Izvršite vitrifikaciju vaših jajnih ćelija: pružena Vam je mogućnost da sami odlučite kada želite da postanete majka

Izvršite vitrifikaciju vaših jajnih ćelija: pružena Vam je mogućnost da sami odlučite kada želite da postanete majka

U Evropi je već nekoliko beba rođeno ovom procedurom, koja inače ima slične stope uspešnosti kao i one tehnike u kojima se koriste "sveža" jaja. Veruje se da će se sve veći broj pacijenata u buduće odlučivati za ovu metodu, zbog mnogih benefita koje ženama pruža: kao prvo, ženama se daje mogućnost da Vitrifikacija jajnih ćelija je nova, asistirana reproduktivna tehnika koja ženama nudi mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija, tako da sada one mogu odložiti začeće i same izabrati trenutak kada žele da postanu majke. očuvaju svoju plodnost u slučajevima kada je neophodno da izvrše neki medicinski tretman ili zahvat koji bi mogao da je ugrozi. Dalje, ženama se pruža mogućnost da odlože majčinstvo do neke znatno kasnije faze njihovih života a da pri tome istovremeno i očuvaju genetski materijal sopstvenih jajnih ćelija.

Vitrifikacija jajnih ćelija u odeljenju klinike Embio VTO postalo je veoma popularno, a mi smo u mogućnosti da ponudimo ovu mogućnost svakom ko to poželi, bilo da su razlozi medicinske ili lične prirode.

Zašto je za ženu dobra ideja da zamrzne svoje jajne ćelije?

Kako vreme prolazi plodnost žena se značajno smanjuje usled starenja ovarijuma, pa je stoga ne samo smanjena šansa da žena uopšte i zatrudni već je pod znakom pitanja i zdravlje takve bebe ukoliko do začeća dođe u poznijem dobu.

Ovo se dešava zbog toga što se svaka žena rađa sa određenim zalihama jajnih ćelija koje se smanjuju progresivno (po svakom menstrualnom ciklusu oko 1000 jajašca se izgubi, tako da kada žena napuni 35 godina preostane joj samo oko 10% zaliha). Takođe, narušava se i kvalitet jajnih ćelija tako da nije redak slučaj da je žena starosti između 38 i 40 godina već iskoristila sve svoje zalihe jajnih ćelija koje je mogla da iskoristi za dobijanje zdrave bebe. Razlog leži u tome što starosno doba žene utiče na proces stvaranja jajnih ćelija, što za rezultat ima neuspešne pokušaje reprodukcije ili pojavu abnormalnosti hromozoma, kao što je na primer Daunov sindrom.

Zamrzavanjem jajnih ćelija žene u vreme kakda je ona najplodnija, mogu se izbeći gore navedeni problemi a istovremeno će joj omogućiti kvalitetne jajne ćelije za potencijalni tretman veštačke oplodnje, a šanse za uspešnu trudnoću i zdravu bebu će biti veće.

U kojim se situacijama preporučuje zamrzavanje jajnih ćelija?

  • Radi očuvanja plodnosti. Za mladu, neudatu ženu, koja želi da osigura svoju plodnost u budućnosti, bilo da je sama ili zajedno sa nekom specijalnom osobom koju još uvek nije pronašla, ali za koju se nada da će je pronaći jednog dana. Takođe, kada se radi o mladoj ženi koja ima partnera ali još uvek nije spremna za majčinstvo i želi da ga odloži iz ličnih ili profesionalnih razloga.

  • Pre odlaženja na onkološke tretmane. Hemoterapija i radiologija prave nepopravljivu štetu na jajnim ćelijama. Na ovaj način, plodnost žene se može sačuvati zamrzavanjem njenih jajnih ćelija pre takvog tretmana.

  • Ostali medicinski razlozi, na primer, pre uklanjanja ovarijuma.

  • Etički ili moralni razlozi u ciklusu VTO kada je zamrzavanje embriona protivno željama pacijenta.

  • Radi povećanja stope začeća kod žena sa niskom rezervom ovarijuma, oplođivanjem jajnih ćelija nakon nekoliko ciklusa stimulacije.

Na koji način se vrši zamrzavanje jajnih ćelija?

Kao prvo je neophodno dobiti jajne ćelije kroz proces stimulacije ovarijuma i povraćaj jajnih ćelija. Nakon što je povraćaj jajnih ćelija izvršen, započinje se sa procedurom vitrifikacije. Vitrifikacija se vrši tako što se jajne ćelije brzo stvrdnu na niskim temperaturama da bi se izbeglo formiranje leda. Da bi se to postiglo, koriste se velike količine celularnih krioprotektora da bi se izbeglo pucanje ćelijske membrane.

Nakon izvesnog vremena, kada žena poželi da ostane u drugom stanju, jajne ćelije se odmrzavaju i oplode. Prenos embriona potom se vrši 2 do 3 dana kasnije, bez potrebe za hormonskim tretmanima.