Ενδομητρίωση και Εξωσωματική | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

Ενδομητρίωση και Εξωσωματική

Εξωσωματική Γονιμοποίηση σε ασθενείς με Ενδομητρίωση

Ερευνα των Geber S, Θάνος Παράσχος, G Atkinson, Margara R, Winston RM
Νοσοκομείο Hammersmith Ινστιτούτο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Royal Postgraduate Medical School, Λονδίνο, Αγγλία

Τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ασθενείς με ενδομητρίωση

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης in vitro (IVF) για τους ασθενείς με ενδομητρίωση εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου και ότι οι ασθενείς με σοβαρή ενδομητρίωση έχουν υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας.

Η αποβολή είναι συνηθέστερη στις γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία για ενδομητρίωση. Στην παρούσα μελέτη, 140 ασθενείς με ενδομητρίωση υποβλήθηκαν σε 182 κύκλους IVF χρησιμοποιώντας συνθετικά ανάλογα της GnRH (GnRHa). Οι ασθενείς με ενδομητρίωση περιλαμβάνονταν μόνο σε μία ομάδα (ομάδα 4).

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά των τριών άλλων ομάδων ασθενών που υποβλήθηκαν στην ίδια θεραπεία εντός της ίδιας περιόδου. Η ομάδα 1 αποτελείται από ζευγάρια μόνο με ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας (45 κύκλοι), η ομάδα 2 από ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα (196 κύκλοι) και η ομάδα 3 από ζευγάρια μόνο με σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας (1139 κύκλοι IVF).

Η μέση ηλικία των ασθενών, η μέση ποσότητα Ανθρώπινης εμμηνοπαυσιακής γοναδοτροπίνης (HMG) που χρησιμοποιήθηκε. η συγκέντρωση οιστραδιόλης κατά την ημέρα χορήγησης Χοριακής Γονιδοτροπίνης, ο αριθμός ημερών χορήγησης Ανθρώπινης εμμηνοπαυσιακής γοναδοτροπίνης HMG, ο μέσος αριθμός ωαρίων που ελήφθησαν την ημέρα της ωοληψίας καθώς και ο λόγος ωαρίων που ελήφθησαν προς τα ωοθυλάκια που αναρροφήθηκαν δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές.

Το ποσοστό γονιμοποίησης ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα 1 ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις άλλες τρεις ομάδες. Ο μέσος αριθμός των φυσιολογικά γονιμοποιημένων εμβρύων δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός. Ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρθηκαν σε κάθε κύκλο και τα ποσοστά εμφύτευσης ήταν παρόμοια στις τέσσερις ομάδες. Το συνολικό ποσοστό εγκυμοσύνης ανά μεταφορά ήταν 39% στην ομάδα 1, 48% στην ομάδα 2, 45% στην ομάδα 3 και 40% στην ομάδα 4.

Συμβουλευτείτε δωρεάν τον Γυναικολόγο - Ενδοσκοπικό Χειρουργό Θάνο Παράσχο αν πάσχετε από ενδομητρίωση.


Περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN