Μέτρηση της Διαφανούς Ζώνης

Μέτρηση της Διαφανούς Ζώνης

Έχει αποδειχθεί ότι η διαφανής ζώνη (που περιβάλλει ωάρια και έμβρυα) υφίσταται σημαντικές αλλαγές in vitro κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ωαρίων και εμβρύων. Μελέτες έχουν δεiξει ότι η σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φυσιολογικής εκκόλαψης.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τεχνικές υποβοηθούμενης εκκόλαψης, οι μέθοδοι ακριβούς υπολογισμού των δομικών αλλαγών που υφίσταται η διαφανής ζώνη χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη. Πιθανότατα η ποσοτική ανάλυση της ζώνης με το Spindle View βοηθά στον προσδιορισμό της μοριακής δομής της διαφανούς ζώνης και κατά συνέπεια στην καλύτερη αντίληψη των αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτή είτε λόγω σκλήρυνσης είτε λόγω καταστροφής.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μοριακή διαμόρφωση και πυκνότητα της γλυκοπρωτεινικής ζώνης μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια χρησιμοποιώντας το σύστημα Spindle View. Ο προσδιορισμός αυτός, που γίνεται με τρόπο φιλικό πριν και μετά τη γονιμοποίηση, παρέχει σημαντική γνώση και πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση της διαδικασίας της εκκόλαψης και της φυσιολογικής ανάπτυξης των εμβρύων.

Ωστόσο, η επιστήμη στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής βρίσκεται σε μια συνεχή πρόοδο και ολοένα ανακαλύπτουμε παραμέτρους που μπορούν να συμβάλλουν σε αυξημένα ποσοστά γονιμότητας.

Ρώτησε εδώ Δωρεάν τον Ειδικό Γονιμότητας Θάνο Παράσχο ποια είναι η πιο εξελιγμένη τεχνική που ενδείκνυται για τη δική σου θεραπεία γονιμότητας!

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!