Μετρήσεις Βιοχημικών και υπερηχογραφικών δεικτών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Μετρήσεις Βιοχημικών και υπερηχογραφικών δεικτών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

Κυήσεις που προέρχονται από έμβρυα στα οποία έγινε βιοψία για προεμφυτευτική διάγνωση γενετικής νόσου: μετρήσεις βιοχημικών και υπερηχογραφικών δεικτών κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης

J Assist Reprod Genet. 1996 Mar · 13 (3): 254-8.
Soussis Ι, Harper JC, Κοντογιάννη Ε, Παράσχος Θ, Packham D, Handyside ΑΗ, Winston RM
Ινστιτούτο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Βασιλική Μεταπτυχιακή Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο Hammersmith, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Σκοπός: Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε πιθανές διαφορές σε βιοχημικούς και υπερηχογραφικούς δείκτες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης ανάμεσα σε έμβρυα στα οποία έγινε βιοψία για προεμφυτευτικό έλεγχο κληρονομικής νόσου και σε έμβρυα στα οποία έγινε απλά εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς προεμφυτευτικό έλεγχο.

Αποτελέσματα: Οι μονήρεις κυήσεις μετά από βιοψία είχαν χαμηλότερα αρχικά επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) 10 ή 12 ημέρες μετά την ωοληψία (OR). Η χοριακή γοναδοτροπίνη όμως αυξήθηκε γρήγορα 16 ημέρες μετά την ωοληψία και έφτασε τα επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης των κυήσεων στις οποίες δεν είχε γίνει βιοψία.

Οι δίδυμες κυήσεις στις οποίες έγινε προεμφυτευτικός έλεγχος εμφάνισαν επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) χαμηλότερα από εκείνα των δίδυμων κυήσεων στα οποία έγινε δεν προεμφυτευτικός έλεγχος, τα οποία αν και αυξήθηκαν παράλληλα με το επίπεδο αύξησης των κυήσεων στις οποίες δεν έγινε προεμφυτευτικός έλεγχος, τελικά παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτά των μονών κυήσεων. Τα επίπεδα προγεστερόνης παρουσίασαν μεγάλη διακύμανση. Οι μετρήσεις υπερηχογραφήματος έδειξαν ότι συνολικά η μέση διάμετρος του αμνιακού σάκου (MSD) καθώς και το κεφαλογλουτιαίο μήκος του εμβρύου (CRL) στις 28 και 42 ημέρες μετά την ωοληψία ήταν παρόμοια σε έμβρυα στα οποία είχε προηγηθεί προεμφυτευτικός έλεγχος και σε εκείνα στα οποία δεν είχε προηγηθεί προεμφυτευτικός έλεγχος.

Συμπεράσματα: Οι κυήσεις που προκύπτουν από έμβρυα στα οποία έγινε προεμφυτευτικός έλεγχος συμπεριφέρονται παρόμοια με κυήσεις από έμβρυα στα οποία δεν έγινε προεμφυτευτικός έλεγχος, αλλά απλά εξωσωματική γονιμοποίηση. Ωστόσο, η μείωση της κυτταρικής μάζας λόγω της βιοψίας του εμβρύου οδηγεί περιστασιακά σε μειωμένα επίπεδα της κυκλοφορούσας στον ορό χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) και σε μικρότερες υπερηχογραφικές μετρήσεις (μέση διάμετρος του αμνιακού σάκου καθώς και το κεφαλογλουτιαίο μήκος του εμβρύου) στο πρώτο τρίμηνο της κύησης.


Περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN