Επίπεδα της μιδαζολάμης, της αλφεντανίλης και της φεντανύλης στο ωοθυλακικό υγρό κατά τη διάρκεια ωοληψίας καθοδηγούμενης με υπερήχους | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Επίπεδα της μιδαζολάμης, της αλφεντανίλης και της φεντανύλης στο ωοθυλακικό υγρό κατά τη διάρκεια ωοληψίας καθοδηγούμενης με υπερήχους

Fertil Steril. 1995 Nov;64(5):1003-7- Proceedings of the British Fertility Society, Oxford, UK 1993.
International Journal of Obstetrics and Gynaecology
Soussis I, Boyd O, Paraschos T, Duffy S. And Grounds M.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συγκέντρωση  της μιδαζολάμης (Roche Products Ltd., Welwyn Garden City, Ηνωμένο Βασίλειο), της φαιντανύλης (Janssen Pharmaceuticals Ltd., Wantage, Ηνωμένο Βασίλειο) και της αλφεντανίλης (Janssen Pharmaceuticals Ltd.)  στο ωοθυλακικό υγρό και πως αυτή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης ωοληψίας.

Σαράντα πέντε ασθενείς με σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν εφάπαξ ενδοφλέβια δόση μιδαζολάμης, φαιντανύλης ή αλφεντανίλης για νάρκωση κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης ωοληψίας. Για την αναλγησία χορηγήθηκε παρατραχηλικός αποκλεισμός με λιγνοκαΐνη. Ταυτόχρονα ελήφθησαν δείγματα αίματος και ωοθυλακικού υγρού σε διαστήματα 5 λεπτών μετά την εφάπαξ δόση για την ανάλυση των επιπέδων των φαρμάκων.

Ελήφθησαν δεδομένα για 15 γυναίκες που έλαβαν μιδαζολάμη και φαιντανύλη και για 13 γυναίκες που έλαβαν αλφεντανίλη. Τα επίπεδα στο πλάσμα όλων των παραγόντων αυξήθηκαν σε μια κορυφή και στη συνέχεια μειώθηκαν με εκθετικό τρόπο, όπως ήταν αναμενόμενο. Τα επίπεδα στο ωοθυλακικό υγρό (FF) των παραγόντων συνέχισαν να αυξάνονται σημαντικά έως και 25 λεπτά μετά τη δόση bolus, αν και το απόλυτο επίπεδο ήταν χαμηλό σε σύγκριση με το επίπεδο στο αίμα. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά γονιμοποίησης ή εγκυμοσύνης στις τρεις ομάδες, αλλά ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μιδαζολάμη, η φαιντανύλη και η αλφεντανίλη περνούν στο ωοθυλακικό υγρό μετά από μία εφάπαξ ενδοφλέβια δόση, αλλά πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθεί οποιαδήποτε πιθανή επίδραση στα ποσοστά γονιμοποίησης και εμφύτευσης.


Περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN