Våra IVF Nyheter

Våra IVF Nyheter

Vad e-tidningen ”Proto Thema” säger om oss
 

Grekisk IVF klinik nominerad för en internationell utmärkelse.

EmBIO är en klinik för assisterad reproduktion som använder de mest avancerade och uppdaterade protokollen och som tillämpar innovativa teknologiska metoder.

Internationellt erkännande för grekiska gynekologers banbrytande arbete inom assisterad reproduktion är vad Embio Medical Center har nominerats till i den internationella medicinska turismtävlingen för ”Årets bästa IVF-klinik.

Nomineringen för EmBIO Medical Center demonstrerar faktumet att Grekland trots den långvariga ekonomiska krisen gör skillnad och är en pionjär inom assisterad reproduktion på internationell nivå.

IVF EmBIO Medical Center, under ledning av den vetenskapliga chefen och gynekologen Dr Thanos Paraschos har under åren uppvisat ett brett och innovativt vetenskapligt arbete på internationell nivå. Kliniken gör i dagsläget anspråk på titeln ”Årets bästa IVF-klinik” inom området för gränsöverskridande reproduktiv vård i en internationell tävling som äger rum den 26 maj i Madrid.

Tävlingen arrangeras i olika länder varje år av den internationellt kända tidskriften Medical Tourism http://awards.imtj.com/. De tävlande klinikerna granskas grundligt enligt flera kriterier och juryn består av kända personer från hela världen. Det är första gången som en grekisk IVF-klinik nomineras till en sådan utmärkelse..

Valet att inkludera EmBIO som en av de tävlande var inte alls slumpmässigt. EmBIO är en assisterad reproduktionsklinik som följer de mest utvecklade protokoll och tillämpar banbrytande tekniker både när det gäller undersökningar som rör implantation samt procedurerna och metoderna för IVF, som bland annat Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) som är en teknik som behandlar problem med sperma.

EmBIO erbjuder flera olika alternativ som IVF i naturlig cykel och möjligheten till äggfrysning med hjälp av vitrifikationsmetoden som försäkrar ett förstärkt understöd tillsammans med fler lyckade fertilitetsresultat och även lösningar för hantering av infertilitetsproblem för båda könen, som till exempel endometrios för kvinnor och azoospermi för män.

Källa: Proto Thema e-nyheter

Länk: http://www.protothema.gr/greece/article/579221/upopsifio-gia-pagosmia-diakrisi-elliniko-kedro-exosomatikis-/


IVF graviditet i Grekland


Jag blev gravid med mitt barn i Grekland!


EmBIO Medical Center 

Enklare att bli gravid i Grekland

EmBIO Medical Center är en av Europas mest erfarna IVF- kliniker, känd för den höga andelen lyckade IVF-behandlingar. Sedan 1996 har EmBIOs infertilitetsspecialister hjälpt tusentals par runt om i världen att bli föräldrar. Genom att kombinera banbrytande teknologier för assisterad reproduktion och individuella behandlingar, når EmBIO graviditeter i över 60% av fallen. Med hjälp av PGD/PGS kan problem relaterade med ålder och ärftliga sjukdomar besegras och friska barn föds med säkerhet.

EmBIO ligger några kilometer från Atens Internationella flygplats och är en ”one-stop” fertilitetsklinik fullt utrustad med ett laboratorium med de senaste utvecklade teknologierna och även diagnostiska och kirurgiska faciliteter som stödjer det fullständiga utbudet av assisterade reproduktionstekniker. I samband med den anmärkningsvärda höga andelen lyckade resultat även på det första försöket får man valuta för pengarna vid fertilitetsbehandlingar vid EmBIO.

Fertilitetsexperter utbildade i Storbritannien 

EmBIOs högt specialiserade IVF forskare utbildade i Storbritannien är under ledning av obstetrikern-gynekologen och fertilitetsspecialisten Dr Thanos Paraschos som har fått sin expertis i IVF och PGD genom hans arbete med Professor Robert Winston.

EmBIOs medicinska chef har bidragit med forskning i IVF med ett betydande antal publikationer i expertgranskade tidskrifter. Den stela Wallace-katetern som Dr Paraschos har utformat används runt om i världen för särskilt krävande embryoåterföringar.

Individuella fertilitetsbehandlingar

Alla assisterade reproduktionstekniker, de allra senaste och konventionella erbjuds vid EmBIO Medical Center efter en noggrann diagnostisering av varje patients fertilitetsprofil. Hos EmBIO behandlas alla patienter som framtida föräldrar och man förpliktar sig att behandla komplicerade fall som andra IVF-kliniker inte gör.

Genom en långvarig anknytning med flera universitetssjukhus är EmBIO Medical Center ständigt vid framkanten när det gäller IVF-behandlingar. Vid EmBIO använder man de senaste teknikerna inom assisterad reproduktion. EmBIO kan stoltsera med den första äggdonationsgraviditeten, första in vitro-mognad (IVM) och den första födseln genom äggfrysning i Grekland.

Bland de populäraste fertilitetsbehandlingarna och in-vitro fertilitetsteknikerna vid EmBIO:

  • Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD/PGS)
  • Valfri äggfrysning (Personlig äggbank)
  • Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)
  • IMSI-teknik
  • IVF med äggdonation (ingen väntelista)
  • Manliga infertilitetsbehandlingar
  • In vitro-mognad (IVM)
  • Robotassisterad laparoskopisk myomektomi  (avlägsnad av fibroider)Internationell Press (Brittisk tidning The Observer)

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN