Διατήρηση της γονιμότητας σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας με καρκίνο

Διατήρηση της γονιμότητας σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας με καρκίνο

Τα αγόρια προεφηβικής ηλικίας με κακοήθειες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης υπογονιμότητας σχετιζόμενης με την καταστροφή των γονάδων. Η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού τη στιγμή της διάγνωσης υπόσχεται τη διασφάλιση της γονιμότητας στα αγόρια αυτά, αλλά βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Η διατήρηση της γονιμότητας αποτελεί μεν καίρια ανησυχία των ατόμων που επιζούν του καρκίνου, καθώς και των γονιών τους, ωστόσο, η απόφαση να υποβληθούν σε ορχική βιοψία και επακόλουθη κρυοσυντήρηση του ορχικού ιστού, είναι δύσκολη κατά τη στιγμή της διάγνωσης όταν η επιβίωση είναι το κυρίαρχο ζήτημα.

Η μελέτη αυτή διερευνά την αποδοχή και την ασφάλεια ενός πρωτοκόλλου ορχικής βιοψίας/κρυοσυντήρησης, που παρέχεται σε οικογένειες με νεαρά αγόρια που πρόσφατα διαγνώστηκαν με κακοήθεια και που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καταστροφής των γονάδων τους εξαιτίας της θεραπείας. Κατά τη βιοψία, τα μισά δείγματα αποθηκεύτηκαν για ενδεχόμενη, μελλοντική χρήση από τον ασθενή. Οι ερευνητές, κατέγραψαν στοιχεία που αφορούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του υπερβολικού πόνου, αιμορραγίας ή μόλυνσης από τη χειρουργική επέμβαση έως και 1 εβδομάδα μετά τη βιοψία. Οι γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα 2-4 εβδομάδων μετά την επέμβαση καθορίζοντας αν οι παρακάτω παράγοντες επηρέασαν την απόφασή τους να προβούν σε κρυοσυντήρηση ή όχι: (1) οι πιθανές επιπτώσεις της αντικαρκινικής θεραπείας στη γονιμότητα, (2) τα δεδομένα από τους γιατρούς που αφορούν στην κρυοδιατήρηση ορχικού ιστού, και (3) η αρχική αντίδραση στην πρόταση κρυοσυντήρησης ορχικού ιστού.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 24 αγόρια που πληρούσαν τα κριτήρια, αλλά 3 από αυτά αποκλείστηκαν δεδομένου ότι η κλινική κατάστασή τους απαιτούσε άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Οι γονείς 16 εκ των 21 αγοριών, με μέσο όρο ηλικίας τα 5 χρόνια (από 3 μηνών μέχρι 14 ετών) συμφώνησαν να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο αυτό. Από τα 16 αυτά αγόρια, τα 14 υποβλήθηκαν στη διαδικασία χωρίς κανένα στοιχείο ενδο- ή μετ-εγχειρητικών επιπτώσεων. Οι οικογένειες που επέλεξαν τη διαδικασία της βιοψίας/κρυοσυντήρησης, ανέφεραν ότι η απόφασή τους ήταν υπερβολικά στρεσογόνος. Ωστόσο, καταλάβαιναν ότι ήταν απαραίτητο να συζητήσουν την επιλογή αυτή και να προβούν στη διαδικασία όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού δε θα υπήρχε ποτέ ιδανική στιγμή. Θέματα όπως: οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οικονομικά, ηθικά ζητήματα και η πειραματική φύση της κρυοσυντήρησης, δεν αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι γονείς αγοριών προεφηβικής ηλικίας με καρκίνο, αποδέχονται τη χρήση κρυοδιατήρησης ορχικού ιστού τη στιγμή της διάγνωσης. Η διαδικασία φαίνεται να είναι ασφαλής.

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!