ÄGGDONATIONSPROGRAM

ÄGGDONATIONSPROGRAM

I dagsläget finns det tusentals kvinnor som på grund av olika orsaker behöver donerade ägg för att kunna bli gravida. Äggdonation är en anonym procedur där donatorn erbjuder oocyter till det mottagande paret.

De donerade äggen befruktas med sperma från den mottagande kvinnans partner. Efter befruktning återförs äggen i kvinnans livmoder.

2008-2014 Andel lyckade graviditeter genom IVF med äggdonation vid EmBIO

År

Embryotransfer

Kliniska Graviditeter

Andel kliniska graviditeter
per embryoåterföring

2014 608 395 65%
2013 510 360 70,588%
2012 490 338 69%
2011 503 350 70%
2010 449 291 65%
2009 358 243 68%
2008 309 191 62%
 

 

IVF med äggdonation är ett alternativ för följande grupper av kvinnor. Kvinnor som inte själva kan producera ägg som är lämpade för befruktning. Denna grupp inkluderar kvinnor med:

 • Ovarialsvikt: Kvinnor födda utan äggstockar eller med outvecklade äggstockar (t.ex. med Turners syndrom).
 • Kvinnor med tidig menopaus. De flesta kvinnor kommer in i klimakteriet när de är runt 45-50 år. När en kvinna befinner sig i klimakteriet kan hon inte längre bli gravid eftersom hon inte längre producerar några ägg och könshormoner. Vissa kvinnor kommer in i klimakteriet tidigare, redan när de är i tonåren eller i tjugoårsåldern innan de överhuvudtaget har hunnit överväga att bilda familj. Detta tillstånd kallas ovarialsvikt eller tidig menopaus.
 • Äggstocksskador efter operation, strålning eller kemoterapi.

Det finns ytterligare en grupp av kvinnor som behöver donerade ägg, kvinnor som har fungerande äggstockar men som:

 1. bär på ärftliga sjukdomar som Duchennes muskeldystrofi eller hemofili. Dessa sjukdomar kan föras vidare från modern till barnet. Istället för att riskera att föda ett barn som kan lida och dö vid tidig ålder väljer många kvinnor att få ett barn som inte påverkas av detta med hjälp av äggdonation.
 2. som vid upprepade tillfällen inte har reagerat vid äggstocksstimulering genom IVF. Vissa kvinnor producerar ständigt ägg av dålig kvalitet eller embryon med sämre kvalitet vid stimulering. Dessa kvinnor kan öka sina chanser till graviditet genom äggdonation.
 3. deras egna ägg misslyckas att befruktas genom IVF eller deras egna embryon misslyckas ständigt att implanteras.
 4. har en bakgrund med upprepade missfall.

Vi erbjuder flera olika äggdonationsprogram som är utformade för att möta behoven av kvinnor i båda grupperna enligt rekommendationerna för den verksamma lagstiftningen. Vi arbetar med att erbjuda det mottagande paret matchande donatorer genom den högsta standarden av medicinsk vård och behandlingar. Vi annonserar inte efter donatorer och vi rekryterar inte heller donatorer. Alla våra donatorer har kommit till oss självmant efter eget sökande. Du kan därför vara säker på att donatorerna är mogna, eftertänksamma och har noga övervägt konsekvenserna.

Internationell Press (Brittisk tidning The Observer)

observer article about egg donation

Äggdonation

Äggdonation är ett väldigt bra alternativ för att bilda familj. Donerade ägg rekommenderas för kvinnor:

 • Med åldersrelaterad infertilitet.
 • Med hormonella oregelbundheter som hindrar normal äggproduktion.
 • Som har ägg som är inte är lämpliga som ett resultat av genetiska sjukdomar.
 • Som har friska äggstockar och en regelbunden menstruationscykel, men som inte reagerar bra på fertilitetsläkemedel.
 • Som inte blivit gravida med andra tekniker för assisterad befruktning under en lång period.

Äggdonation har kommit att bli ett väldigt populärt alternativ (Läs våra patienters framgångshistorier om äggdonation) eftersom chanserna är större med donerade ägg än vid IVF med kvinnans egna ägg. Med äggdonation skapas även starka biologiska band inom familjen eftersom donationsäggen befruktas med den mottagande kvinnans partnerns sperma, som har mognat vid ett tidigt embryonalt stadium och placerats sedan in i kvinnans livmoder. För kvinnan blir graviditetsupplevelsen densamma som vid naturlig befruktning.

Teamet vid EmBIO Medical Center består av högt utbildade specialister som är engagerade i att hjälpa par som överväger att göra IVF med donationsägg. Teamet samarbetar med paret och förklarar för paret vad de kan förvänta sig vid en äggdonationscykel, hur de ska välja donator och hur donatorer undersöks.

 

Infographic

Kontakta oss för att ta reda på hur du kan starta din IVF-behandling med äggdonation vid EmBIO (eller om du vill ställa andra frågor)

 

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN