Selekcija embriona sa intervalima i veštačkom inteligencijom | EmBIO IVF Grčka

Selekcija embriona sa intervalima i veštačkom inteligencijom

selekcija embriona sa intervalima i veštačkom inteligencijom

Neki smatraju pojavu tehnologije intervala u IVF tretmanima ogromnim korakom napred, dok drugi to odbacuju kao "marketinški trik".

Razmotrimo proceduru intervala i njene prednosti u IVF-u:

Inkubacija embriona uz stalno praćenje i fotografisanje u redovnim intervalima (time-lapse) je najnovija tehnologija koja se koristi u IVF tretmanima, koja omogućava embriolozima da detaljno procene embrione.

To je poseban tip inkubatora sa integrisanom kamerom i mikroskopskim sočivom koji svakih nekoliko minuta uzima slike embriona u razvoju.

Ova kamera je povezana sa sistemom mikroskopa. Dobijene slike se obrađuju pomoću softvera koji kombinuje ove slike kako bi napravio video zapis sa vremenskim intervalom.

Ovo omogućava embriologu da bolje proceni svaku vitalnu fazu embriona u razvoju. Ova procena je dodatno olakšana upotrebom specijalnog softvera koji analizira intervalske slike uz pomoć veštačke inteligencije.

Koje su prednosti kontinuiranog praćenja embriona u intervalima u poređenju sa klasičnom procedurom inkubacije

Tipična IVF procedura svakodnevno prati razvoj embriona radi pravilnog rasta i razvoja.

Inkubacija sa intervalskom tehnologijom omogućava embriologu da snimi hiljade slika embriona dok se razvija u periodu od 24 sata, a da ga ne uznemirava stavljajući ga u okruženje pogodno za inkubator nekoliko puta kako bi ga stavio ispod eksternog mikroskopa.

Embriolog tada može da izabere određeni embrion za implantaciju na osnovu kriterijuma kao što su brzina rasta, broj ćelija i izgled.

Značaj stabilnog okruženja tokom embrionalnog razvoja

Najvažnije je održavati stabilno okruženje kada se embrioni inkubiraju u okruženju što bliže materici i jajovodima (tj. njihovom prirodnom okruženju).

Rukovanje embrionima tokom čitave procedure potpomognute reproduktivne tehnologije obično obuhvata prebacivanje između bočica i procenu u određeno vreme.

Boravak van inkubatora izlaže embrion laboratorijskim uslovima i može promeniti medijum za kulturu (pH, temperatura) i, kao rezultat, samo okruženje embriona. Smatra se da ovo stvara metabolički stres u embrionu, što može uticati na razvoj i kvalitet embriona.

Stoga je važno minimizirati vreme provedeno na rukovanju oocitima i embrionima izvan kontrolisanog okruženja inkubatora. U uslovima sve veće primene kulture blastocista, gde embrioni provode dva ili tri dodatna dana u inkubatoru (in vitro), stabilno okruženje je još važnije.

Da li proces inkubacije sa intervalima obezbeđuje uspešan IVF?

Inkubacija embriona uz vremensko praćenje u IVF ciklusu doprinosi uspehu, ali ne može garantovati trudnoću.

Nekoliko faktora dovodi do neuspešnog IVF ciklusa. Glavna uloga tehnike intervalnog monitoringa je otkrivanje najvitalnijih embriona za transfer, onih sa najvećim šansama za implantaciju koji će dovesti do trudnoće na osnovu morfokinetike.

Ovo znači da znamo koliko je sati nakon oplodnje svaki embrion uspeo da se podeli na dve ili tri ćelije, koliko je vremena trebalo da se završi ta ćelijska deoba ako se svaka ćelija pravilno podelila, itd.

Sa ovim podacima i na osnovu ovih kriterijuma, razumemo koji embrion ima najveće šanse da bude implantiran nakon transfera embriona.

Bez upotrebe vremenskog intervala, embriolog bira embrion samo na osnovu njegove morfologije, dok inkubacija embriona uz praćenje vremenskog intervala nudi dragocene informacije o tome kako se embrion deli i razvija.

Veštačka inteligencija u kombinaciji sa intervalnom procedurom

U poslednjih nekoliko godina, veštačka inteligencija (AI) je počela da unapređuje i automatizuje evaluaciju i selekciju embriona u laboratoriji.

Veštačka inteligencija će imati još značajniju ulogu u potpomognutoj reprodukciji u godinama koje dolaze, a izvesno je da će u budućnosti izbor najsposobnijih embriona za implantaciju postati mnogo efikasniji zahvaljujući kombinaciji AI programa i inkubacije embriona uz kontinuirano vremensko snimanje.

Dokazane kliničke prednosti intervalskog snimanja

Mnogi članci koji podržavaju kliničke prednosti korišćenja intervalskog snimanja u IVF su objavljeni u poslednje dve godine, uključujući sledeće. Svi oni ističu da se uz korišćenje intervalske tehnologije možemo postići:

  1. smanjenje stope pobačaja izbegavanjem prenosa manje dobrih embriona
  2. poboljšanje stope implantacije/trudnoća pod uslovom da se izaberu najpogodniji embrioni
  3. vreme do začećai trudnoće je kraće pod uslovom da se izbegnu pobačaji

Ipak, međunarodna bibliografija nije zvanično prihvatila intervalsku metodu kao metodu koja dokazano povećava stope uspeha vantelesne oplodnje. Zasada. Zaključak je da je za njenu evaluaciju potrebno više istraživanja.

Zakažite besplatne onlajn konsultacije sa dr Thanosom Paraschosom i njegovim timom!
Dr. Paraschos će vam lično odgovoriti u roku od 24 sata.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CNN
Priča o uspehu dr Paraschosa u lečenju neplodnosti na CNN-u