Γυναικολογικό υπερηχογράφημα | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Γυναικολογικό υπερηχογράφημα

Η Γυναικολογική Υπερηχογραφία ξεκινά με την αξιολόγηση της δομής της μήτρας σε επίμηκες και εγκάρσιο πλάνο. Σημειώνεται το μέγεθος της μήτρας, συνέπεια της παρουσίας ή της έλλειψης ινομυωμάτων, κύστεων, αδενομύωσης. Η μέτρηση του κεντρικού τμήματος της μήτρας, δηλαδή του ενδομητρίου ολοκληρώνεται κατά τον επιμήκη άξονα. Το εσωτερικό στρώμα του ενδομητρίου μπορεί να απεικονιστεί και να χαρακτηριστεί από την εμφάνιση και το μέγεθος του, αν δηλαδή προέρχεται από την 1η , την 2η φάση του καταμήνιου κύκλου ή την έμμηνο ρύση. Ανώμαλο ή παραμορφωμένο στρώμα ενδομητρίου μπορεί να υποδηλώνει κάποια ενδοκοιλοτική πάθηση όπως ενδομήτριο πολύποδα, υποβλενογόνιο ινομύωμα, εστία αδενομύωσης, κυστική εκφύλιση. Το μέγεθος του ενδομητρίου εξαρτάται και μεταβάλλεται από την ημέρα του κύκλου, την λήψη ορισμένων φαρμάκων και την ηλικία. Ο τράχηλος μπορεί να αξιολογηθεί με τη μέτρηση του μήκους του από το εσωτερικό μέχρι το εξωτερικό στόμιο και να καταγραφεί ενδεχόμενη παθολογία του (διεύρυνση, πολύποδας, ινομύωμα, διπλασιασμός).

Ο υπέρηχος στις ωοθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει και να περιγράψει το μέγεθος, τη θέση, την κινητικότητα, και την εμφάνιση τους. Πληροφορίες μπορούν να ληφθούν αξιολογώντας τον αριθμό και το μέγεθος των ωοθυλακίων, καθώς και από την παρουσία και το χαρακτηρισμό μιας κυστικής, στερεάς ή σύνθετης ωοθηκικής μάζας. Συχνά, ένας επαναληπτικός υπέρηχος μπορεί να πληροφορήσει για τις μεταβολές στο μέγεθος, την σύσταση και την αγγείωση των μαζών αυτών και να θέσει οριστική διάγνωση. Πρέπει να τονιστεί ότι, ο υπέρηχος δεν είναι διαγνωστικός μιας νεοπλασματικής ωοθηκικής μάζας και η παραπέρα αξιολόγηση μπορεί να αναζητηθεί με την βοήθεια ειδικών εξετάσεων στο αίμα αλλά και της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, οι σάλπιγγες δεν μπορούν να απεικονιστούν με τον υπέρηχο. Εντούτοις, σε μια παθολογική κατάσταση, όπως για παράδειγμα συλλογή υγρού σε περίπτωση φλεγμονής, οι σάλπιγγες είναι εύκολα προσδιορίσιμες, ενώ τα υπερηχογραφικά ευρήματα στον σαλπιγγικό αυλό αλλάζουν την δομή και το σχήμα του θέτοντας εύκολα την διάγνωση της υδρο-σάλπιγγας. Αλλά και η έξω-μήτρια εγκυμοσύνη στην κλασική της μορφή εμφανίζεται σαν ένα ασπριδερό δαχτυλίδι με μαύρο εσωτερικό σε μια από τις δύο σάλπιγγες. Άλλα συμπεράσματα από τον υπέρηχο, που μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση κάποιας πάθησης της μικρής λεκάνης, συμπεριλαμβάνουν την εξέταση του περιτοναίου για ελεύθερο υγρό και την αξιολόγηση της ουροδόχου κύστης. Οι μικρές ποσότητες υγρού στο χαμηλότερο τμήμα της λεκάνης μπορούν να απεικονιστούν με τον υπέρηχο και τις περισσότερες φορές είναι ένα φυσιολογικό εύρημα...

Η χρήση της Διακολπικής Υπερηχογραφίας μπορεί να προσδιορίσει σχετικά εύκολα κάποια μικρή ή μεγάλη ανωμαλία στην μορφολογία των γεννητικών οργάνων. Αυτές οι ανωμαλίες χαρακτηρίζονται σαν «διαμαρτίες στην διάπλαση» της μήτρας και αφορούν ιδιαίτερα το σχήμα της. Η παρουσία μίας προεξοχής (ταινίας) στην μεσότητα του πυθμένος της μήτρας δημιουργεί την δίκερο μήτρα, στο μέσον της δημιουργεί την διθάλαμη, της οποίας μια ήπια; παραλλαγή στην μορφή, είναι η καρδιόσχημη μήτρα. Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να συνυπάρχουν με ανωμαλίες από τους νεφρούς (έκτοπος πυελικός νεφρός). Επίσης μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την θέση του σπιράλ αντισύλληψης ή τυχόν μετατοπίσεις του.

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή είτε από τον κόλπο με άδεια ουροδόχο κύστη είτε από την κοιλιά με γεμάτη κύστη και να χρειαστεί να επαναληφθεί μετά από μερικές μέρες, εβδομάδες ή μήνες ανάλογα με το εύρημα ή την θεραπεία. Εάν στο υπερηχογράφημα διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα θα σας ειπωθεί κατά τον χρόνο της εξέτασης και θα ακολουθήσει πλήρης συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση από τον θεράποντα ιατρό.

Δείτε τα Πακέτα Προσφορών για τις Γυναικολογικές Εξετάσεις στο ΕΜΒΙΟ!

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN