Μεταφορά ενός εμβρύου | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Μεταφορά ενός εμβρύου

Οι πολύδυμες κυήσεις παραμένουν το κύριο δυσμενές αποτέλεσμα των τεχνικών της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το 2005, το 30% των προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης ήταν πολύδυμες κυήσεις (δίδυμα, τρίδυμα ή και παραπάνω), συγκριτικά με το 3% όλων των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια πολύδυμη κύηση συνδέεται με σημαντικά υψηλότερη μητρική, νεογνική και παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Γυναίκες που κυοφορούν πολύδυμα έμβρυα έχουν εξαπλάσια πιθανότητα να νοσηλευτούν κατά τη διάρκεια της κύησης συγκριτικά με τις απλές, μονήρεις κυήσεις.

Οι περισσότερες περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων στην εξωσωματική προκύπτουν από τη μεταφορά περισσοτέρων από ένα εμβρύων. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ο μέγιστος αριθμός εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν καθορίζεται από τη νομοθεσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες και παρ’ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί ταυτόχρονη μείωση των πολύδυμων κυήσεων.

Η μεταφορά ενός μόνο εμβρύου γίνεται συνήθως σε γυναίκες κάτω των 35 ετών και με διάγνωση ανατομικών ανωμαλιών μήτρας. Σε γυναίκες άνω των 40 ετών, αυξάνοντας τον αριθμό των εμβρύων από ένα σε δύο έμβρυα αυξάνονται και οι πιθανότητες για κύηση.

Η επιλογή των ασθενών που θα εφαρμοστεί η μονή εμβρυομεταφορά είναι σημαντική καθώς και η δυνατότητα να επιλεχθεί το καλύτερο ποιοτικά έμβρυο μέσω καλλιέργειας ή με άλλες μεθόδους που να δείχνουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των εμβρύων.

Τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς ενός μόνο εμβρύου είναι προφανή. Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των πολύδυμων κυήσεων καθώς και ο κίνδυνος νοσηρότητας της μητέρας από την πολύδυμη κύηση.

Ωστόσο, παρά τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά πολλών εμβρύων, συνεχίζει να εφαρμόζεται σήμερα αν και σπανιότερα. Ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς και να επιλέξουν τελικά τη μεταφορά ενός μόνο εμβρύου είναι να ενημερωθούν πλήρως για τις παραμέτρους της υψηλής πιθανότητας επιτυχίας.

Πρόσφατη έρευνα που έγινε, έδειξε πως η μονή εμβρυομεταφορά γίνεται συχνότερα σε γυναίκες κάτω των 35 ετών και σπανιότερα σε γυναίκες άνω των 35 ετών και αυτό γιατί οι νεαρές γυναίκες που χρησιμοποιούν τα ωάριά τους έχουν υψηλότερα ποσοστά κυήσεων και περισσότερες πιθανότητες γέννησης ενός υγιούς νεογνού σε σύγκριση με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Η μεταφορά ενός μόνο εμβρύου γίνεται πιο συχνά σε γυναίκες από την Ασία παρά σε μαύρες ή λατίνες. Ο λόγος παραμένει ακόμη ασαφής. Θα μπορούσε όμως να οφείλεται σε διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η μορφολογία των εμβρύων ή στις επιθυμίες των ασθενών ή ακόμη να οφείλεται σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού.

Όπως προαναφέραμε, η μονή εμβρυομεταφορά γίνεται πιο συχνά σε γυναίκες με διάγνωση ανατομικές ανωμαλίες μήτρας και αυτό γιατί ανωμαλίες στη μήτρα κάνουν τις πολύδυμες κυήσεις ακόμη πιο επικίνδυνες για τη γυναίκα και έτσι συνίσταται μεταφορά ενός μόνο εμβρύου.

Αντίθετα, τα ζευγάρια φαίνονται πιο απρόθυμα να επιλέξουν τη μονή εμβρυομεταφορά σε περιπτώσεις ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας, ενδομητρίωσης ή σαλπιγγικού παράγοντα. Ο ανδρικός παράγων μπορεί να οδηγήσει σε φτωχότερη ποιότητα εμβρύων ή σε έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η ενδομητρίωση μπορεί να οδηγήσει και αυτή σε φτωχότερη ποιότητα ωαρίων ή εμβρύων και σε χαμηλότερο αριθμό εμβρύων καθώς παρατηρείται μείωση των αποθεμάτων των ωοθηκών. Η παρουσία υδροσάλπιγγας είναι συνδεδεμένη με χαμηλότερα επίπεδα εμφύτευσης και υψηλότερη πιθανότητα πρώιμης εμβρυικής απώλειας.

Η μεταφορά πολλών εμβρύων δεν έχει συσχετισθεί με περαιτέρω βελτίωση των κυήσεων ή των γεννήσεων. Τα δεδομένα έως τώρα δείχνουν πως η μεταφορά ενός μόνο εμβρύου σε ασθενείς με καλύτερη πρόγνωση και κάτω των 35 ετών έχει μεγαλύτερες πιθανότητες μιας απλής μονής κύησης.

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN