Ο Μαστός: Τα πάντα για τον Μαστό | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Ο Μαστός: Τα πάντα για τον Μαστό

Ο μαστός αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα για την κατάταξη του ανθρώπου στην τάξη των θηλαστικών. Στον άνδρα, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, παραμένει ανενεργός, ενώ στη γυναίκα υπόκειται σε πλήθος λειτουργικών και μορφολογικών μεταβολών, που σχετίζονται με την εμμηνορρυσία, την κύηση, την γαλουχία και την εμμηνόπαυση. Ο δυναμικός αυτός ρόλος του έχει ως συνέπεια πλήθος δυσλειτουργιών και κλινικών εκδηλώσεων, που καθιστούν τα νοσήματα του μαστού συχνά κλινικά προβλήματα.

 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 

Οι καλοήθεις παθήσεις αφορούν στο 88%-90% της παθολογίας του μαστού και περιλαμβάνουν όλες τις παθολογικές του καταστάσεις εκτός του καρκίνου. Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού εμφανίζουν κλινική και ακτινολογική ποικιλομορφία και μπορούν να καταταγούν, με βάση την κλινική τους εικόνα, σε οκτώ ομάδες:

1. Παθήσεις απότοκες θηλασμού (Επώδυνες θηλές και ραγάδες, υπερφόρτωση των μαστών, μαστίτιδα της λοχείας, απόστημα του μαστού, γαλακτοκήλη).

2. Φλεγμονή Μαστού

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται όλες οι καταστάσεις φλεγμονών που εμφανίζονται εκτός της περιόδου της γαλουχίας. Οι περιπτώσεις αυτές διακρίνονται σε:

  • Μαστίτιδα(οξεία μαστίτιδα, χρόνια ή υποτροπιάζουσα μαστίτιδα, μαστίτιδα από σιλικόνη).
  • Απόστημα του μαστού
  • Συρίγγιο
  • Έκζεμα
  • Ειδικές φλεγμονές

3. Παθολογικές εκκρίσεις - Υγρο απο τη θηλη

Ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών (35%-40%), που προσέρχεται για εξέταση, εμφανίζει υγρό από τη θηλή. Η έκκριση αυτή μπορεί να είναι τυχαίο εύρημα από την ίδια την ασθενή ή να διαπιστωθεί κατά την κλινική εξέταση ή την μαστογραφία. Η ύπαρξη εκκρίματος από την θηλή, εκτός περιόδου κύησης και θηλασμού, αποτελεί παθολογικό εύρημα. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται κυτταρολογικός έλεγχος του εκκρίματος. Κάθε έκκριση, όμως, από τον μαστό δεν προδικάζει κακοήθεια. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσει παθολογική έκκριση.

  • Μηχανικός ερεθισμός
  • Χορήγηση φαρμάκων-Γαλακτόρροια(ηρεμιστικά ή καρδιοτονωτικά φάρμακα)
  • Καλοήθεις παθήσεις (ενδοπορικό θήλωμα, διάταση των γαλακτοφόρων πόρων, ινοκυστική μαστοπάθεια)
  • Νευροορμονικά αίτια: Αμηνόρροια-Γαλακτόρροια(Σύνδρομο Chiari-Frommel), αδένωμα της υπόφυσης, θυρεοειδεκτομή, ωοθηκεκτομή, μαστεκτομή, μαστίτιδα των νεογνών)
  • Τραυματισμός του θωρακικού τοιχώματος (θωρακοτομή, πνευμονεκτομή).

4. Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού

Οι συγγενείς ανωμαλίες του μαστού περιλαμβάνουν πληθώρα κλινικοανατομικών δυσμορφιών, από τις απλές υποπλασίες μέχρι τις σοβαρές ανωμαλίες. Οι ανωμαλίες αυτές, όπως είναι ευνόητο, δημιουργούν διαφορετικού βαθμού ασυμμετρία των μαστών, η οποία επηρεάζει την ψυχική υγεία των ασθενών.

Οι ανωμαλίες των μαστών διακρίνονται στις ανωμαλίες ατροφικού τύπου, ανωμαλίες υπερτροφικού τύπου και ανωμαλίες του συμπλέγματος της θηλής-θηλαίας άλω.

α. Ανωμαλίες ατροφικού τύπου: Αμαστία (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη), απλασία (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη), υποπλασία (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη) , ατροφία.

β. Ανωμαλίες υπερτροφικού τύπου: Πολυμαστία, υπερτροφία (αμφοτερόπλευρη ασύμμετρη υπερτροφία, ετερόπλευρη υπερτροφία και ετερόπλευρη υποπλασία).

γ. Ανωμαλίες του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω: Ανωμαλίες ως προς τον αριθμό και την θέση, αθηλία, πολυθηλία(υπεράριθμες θηλές), έκτοπη θηλή, μορφολογικές ανωμαλίες θηλής.

5. Καλοήθεις όγκοι του μαστού

α. Κύστεις Μαστού (Κυστικοί όγκοι)

Κύστη Μαστού

Η κύστη μαστού είναι καλοήθης κυστικός όγκος και εμφανίζεται συχνότερα στην δεκαετία πριν από την εμμηνόπαυση. Τα κλινικά ερήματα ποικίλλουν. Ψηλαφητικά μπορεί να είναι ομαλή ή ανώμαλη, επώδυνη ή ανώδυνη, ευπίεστη ή ασυμπίεστη, καλά αφοριζόμενη, κινητή, χωρίς συμφύσεις, μονήρης ή πολλαπλή, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Στις κύστες μαστού η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση και την μαστογραφία, αλλά επιβεβαιώνεται με τους υπερήχους και την παρακέντηση. Η παρακέντηση, στην περίπτωση των κύστεων, έχει διπλό χαρακτήρα, διαγνωστικό και θεραπευτικό. Το υγρό των κύστεων αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση. Οι κύστεις μαστού δεν εξαιρούνται χειρουργικά, εκτός εάν διαπιστωθεί ενδοκυστική ανωμαλία, γαλακτοκήλη, απόστημα, αιμάτωμα.

 

β. Συμπαγείς όγκοι στον μαστό

 

Ινοαδένωμα

Το ινοαδένωμα είναι το τρίτο σε συχνότητα νεόπλασμα του μαστού, μετά την κυστική νόσο και τον καρκίνο. Είναι όμως ο συχνότερος όγκος σε ηλικία μικρότερη των 25 ετών. Είναι καλοήθης όγκος της νεαρής ηλικίας και προέρχεται από υπερπλασία τόσο του επιθηλιακού όσο και του ινώδους στοιχείου του μαστού. Κλινικά εμφανίζεται ως ογκίδιο ομαλό, κινητό, ανώδυνο, καλά αφοριζόμενο, σκληρό και ασυμπίεστο. Μπορεί να είναι μονήρες ή πολλαπλό, με ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη εντόπιση. Συχνά η αδένωση παρουσιάζει τάση αύξησης του μεγέθους του και αρκετές φορές κυκλική αυξομείωση, γεγονός που στηρίζει την άποψη ότι το ινοαδένωμα είναι ορμονοεξαρτώμενο. Στις πολύ νέες γυναίκες, στις οποίες η πιθανότητα καρκίνου του μαστού είναι σχεδόν μηδενική, η θεραπεία είναι συντηρητική, ενώ στις μεγαλύτερες εφαρμόζεται χειρουργική εξαίρεση του ογκιδίου.

Φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα

Το φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα μοιάζει με το ινοαδένωμα προέρχεται όμως από τα κύτταρα του στρώματος και όχι από τον αδενικό ιστό του μαστού. Έχει την τάση να μεγαλώνει και να καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του μαστού. Αν και είναι καλοήθης όγκος έχει την τάση να υποτροπιάζει τοπικά γι’ αυτό και θα πρέπει να εξαιρείται με ευρεία χειρουργική εκτομή. Σπάνια μπορεί να επιδείξει κακοήθη συμπεριφορά και να δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Λίπωμα

Το λίπωμα είναι καλόηθες ογκίδιο του μαστού λιπώδους σύστασης. Κλινικά είναι ανώδυνο, μαλακό, πολύλοβο, κινητό, καλά αφοριζόμενο και συνήθως μονήρες. Εντοπίζεται στον υποδόριο χώρο, ποικίλλει σε μέγεθος και δεν συμφύεται με το υπερκείμενο δέρμα. Διαγιγνώσκεται με υπερηχογράφημα μαστού και μαστογραφία. Θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εξαίρεση.

6. Μασταλγία (Πόνοι στο Μαστό)

Η μασταλγία είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα, το οποίο αποτελεί την κυριότερη αιτία προσέλευσης των γυναικών για εξέταση. Ο πόνος στο μαστό μπορεί να οφείλεται σε αίτια ενδομαστικά ή εξωσωματικά. Έτσι, διακρίνεται σε μασταλγία εξωμαστικής αιτιολογίας, ενδομαστικής αιτιολογίας και μασταλγία από καρκινοφοβία.

7. Ινοκυστική μαστοπάθεια ή κυστική νόσος

Η κυστική νόσος ή ινοκυστική νόσος ή ινοκυστική μαστοπάθεια είναι καλοήθης κατάσταση αρκετά συχνή, κυρίως στην ηλικία των 25-50 ετών. Κύριο εύρημα είναι η ύπαρξη πολλαπλών μικρών κύστεων, διαφόρου μεγέθους, με σημαντική ίνωση στο χώρο γύρω από τους γαλακτοφόρους πόρους. Η συχνότητα των κύστεων αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας και παρουσιάζει την μεγαλύτερη αιχμή της στην δεκαετία των 35-45 ετών.

Η ινοκυστική μαστοπάθεια είναι νοσολογική οντότητα αγνώστου αιτιολογίας. Πιστεύεται ότι οφείλεται σε ορμονική διαταραχή που προκαλείται από ωοθηκική δυσλειτουργία. Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται τουλάχιστον μια δεκαετία μετά την εμμηναρχή και η συχνότητά της αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας, μέχρι την εμμηνόπαυση. Είναι γενικά παραδεκτή η άποψη ότι η ινοκυστική μαστοπάθεια παρουσιάζει ορμονοευαισθησία.

Το κύριο σύμπτωμα της ινοκυστικής μαστοπάθειας είναι η μασταλγία, ενώ το κύριο κλινικό εύρημα η παρουσία πολλαπλών κινητών ομαλών οζιδίων, διαφόρου μεγέθους, και στους δύο μαστούς. Πρόκειται περί μικρών κύστεων, οι οποίες έχουν την τάση να αυξάνουν κατά την χρονική περίοδο πριν την εμμηνορυσία και να υποχωρούν με την έναρξή της.

Στην μαστογραφία παρατηρείται διάχυτη ινώδης υπερπλασία με μικροκυστικές αλλοιώσεις διάχυτες, συνήθως και στους δύο μαστούς. Στην ινοκυστική μαστοπάθεια, οι υπέρηχοι έχουν την ίδια διαγνωστική ικανότητα με την μαστογραφία, καθώς διευκολύνεται, εκτός των άλλων η διαφορική διάγνωση μεταξύ συμπαγών όγκων και κύστεων.

Μέχρι σήμερα πάρα πολλά έχουν γραφεί και συζητηθεί διεθνώς για την πιθανή σχέση της κυστικής νόσου με τον καρκίνο του μαστού. Εντούτοις, η σχέση αυτή παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη.

8. Διάφορες καλοήθεις παθήσεις του μαστού

Στην κατηγορία αυτή των καλοήθων παθήσεων περιλαμβάνονται οι παθήσεις εκείνες που δεν είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε κάποια άλλη κατηγορία (Νόσος του Mondor, κακώσεις του μαστού, πορεκτασία, γυναικομαστία φαρμακευτική, ορμονικής αιτιολογίας ιδιοπαθής και γυναικομαστία των εφήβων).

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Στην χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες εμφανίζεται σπανιότατα. Η συχνότητά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι ποσοστό 10% των γυναικών προσβάλλεται από καρκίνο του μαστού, ενώ ποσοστό 3% των γυναικών πεθαίνει από την μορφή αυτή του καρκίνου. Ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων καρκίνου του μαστού παρουσιάζεται στις ηλικίες 40-75 ετών , ενώ οι περισσότεροι θάνατοι σημειώνονται στις ηλικίες 45-80 ετών.

Επωφεληθείτε τώρα από τις προσφορές στο Κέντρο Μαστού ΕΜΒΙΟ:

Δείτε τις μειωμένες τιμών εξετάσεων και κλείστε το ραντεβού σαςάμεσα.

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN