Ferltiliti specijalista

Ferltiliti specijalista

Doktor Tanos Parashos, specijalista za oplodnju koji se nalazi na čelu "Centra za oplodnju EmBIO" u Atini, u Grčkoj, od 1996 godine, pomogao je pri začeću kod više od 10 000 beba.

Prva Preimplantaciona genetska dijagnoza u svetu

Godine 1989 doktor Tanos Parashos učestvovao je u timu stručnjaka koji su pored njega činili: J.Sousis, J.C. Harper, E. Kontogiani, D.Pakam i A.H. Hendisajd. Ovaj tim je uspeo da izvede prvu preimplatacionu genetsku dijagnozu u Hamersmit bolnici, rame uz rame sa profesorom Lordom Robertom Vinstonom.

Konstruisanje katetera za otežan transfer embriona

Radeći na poziciji višeg koordinatora za VTO (1993-1995) pod vođstvom doktora Roberta Vinstona, Tanos Parashos se zajedno sa Raulom Margarom i Karen Doson našao pred velikim izazovom: naime, značajan broj pokušaja transfera embriona bio je osuđen na propast zbog anatomskih nepravilnosti kod pacijenata (povijeni cerviks, lažni prolazi (kanali), akutna retroverzija ili antiverzija materice, fibroidi koji vrše opstrukciju cervikalnog kanal itd.) Kako bi se ovaj problem prevazišao, Tanos Parashos konstruisao je rigidni Valas kateter, koji od tada koristi na hiljade specijalista i klinika za oplodnju širom sveta. Rigidni Valas kateter je omogućio prenos embriona kod miliona žena sa genitalnim nepravilnostima, usled čega je došlo do povećanja stope začeća putem VTO metode na međunarodnom nivou. Godine 1995, doktor Tanos Parashos je po privi put upotrebio "Valas stilet" u Hamersmit Klinici, dok se nalazio na poziciji kliničkog supervizora In vitro programa oplodnje, kao viši VTO Koordinator pod vođstvom lorda profesora Vinstona.

Uvođenje katetera za ultrazvučni prenos embriona u odeljenju za oplodnju u bolnici Hamersmit

U isto vreme tim stručnjaka za oplodnju u bolnici Hamersmit, zaključio je da je neophodno ispratiti celi tok postupka koji sledi nakon uvođenja embrio-katetera. Do tada, svi prenosi embriona izvodili su se "na slepo", isklučivo oslanjajući se na iskustvo ginekologa. Upravo tada je doktor Tanos Parashos uveo ultrazvuk u postupak prenosa embriona uz pomoć katetera.

Od ovog trenutka korišćenje katetera za prenos embriona potpomognut i vođen sonarnom refleksijom (ultrazvuk) ulazi u praksu sve većeg broja embriologa, što dalje dovodi do povećanja stope začeća širom sveta.

Stručno vođeni tretmani oplodnje

Radeći na mestu višeg VTO koordinatora u bolnici Hamersmit, lično je obučio mnoge

ginekologe iz Ujedinjenog Kraljevstva i iz ostalih delova sveta, iz oblasti svih procedura VTO-a, kao što je indukcija ovulacije za IUIVTO, povraćaj jajnih ćelija, prenos embriona itd.

Saradnja sa specijalistom za oplodnju, lordom Vinstonom u oblasti neplodnosti i tubalne hirurgije

Radeći zajedno sa profesorom Winstonom, takođe je izvodio tubalne hirurške zahvate preko operacionog mikroskopa, laparoskopiju, kao i histeroskopske dijagnostičke procedure za neplodnost i tubalnu hirurgiju.

Uključen u rad Hamersmit VTO klinike na dnevnom nivou, izvršio je više od hiljadu vaginalnih ultrazvučnih i abdominalnih ultrazvučnih pregleda za monitoring folikula i procenu rane trudnoće, kao i brojne postkoitalne testove i histerosalpingografije, laparoskopije i histeroskopske dijagnostičke procedure.

U Sautmed Bolnici u Bristolu, doktor Tanos Parashos je izveo niz tubalnih operacija i laparoskopskih procedura za povraćaj jajnih ćelija, prenos gameta GIFT metodom- metoda intratubarnog odlaganja (Gamete intrafallopian tube transfer) i prenos embriona. Sve gore navedene tehnike od velikog su značaja za samu dijagnozu i upravljanje ranom trudnoćom, kao i za patologiju ovulacije i probleme vezano za patologiju uterusa.

Radeći na monitoringu pacijenata koji prolaze kroz postupak indukcije ovulacije, stekao je široko iskustvo u svim domenima indukcije ovulacije i superovulacije, tokom izvođenja preko hiljadu transvaginalnih povraćaja jajnih ćelija.

Njegove radove i studije na temu neplodnosti, koristilo je na hiljade doktora specijalista za oplodnju i klinika širom sveta, tako doprinoseći povećanju stope uspešnosti VTO metode na globalnom nivou.

Za besplatne inicijalne konsultacije o vašoj plodnosti....

Kontaktirajte doktora Parashosa još danas!

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today