PGD odabir pola u Evropi | EmBIO IVF Grčka

PGD odabir pola u Evropi

Pre-implantaciona genetska dijagnoza (PGD) omogućava prevenciju genetski prenosivih bolesti kao i određivanje željenog odabranog pola, sa skoro 100% stopom tačnosti za rođenje beba bez genetskih poremećaja, jer se samo embrioni koji ne nose loš genetski materijal vraćaju u matericu. Jedna od najvećih i najiskusnijih PGD laboratorija u Evropi se nalazi u centru EmBIO u Atini, Grčka.

Balansiranje porodice sa selekcijom pola

izbor pola dečaka ili devojčica u evropi

Dolaze nam mnogi muškarci i žene pitajući se kako da „izbalansiraju“ broj devojčica ili dečaka u svojoj porodici.

Porodično balansiranje znači da potencijalni roditelji mogu odrediti pol svoje bebe pre trudnoće iz medicinskih, kulturnih ili drugih razloga.

Danas je PGD izbor pola u Evropi dozvoljen iz medicinskih razloga.

Ovo je veoma precizan metod koji nudi dragocenu dijagnostiku parovima sa visokim rizikom od prenošenja genetskog poremećaja na buduće potomstvo.

Šta su PGD i PGS? Da li su različiti?

PGD i PGS su tehnički isti test. Obe su metode specijalizovane za prenatalni skrining i dijagnostiku određenih naslednih bolesti ili stanja.

Pre-implantacioni genetski skrining (PGS) je test koji proverava da li embrion ima normalan broj hromozoma (46).
PGS se može koristiti, na primer, za otkrivanje Daunovog sindroma, koji se javlja kada postoji dodatna kopija hromozoma 21 i ukupan broj hromozoma je 47 umesto normalnih 46.

Pre-implantaciona genetska dijagnoza (PGD) se rutinski koristi za preimplantacionu dijagnozu cistične fibroze, bolesti srpastih ćelija, Tay-Sachsovog sindroma, mišićne distrofije i drugih naslednih bolesti.

Da bi trudnoća bila uspešna, embrion mora da bude bez genetskih poremećaja i da ima normalan hromozomski sastav. Embrion dobrog kvaliteta ima veće šanse da se uspešno implantira i razvije u bebu.

I PGS i PGD su bezbedni i nose minimalne rizike sve dok ih izvodi iskusna IVF laboratorija kao što je Laboratorija za lečenje neplodnosti u EmBIO centru.

Zakažite besplatne onlajn konsultacije sa dr Thanosom Paraschosom i njegovim timom

pgd u laboratoriji

PGD / PGS procedura

Prvi korak ka PGD-u ili PGS-u je stvaranje embriona izvan tela žene IVF-om. Ovi embrioni se kultivišu do 6-10 ćelija (3. dan), tako da se jedna ili dve ćelije mogu ukloniti (ćelijska biopsija) za genetsku analizu. Uklanjanje ovih ćelija ne šteti razvoju embriona.

Biopsija ćelija se vrši putem:

  • fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) za poremećaje hromozoma
  • lančane reakcije polimeraze (PCR) za defekte jednog gena.

Testirani embrioni bez genetskih defekata mogu se zatim preneti u matericu, u cilju normalne trudnoće. Dalja analiza konceptusa u razvoju, i kasnije u trudnoći, može potvrditi rezultate PGD analize. Ovo se radi uzorkovanjem placentnog materijala (uzorkovanje horionskih resica).

Genetske bolesti koje dijagnostikuje PGD

Genetske bolesti povezane sa visokim rizikom od prenošenja (25-50%) i značajnim stopama morbiditeta i mortaliteta (npr. aneuploidija) mogu se uočiti pre-implantacijskom dijagnozom.

Uspeh IVF-a sa PGD-om

Istraživanja su pokazala da PGD može:

  1. udvostručiti šanse za uspešnu implantaciju embriona
  2. smanjiti gubitak trudnoće čak tri puta,
  3. povećati verovatnoću živorođenih beba.

Istraživanja su otkrila smanjenje broja pobačaja među pacijentkinjama koje su oplođene vantelesnom oplodnjom koje nisu imale ponovljene pobačaje, sa 23% na 9%.

Kod žena prosečne starosti od 40 godina, šansa da se embrion uspešno implantira se udvostručila.

IUI sa izborom pola

Većina plodnih, zdravih parova koristi MicroSort® sa intrauterinom inseminacijom (IUI). Vaš ciklus ovulacije se mora pratiti da bi se odredilo najbolje vreme za IUI. Preporučuje se pažljivo praćenje uz pomoć testova hormona u krvi i ultrazvuka karlice kako bi se poboljšalo vreme inseminacije (i stopa trudnoće). Vaše stanje može pratiti i vaš lokalni akušer/ginekolog ili lokaln lekar za neplodnost.

Na zakazani dan za proceduru IUI – Selekcija pola u laboratoriji EmBIO, muž će ujutru dati uzorak sperme. Sperma će biti sortirana, a supruzi će se uraditi IUI kasnije istog dana.

PGD sa Microsortom

Razvijena od strane kompanije GIVF, MicroSort® je ekskluzivna tehnologija za sortiranje sperme kako bi se povećala verovatnoća začeća deteta određenog pola. MicroSort® je od posebnog interesa za pacijente sa porodičnom istorijom genetskih bolesti povezanih sa polom.

MicroSort® patentirana tehnologija razdvaja spermu na onu iz koje se rađaju muška deca i onu iz koje se rađaju ženska deca. Sortirani uzorci obogaćeni spermom iz koje se rađaju muška ili ženska deca se zatim koriste za intrauterinu oplodnju ili za in vitro oplodnju.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da pacijenti koji žele da imaju devojčicu uspevaju da začnu žensku bebu u 9 od 10 puta; dokoni koji žele dečaka su uspešni otprilike u 3 od 4 puta.

IVF donorskih jajnih ćelija sa odabirom pola iz medicinskih razloga

Tokom PGD ciklusa in vitro oplodnje sa intracitoplazmatskom injekcijom spermatozoida (ICSI), ako je supruga starija od 39 godina, uzorci sortirani putem PGD-a mogu se koristiti sa ciklusom IVF-a pomoću donorske jajne ćelije.

Odabir pola sa donatorskom spermom

Ako je potrebno, mogu se koristiti odgovarajuće pregledani uzorci donora sperme iz EmBIO Cryobanke. Obično je potreban određeni broj bočica sa semenom da bi se dobio adekvatan broj ukupne pokretne sperme (kvalitet sperme). Dovoljno pokretni uzorci sperme se odmrzavaju i zatim se vrši sortiranje.

PGD za prevenciju pobačaja

Mnogi parovi se odlučuju za PGD selekciju pola u Evropi ili SAD kako bi proverili svoje embrione na određene hromozomske abnormalnosti (tj. Daunov sindrom) ili porodične genetske bolesti.

Više od 50% embriona žena od 35 do 39 godina ima hromozomske abnormalnosti.

Za ženu preko 40 godina, procenat se povećava na 80% ili više. Embrioni pregledani PGD-om imaju smanjen rizik od hromozomskih abnormalnosti i nižu stopu spontanog pobačaja.

Suština je u tome da IVF i PGD pružaju veće šanse da normalni embrioni željenog pola budu dostupni za transfer i krioprezervaciju.

Zakažite besplatne onlajn konsultacije sa dr Thanosom Paraschosom i njegovim timom!
Dr. Paraschos će vam lično odgovoriti u roku od 24 sata.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CNN
Priča o uspehu dr Paraschosa u lečenju neplodnosti na CNN-u