Embriolozi

Embriolozi

Dina Katrania Dipl, Mr Embriolog, Direktor embriološke laboratorije EmBIO

Specijalizirala je embriologiju (dve godine) u Londonskom Centru za Ginekologiju I Plodnost kod Profesora Ian Crafta, pionira u postupcima vantelesne oplodnje IVF I GIFT (intrafalopijskog transfera gameta). To je jedan od najvećih centara za vantelesnu oplodnju u Engleskoj sa preko 2000 ciklusa godišnje. Nastavila je da radi na odeljenju za vantelesnnu oplodnju Hammersmith bolnice sledeće 3 godine kao klinički embriolog I obavlja jedan od prvih ICSI postupaka u Engleskoj.

Bila je odgovorna za svakodnevno funkcionisanje IVF laboratorije bolnice Hammersmith, obuku mlađih embriologa i imala svakodnevna dežurstva na IVF dužnostima u rotaciji sa drugima. U Hammersmith bolnici je bila obučena kako da sprovede Dan 3 i biopsiju embriona u fazi blastociste za PGD i PGS procedure kod profesora Harper C. Joice, Asangla Ao i Alan Handiside, koji su uradili prvu svetsku biopsiju embriona.

Sertifikat u embriologoji

 

Akreditovana od strane ESHRE (Evropsko Društvo za Humanu Reprodukciju I Embriologiju), Klinički Embriolog Dina Katrania je direktor embriološke laboratorije Embio poslednjih 10 godina i zadužena je za održavanje laboratorijskih protokola i upravljanje podacima .

Na Univerzitetu McGill u Montrealu u Kanadi obučena je u nove tehnike koje uključuju in vitro sazrevanje i Vitrifikaciju jajnih ćelija pod nadzorom Dr. Jin Tae Chung.

Dina Katrania je diplomirala Hemiju na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu i poseduje magistraturu iz biohemije sa Univerziteta East Anglia, Engleska .

Član je ACE (Britanska asocijacija kliničkih Embriologa) i PEKE ( Panhelenska Asocijacija kliničkih Embriologa) i jedna od prvih embriologa u Engleskoj koja je dobila dozvolu od HFEA (Britanske Nezavisne Organizacije Embriologa) za mikrofertilizaciju (ICSI). Udata je za ginekologa dr Thanosa Parashosa i ima troje dece .

 

Lili Georgoulakou Dipl, Mr - Klinički Embriolog

Lili Georgoulakou je diplomirala biohemiju na Southampton Univerzitetu i ima master iz Kliničke embriologije. Edukovana je u humanoj embriologiji u Hammersmith bolnici i ima sedam godina kliničkog iskustva u širokom spektru tehnika asistirane reprodukcije od laboratorijske dijagnostike do vantelesnog začeća. Ovo uključuje prikupljanje jajnih ćelija i oplodnju, mikrofertilizaciju - ICSI, razvoj i procenu embriona, potpomognuto izleganje, IVM (in vitro sazrevanje jajnih ćelija), Pre-implantacionu dijagnozu (PGD) za abnormalnost hromozoma i β - talasemiju, zamrzavanje i odmrzavanje embriona, transfer embriona , analizu semena i pripremu sperme za intrauterinu insemenaciju - IUI i vantelesnu oplodnju - IVF, održavanje baze podataka, izveštavanje laboratorijskih rezultata i održavanje inventara i opreme. Ona je član PEKE od 2000. Godine. Pridružila se našem timu 2003. i preuzela odgovornost za neometano funkcionisanje laboratorije, obuku i mentorstvo novih embriologa.

 

Ranja Kakani Dipl, Mr - Klinički Embriolog

Ranja Kakani je diplomirala na Univerzitetu Edinburgh, magistrirala kliničku embriologiju i genetiku na Univerzitetu u Glazgovu. Ima šestogodišnje iskustvo u oblasti asistirane reprodukcije i uspešno primenjuje tehniku mikrofertilizacije - ICSI u proteklih pet godina. Takođe ima značajno iskustvo u širokom spektru tehnika asistirane reprodukcije kao što su aspiracija jajnih ćelija, čišćenje jajnih ćelija, razvoj embriona I njegova procena, potpomognuto izleganje (assisted hatching), IVM (in vitro sazrevanje), zamrzavanje i odmrzavanje embriona i sperme, transfer embriona, analiza i priprema sperme za IUI ili IVF. održavanje baze podataka, izveštavanje laboratorijskih rezultata i održavanje inventara i opreme. Sa posebnim interesovanjem se bavi biopsijom embriona i pre- implantacinim testiranjem kako bi se otkrile abnormalnosti hromozoma. On je član PEKE ( Panhelenski Asocijacije Kliničkih Embriologa) od 2000, a našem timu se pridružila 2003. godine i sada je odgovorna za sve embriološke i androloške usluge koje se nude u našoj klinici.

 

Hristina Deli Dipl, Mr - Klinički Embriolog

Hristina Deli je diplomirala biologiju na Univerzitetu u Atini i magistrirala Kliničku embriologiju 2004. godine na Kueens Medicinskom Centru Nottingham. Radila je šest meseci u dijagnostičkoj laboratoriji baveći se mikrobiološkim ispitivanjima, kao što su elektroforeza proteina, merenje hormona u krvi, ELISA i testovi krvi za dijagnozu alergija i autoimunih poremećaja. Našem timu se pridružila u julu 2006. godine i od tada je obučena u punom opsegu rutinskih embrioloških i androloških procedura u okviru laboratorije za embriologiju: prikupljanje, čišćenje i oplodnja jajnih ćelija, mikrofertilizacija - ICSI, razvoj i procena razvoja embriona, zamrzavanja, odmrzavanja I prenos embriona, analiza semena, zamrzavanje sperme, priprema sperme za IUI i IVF, održavanje baze podataka i izveštavanje rezultata iz laboratorije. Član je PEKE od 2006. godine.

 

Svi članovi tima daju neprestanu podršku svim pacijentima u svim fazama puta sa nama. Pacijenti su u mogućnosti da razgovaraju i / ili da vide bilo koji član osoblja u svakom trenutku, a svi članovi osoblja su potpuno i istinski posvećeni pacijentima kako bi im pomogli da ostvare uspeh.

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today