Uspešnost vantelesne oplodnje

Uspešnost vantelesne oplodnje

Procenat uspešnosti kod primalaca doniranih jajnih ćelija

Centar za vantelesnu oplodnju ΕmBIO ima jedan od najviših procenata uspešnosti u Evropi, posebno kod žena koje se podvrgavaju vantelesnoj oplodnji sa doniranim jajnim ćelijama, pod nadzorom Thanosa Parashosa.

Ovi procenti uspešnosti, zajedno sa mnoštvom medicinskih publikacija Thanosa Parashosa doveli su njega i centar EmBIO u centar grčke i svetske pažnje.

Procenat uspešnosti kod doniranih jajnih ćelija

Godine

Transferi embriona

Kliničke trudnoće

Procenat uspešnosti
(klinička trudnoća po transferu embriona)

201460839565%
201351036070,588%
201249033869%
201150335070%
201044929165%
200935824368%
200830919162%
 

Procenat uspešnosti sa vašim jajnim ćelijama

2014 Procenat trudnoća

Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaΚλινικές
εγκυμοσύνες
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης
ανά εμβρυομεταφορά
Ispod 3542540029674%
35 - 3754550223046%
38 - 4037032514843%
Iznad 403922686625%
 

2013 Procenat trudnoća

Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaΚλινικές
εγκυμοσύνες
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης
ανά εμβρυομεταφορά
Ispod 3560058036563%
35 - 3750047323249%
38 - 4035031513944%
Iznad 403602887526%
 

2012 Procenat trudnoća

Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaΚλινικές
εγκυμοσύνες
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης
ανά εμβρυομεταφορά
Ispod 3578076549765%
35 - 3740038219150%
38 - 4040037217547%
Iznad 402812305524%
 

2011 Procenat trudnoća

Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaΚλινικές
εγκυμοσύνες
Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης
ανά εμβρυομεταφορά
Ispod 3590086055264%
35 - 3745037519151%
38 - 4038035316948%
Iznad 401811423726%
 
2010 Procenat trudnoća
Starost pacijenta Dobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3593289757464%
35 - 3741638118949,5%
38 - 4039433219458,55%
Iznad 401731403928%
 
2009 Procenat trudnoća
Starost pacijenta Dobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3585282252063,3%
35 - 3739436018451%
38 - 4035633019258,2%
Iznad 401481052826,5%
 
2008 Procenat trudnoća
Starost pacijenta Dobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3580277550365%
35 - 3735334317551%
38 - 4030129017460%
Iznad 401081002828%
 
2007 Procenat trudnoća
Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3578375647663.0%
35 - 3731030214849.0%
38 - 4024523514059.6%
Iznad 4095912527.5%
 
2006 Procenat trudnoća
Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3562060940666.7%
35 - 3728026914855.0%
38 - 402352269542.0%
Iznad 4067611626.2%
 
2005 Procenat trudnoća
Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3550749433668.0%
35 - 3725225015562.0%
38 - 402092029044.6%
Iznad 404643818.6%
 
2004 Procenat trudnoća
Starost pacijentaDobijene jajne ćelijeTransferi embrionaKliničke trudnoćeProcenat kliničke trudnoće po transferu embriona
Ispod 3536336024568.1%
35 - 3719218711662.0%
38 - 401291125044.6%
Iznad 402623417.4%
 

Procenat uspešnosti kod pokušaja vantelesne oplodnje sa doniranim jajnim ćelijama u centru ΕmBIO sa Thanosom Parashosom 2006. i 2007. godine bio je 58%. 2006. godine izvršeno je 635 transfera i imali smo procenat uspešnosti 56,06% (356 uspešnih trudnoća).

2007. godine izvršeno je 878 transfera i imali smo procenat uspešnosti 58,99% (518 uspešnih trudnoća).

Procenat uspešnosti 2006. godine ukupno (uključujući sve tehnike i probleme žena i muškaraca) bio je 42,3%, a 2007. godine 44,1%.

Pročitajte svedočanstva bivših pacijenata Thanosa Parashosa, koji su postali roditelji pomoću terapija oplodnje u centru EmBIO

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today