόνος και η υπογονιμότητα. Εξετάζονται όλα τα όργανα και μπορούμε να γεμίσουμε τις σάλπιγγες με μια χρωστική για να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν απόφραξης. Αν βρεθεί κάποια ανωμαλία, τότε εφαρμόζεται η ανάλογη θεραπεία με βάση το προεγχειρητικό πλάνο που έχει χαραχθεί μαζί με την ασθενή, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λαπαροσκοπική χειρουργική.

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!