Mαστογραφία - Αναλογική ή Ψηφιακή; | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Mαστογραφία - Αναλογική ή Ψηφιακή;

Τι είναι Μαστογραφία;

Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού μ' ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος.

Πώς βγαίνει η Μαστογραφία;

Ο μαστός τοποθετείται στην ειδική θέση του μηχανήματος και συμπιέζεται ελαφρά, η απεικόνιση του μαστού γίνεται σε φιλμ.

Πονάει η Μαστογραφία;

Η μαστογραφία δεν πονάει, πρέπει να υπάρξει όμως μια ελαφρά πίεση για να έχει καλλίτερη εικόνα. Στις περιπτώσεις όμως που ο μαστός είναι πυκνός τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση που μπορεί και να προκαλέσει ελαφρό πόνο.

Ποιες είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε από τη Μαστογραφία;

Η μαστογραφία δίνει πληροφορίες για τα ψηλαφητά ογκίδια αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλύψει μη ψηλαφητές ανωμαλίες που η ίδια η γυναίκα ή ο ιατρός της δεν μπορούν να ψηλαφίσουν.

Είναι επικίνδυνη η Μαστογραφία;

Παρ' όλο που η εξέταση γίνεται με ακτίνες, δεν είναι επικίνδυνη εξέταση αφού οι σημερινοί μαστογράφοι είναι χαμηλής δόσης και εκπέμπουν πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας, η οποία δεν βάζει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας.

Αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ ακριβώς επειδή η μαστογραφία έχει κάποια δόση ακτινοβολίας θα πρέπει να φροντίζουμε η μαστογραφία που θα κάνουμε να είναι καλής ποιότητας για να μας εξασφαλίσει σωστή διάγνωση και να μην χρειασθεί η γυναίκα να την επαναλάβει και να πάρει ξανά ακτινοβολία.

Πότε πρέπει να γίνει η 1η Μαστογραφία σε γυναίκα, που δεν έχει κανένα σύμπτωμα;

Η πρώτη μαστογραφία πρέπει να γίνεται σε ηλικία μεταξύ 35 και 40 χρονών και αποτελεί τη μαστογραφία αναφοράς για το μέλλον.

Πρέπει να ξέρεις ότι:

Η μαστογραφία έχει πετύχει τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30%-40% σε γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών.

Κάθε πότε πρέπει να κάνει η γυναίκα Μαστογραφία για προληπτικό έλεγχο;

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ μετά την ηλικία των 40 χρόνων και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού αυξάνει. Έτσι αν τύχει στο μεταξύ να αναπτυχθεί καρκίνος του μαστού θα διαγνωσθεί σε πολύ αρχικό στάδιο.

Μπορεί να κάνει μια γυναίκα Μαστογραφία σε ηλικία μικρότερη των 30 χρόνων;

ΝΑΙ. Η γυναίκα μπορεί να κάνει μαστογραφία σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά μόνον εφ' όσον υπάρχει κάποιος λόγος. Αποφεύγουμε τη μαστογραφία σε νεαρές ηλικίες, επειδή στις ηλικίες αυτές:

  • Ο μαστός είναι πλούσιος σε αδενικό ιστό, άρα πυκνός στη μαστογραφία, κατά συνέπεια η ανάγνωση της μαστογραφίας δεν είναι πάντα εύκολη.,
  • Ο μαζικός αδένας σ' αυτές τις ηλικίες είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και δεν θα πρέπει να ακτινοβολείται ο μαστός χωρίς λόγο και αιτία.

Ψηφιακή Μαστογραφία

Τι νέο παρουσιάζει η ψηφιακή μαστογραφία; Σε τι διαφέρει από τις άλλες μαστογραφίες;

Η βασική διαφορά της αναλογικής μαστογραφίας σε σχέση με την ψηφιακή είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται το φιλμ μόνον, ως μέσο καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το ψηφιακό σύστημα της ψηφιακής μαστογραφίας έχει την ικανότητα να διακρίνει εξαιρετικά μικρού μεγέθους μαστογραφικά ευρήματα, όπως οι μικροαποτιτανώσεις που έχουν μέγεθος 100-200 microns.

Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική (αναλογική) και δη αυτή με το σελήνιο.

  • Η εξέταση σε ψηφιακό μαστογράφο διαρκεί σχεδόν τον μισό χρόνο σε σχέση με τον συμβατικό ή αναλογικό, αφού δεν υπάρχει η χρονοβόρα διαδικασία της εμφάνισης των φιλμ.
  • Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας στην ασθενή (ανάλογα με τον τύπο του μαστού).
  • Λαμβάνονται εικόνες υψηλής ανάλυσης που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο.
  • Η ψηφιακά παραγόμενη εικόνα μπορεί να υποστεί επεξεργασία από τον ιατρό βελτιώνοντας την αντίθεση, φωτεινότητα, κλπ, και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις άσκοπες επαναλήψεις. Επίσης αποθηκεύεται ηλεκτρονικά και διατηρείται αναλλοίωτη η εικόνα για πολλά χρόνια.
  • Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (Computer Aided Diagnosis-CAD), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των ακτινολόγων.

Στατιστικές πληροφορίες

Η ψηφιακή μαστογραφία πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5 περίπου χρόνια στην Αμερική. Είναι η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη της καθιερωμένης αναλογικής μεθόδου καθώς επίσης και αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας των κατασκευαστικών οίκων.

Σήμερα, στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί Ί 5 ψηφιακοί μαστογράφοι και όλοι βρίσκονται σε λειτουργία.

Πότε συνίσταται και πότε όχι...

Όπως η κλασσική, έτσι και η ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται η πρώτη, στην ηλικία των 35 ετών και στη συνέχεια από την ηλικία των 40 χρονών και άνω, κάθε χρόνο. Σε γυναίκες με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό συστήνεται να αρχίζει ο έλεγχος περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία που εμφανίστηκε ο καρκίνος στο μέλος της οικογένειας. Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ιδανική μέθοδος για τις γυναίκες νεαρής ηλικίας, τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς και αυτές με προθέματα σιλικόνης.

Ακριβής διαδικασία, πως γίνεται, τα αποτελέσματα...

Όπως και κατά τη διαδικασία της κλασικής μαστογραφίας, ο χειριστής τοποθετεί κατάλληλα τον μαστό της εξεταζόμενης σε ειδική υποδοχή του μαστογράφου, συμπιέζει το μαστό με το ειδικό έδρανο συμπίεσης και ενεργοποιεί την έκθεση ακτίνων Χ. Κάθε εικόνα που λαμβάνεται εμφανίζεται σε μερικά δευτερόλεπτα στο monitor του σταθμού ελέγχου. Στη συνέχεια ο χειριστής αποστέλλει ηλεκτρονικά την εικόνα στο σταθμό παρατήρησης του ακτινολόγου ο οποίος με τη σειρά του θα προβεί σε πιθανή επεξεργασία της εικόνας, θα τη συγκρίνει με προηγούμενη μαστογραφία και τέλος θα τη διασώσει αποθηκεύοντας την εικόνα.

Παρενέργειες-πιθανοί κίνδυνοι

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα και δεν υπάρχουν κίνδυνοι ούτε παρενέργειες όταν γίνεται σωστή χρήση.

Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέονται οι ψηφιακοί μαστογράφοι με τους ψηφιοποιητές (CR). Οι ψηφιακοί μαστογράφοι διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό ανίχνευσης ακτινών Χ και δημιουργίας ψηφιακού σήματος ενώ οι ψηφιοποιητές συνεργάζονται με όλους τους αναλογικούς μαστογράφους χρησιμοποιώντας ψηφιακές κασέτες, οι οποίες μετά την έκθεση τοποθετούνται σε ειδικό laser scanner για ανάγνωση. Ως εκ τούτου δημιουργείται σημαντική απώλεια πληροφορίας και υποβιβασμός της ποιότητας της εικόνας.

Επωφεληθείτε τώρα από την ειδική τιμή 60 ευρώ, κλείνοντας εδώ το ραντεβού σας για μια ανώδυνη ψηφιακή μαστογραφία!

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN