Η επίδραση της υδροσάλπιγγας στην εξωσωματική | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Η επίδραση της υδροσάλπιγγας στην εξωσωματική

Η σημασία της υδροσάλπιγγας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Η εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση γυναικών με σαλπιγγικό παράγοντα και ειδικότερα σε υδροσάλπιγγες. Βρέθηκε όμως, ότι σε σοβαρού βαθμού απόφραξη του κωδωνικού στομίου της σάλπιγγας το ποσοστό κυήσεων μειώνεται σημαντικά, γεγονός που δεν συμβαίνει σε άλλου είδους παθήσεις των σαλπίγγων, διαφόρου αιτιολογίας.

 • Ο Sims και συν. (1993) ανέφερε ελαττωμένο ποσοστό κλινικών κυήσεων και αυξημένο ποσοστό αποβολών σε γυναίκες με υδροσάλπιγγες, συγκρινόμενο με εκείνο άλλου τύπου παθήσεων των σαλπίγγων.
 • Ο Strandell και οι συν. 1994, βρήκε ότι γυναίκες με ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υδροσάλπιγγα είχαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κυήσεων από ότι γυναίκες με αλλοιώσεις των σαλπίγγων χωρίς όμως απόφραξη του τελικού τους τμήματος. Το ποσοστό κυήσεων ήταν 13% σε γυναίκες με υδροσάλπιγγες, ενώ σε γυναίκες με ελαφρού βαθμού βλάβη των σαλπίγγων το ποσοστό ανήρχετο στο 26%. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η σαλπιγγεκτομή ή η σαλπιγγοστομία πιθανώς να αύξαναν το ποσοστό κυήσεων.
 • Ο Andersen και οι συν. (1994) διέγνωσαν υπερηχογραφικά υδροσάλπιγγες και βρήκαν ποσοστό κυήσεων 22% με IVF, συγκρινόμενο σε 36% με παθήσεις των σαλπίγγων άλλης αιτιολογίας. Το ποσοστό αποβολών ήταν 70% σε υδροσάλπιγγες και 36% στην άλλη ομάδα.
 • Ο Vandrome και οι συν. (1995) επιβεβαίωσαν τα ευρήματα των προηγούμενων συγγραφέων με ποσοστό κυήσεων 10% στην ομάδα των γυναικών με υδροσάλπιγγες και 23% στην άλλη ομάδα.
 • O Vejtrorp και οι συν. το 1995 σε μια πολυκεντρική μελέτη στη Δανία, μελέτησαν 104 γυναίκες με υδροσάλπιγγες και 125 με άλλες παθολογικές καταστάσεις και απέδειξαν ότι το ποσοστό κυήσεων ήταν σημαντικά ελαττωμένο στην ομάδα των υδροσαλπίγγων (6% με 23% αντίστοιχα). Επίσης παρατήρησαν ότι η καθυστέρηση της εφαρμογής της IVF σε γυναίκες με υδροσάλπιγγα ελάττωνε την πιθανότητα συλλήψεως.
 • Ο Fleming και οι συν. το 1996 σε μία αναδρομική μελέτη 79 γυναικών με υδροσάλπιγγες φλεγμονώδους αιτιολογίας απέδειξαν ότι η επιτυχία της IVF επηρεάζεται σημαντικά σε αυτές τις γυναίκες. Οι συγγραφείς πρότειναν σαλπιγγεκτομή ή σαλπιγγοστομία για βελτίωση των αποτελεσμάτων της IVF.
 • Μια πρόσφατη μελέτη από τον Katz και τους συνεργάτες του το 1966 σε 846 γυναίκες με πάθηση των σαλπίγγων το ποσοστό κυήσεων ήταν 17% στις υδροσάλπιγγες συγκρινόμενο με 37% στις άλλες παθήσεις των σαλπίγγων. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 1.766 κύκλους και θεωρείται η μεγαλύτερη αναδρομική μελέτη η οποία αποδεικνύει την ελάττωση του ποσοστού εμφύτευσης και κύησης στην παρουσία υδροσάλπιγγας.
 • Ο Freeman και οι συν. το 1996 συμφωνούν με τα προηγούμενα αποτελέσματα των άλλων ερευνητών με αντίστοιχα ποσοστά 15% σε υδροσάλπιγγες και 29% σε παθήσεις άλλης αιτιολογίας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι υδροσάλπιγγες δεν επηρεάζουν μόνο το ποσοστό εμφύτευσης αλλά και την ποιότητα των ωαρίων.
 • Η παρουσία υδροσάλπιγγας επηρεάζει το ποσοστό εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου και σε μη διεγερμένους κύκλους (Akman, 1996).
 • Η υδροσάλπιγγα επίσης προδιαθέτει για ανάπτυξη έκτοπης κύησης σε IVF. Άλλωστε η πρώτη ανθρώπινη κύηση το 1977 από τον Edwards και τον Steptoe ήταν σαλπιγγική έκτοπη κύηση. Ο Zouvres και συν. το 1991 σε 891 κύκλους σε γυναίκες με απόφραξη των σαλπίγγων ανέφεραν ποσοστό έκτοπης κύησης 12%. Για το λόγο αυτό πρότειναν κλείσιμο του μητριαίου τμήματος της σάλπιγγας με διατομή, clip ή καυτηρίαση με CO2 λέιζερ ή διαθερμία.
 • Ο Sharana και οι συνεργάτες του (1966) μελέτησαν 63 ασθενείς με υδροσάλπιγγες και 60 χωρίς, ανευρίσκοντας τις ασθενείς με θετικούς τίτλους αντισωμάτων των χλαμυδίων. Η χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με υδροσάλπιγγες και θετικούς τίτλους πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση δεν τροποποίησε το αποτέλεσμα.
 • Συμπερασματικά, η IVF σε ασθενείς με υδροσάλπιγγες εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό κυήσεων (10%), αυξημένο κίνδυνο έκτοπης κύησης, μεγαλύτερο ποσοστό φλεγμονών μετά την αναρρόφηση του σαλπιγγικού υγρού υπερηχογραφικά, όπως και αυξημένο ποσοστό αποβολών.
Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN