Thanos Paraschos, fertilitetsspecialist | Embio IVF Center

Thanos Paraschos, fertilitetsspecialist

Thanos Paraschos

 

Direktör för EmBIO IVF Medical Center Aten, Grekland
Konsult för obstetrik och gynekologi vid IASO-sjukhuset
IVF - Avancerad laparoskopisk kirurgi

Förste registrator/forskare
Hammersmith Sjukhus
Imperial University
London, UK

thanos paraschos på sitt kontor

Dr Thanos Paraschos är en internationellt erkänd obstetriker och gynekolog som specialiserat sig på infertilitetsbehandlingar.

Han deltog i det team (T. Paraschos, J. Soussis, J.C. Harper, E. Kontogianni, D. Packham, A.H. Handyside) som utförde världens första preimplantatoriska genetiska diagnospå Hammersmith Hospital, tillsammans med Lord Professor Robert Winston.

Wolfson fertilitetsklinik vid Hammersmith Hospital var den första kliniken i London som födde ett barn genom IVF. Några av de främsta inom fertilitetsbehandling har varit en del av Hammersmith-teamet under årens lopp, däribland professor Robert Winston, som specialiserat sig på bevarande av fertilitet och program för frysning av ägg.

I samarbete med professor Robert Winstons team uppfann Thanos Paraschos den styva Wallace-katetern, som sedan dess används av tusentals forskare världen över för särskilt krävande embryoöverföringar.

Hans omfattande engagemang i medicinsk forskning om fertilitet och tekniker för assisterad reproduktion omfattar viktiga medicinska publikationer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter med expertgranskning. Paraschos forskning har haft en stor inverkan på forskarsamhället, vilket framgår av det stora antalet relaterade citeringar av hans studier av tusentals forskare inom mänsklig reproduktion och genetik.

Han är medicinsk chef och grundare av EmBIO IVF.

Idag är han medlem i följande fertilitetssällskap:

  • British Fertility Society
  • Amerikanska sällskapet för reproduktiv medicin - ASRM
  • ESHRE
  • Hellenic Society of Fertility & Sterility (HSFS)

Kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team

Läs mer:


Medicinsk utbildning

Mars 1995 - mars 1996

BITRÄDANDE ÖVERLÄKARE/FORSKARE
Med Linsday Mc Millan
Whipps Cross Hospital, London
Institutionen för gynekologi
> Avancerad laparoskopisk kirurgi

mars 1993 - mars 1995

SPECIALISTLÄKARE/FORSKARE
Med Lord Professor Robert Winston
Hammersmith Sjukhus
Imperial Universitetet, London
Institutet för obstetrik och gynekologi
Kungliga läkarhögskolan för forskarutbildning
> Studier av infertilitet och in vitro-befruktning
robert winston bild

mars 1992 - mars 1993

SPECIALISTLÄKARE
Med D N Joyce, Philip Smith, Miss G Turner
Southmead Hospital, Bristol, England
> Obstetrik och gynekologi

november 1991 - februari 1992

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med D.N. Joyce och D. McCoy
Southmead Hospital, Bristol, England
> Gynekologi

februari 1991 - juli 1991

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med Miss Turner och Philip Smith
Southmead Hospital, Bristol, England
> Obstetrik

augusti 1990 - januari 1991

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med Dr B D Speidel & Professor Neil Marlow
Southmead Hospital, Bristol, England
> Neonatal pediatrik (valbar erfarenhet)

februari 1990 - juli 1990

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med Rick Warren och Crocker,
Norfolk and Norwich Hospital
Norwich Norfolk, England
> Gynekologi

augusti 1989 - januari 1990

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med Simon Crocker, Rick Warren, Roger Martin
Norfolk and Norwich Hospital
Norwich Norfolk, England
> Obstetrik

augusti 1988 - juli 1989

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING (ST-LÄKARE)
Med Lord Robert Winston & Raul Margara
Hammersmith Sjukhus
Imperial Universitetet, London
Institutet för obstetrik och gynekologi
Kungliga läkarhögskolan för forskarutbildning
> Fertilitetsreglering och studier av infertilitet

september 1987 - februari 1988

INTERN ASSISTENT
Med professor A Tourkantonis
AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Grekland
> Allmänmedicin, bröstmedicin och neurologi

februari 1988 - augusti 1988

INTERN KIRURGASSISTENT
Med professorerna Siapikas och Bontis
AHEPA and Ippokrateio University Hospital,
Thessaloniki, Greece
> Allmän kirurgi och obstetrik - gynekologi

Läs mer:


Fertilitets Specialist

Sedan 1996 driver han EmBIO Fertility Center i Aten, Grekland, och fertilitetsspecialistenThanos Paraschos har hjälpt till att föda mer än 30 000 barn.

Thanos Paraschos och den första preimplantationsdiagnosen i världen

Han deltog i det team (T. Paraschos, J. Soussis, J.C. Harper, E. Kontogianni, D. Packham, A.H. Handyside) som utförde världens första preimplantatoriska genetiska diagnos på Hammersmith Hospital, tillsammans med Lord Professor Robert Winston.

Dr Thanos Paraschos fick sin expertis inomIVF och preimplantatorisk genetisk diagnostik genom att arbeta i åtta år under Lord Professor Robert Winston.

Lord Robert Winston håller ett barn

* Läs mer (på engelska): Vem är Lord Robert Winston?

Uppfann och utformade den allra första Wallace-katetern för svåra embryoöverföringar.

Som senior IVF-koordinator (1993-1995) under Robert Winston Thanos Paraschos, tillsammans med Raul Margara och Karin Dawson, stod Thanos Paraschos inför en viktig utmaning: Ett antal embryoöverföringar var dömda att misslyckas på grund av patienternas anatomiska oegentligheter (böjd livmoderhals, falska passager, akut antiverterad och retroverterad livmoder, fibromer som blockerar livmoderhalskanalen).

För att lösa detta problem utformade Thanos Paraschos den styva Wallace-katetern som sedan dess används av tusentals fertilitetsspecialister och fertilitetskliniker runt om i världen. Den styva Wallace-katetern gjorde embryoöverföring möjlig för miljontals kvinnor med genitala oregelbundenheter och ökade antalet IVF-graviditeter internationellt. 1995 användes Wallace Stylet för första gången på Hammersmith Hospital av Thanos Paraschos, som då övervakade sjukhusets program för in vitro befruktning som senior IVF-koordinator under Lord Professor Winston.

Introduktion av den ultraljudsassisterade katetern för embryoöverföring vid Hammersmith Hospital IVF Unit

Samtidigt insåg fertilitetsteamet vid Hammesrmiths sjukhus att de behövde se den väg som embryokatetern följer. Fram till dess har alla embryoöverföringar utförts i blindo, enbart baserat på gynekologens erfarenhet. Det var då som Thanos Paraschos introducerade den ultraljudsassisterade katetern för embryoersättning.

Den sonarreflexionsstyrda katetern för embryoöverföring används sedan dess av allt fler embryologer, vilket ytterligare ökar antalet graviditeter världen över.

Expertis inom fertilitetsbehandlingar

Som senior IVF-koordinator på ett sjukhus i Hammersmith utbildade han många gynekologer från Storbritannien och hela världen i alla former av IVF-förfaranden, t.ex. ovulationsinduktion för IUI IVF, ägguttag, embryoöverföring osv.

Samarbete med Lord Professor R. Winston för infertilitet och rörkirurgi.

I samarbete med professor Winston utförde han också rörkirurgi med hjälp av operationsmikroskop, laparoskopi och hysteroskopi som diagnostiska förfaranden för infertilitet och rörkirurgi.

Han deltog i den dagliga driften av Hammersmith IVF-kliniken och utförde över tusen vaginala ultraljud och ultraljud i buken för follikelövervakning och bedömning av tidig graviditet, liksom ett stort antal postkoitala tester och diagnostiska förfaranden för hysterosalpingografi (HSG), laparoskopi och hysteroskopi.

På Southmead Hospital i Bristol utförde Thanos Paraschos ett stort antal operationer och laparoskopiska ingrepp i samband med oocytutvinning, GIFT (Gamete Intrafallopian Tube Transfer) och embryoöverföring. Alla dessa tekniker är av stort värde vid diagnostik och behandling av tidig graviditet, äggstockspatologi och livmoderpatologi.

Han övervakade patienter som genomgick ovulationsinduktion och fick omfattande erfarenhet av alla former av ovulationsinduktion och superovulation, samtidigt som han utförde över tusen transvaginala oocytuttagningar.

Hans tillkännagivanden och publicerade studier om infertilitet har använts av tusentals fertilitetsläkare och fertilitetscenter runt om i världen och bidragit till att öka antalet lyckade IVF-frukter.

Kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team

Sir Robert Edwards och dr Thanos Paraschos, ömsesidig respekt för IVF-innovation (första lyckade IVF-cykeln i världen).

Thanos Paraschos beskriver Sir Robert Edwards, mannen som fick Nobelpriset i medicin 2010 för sitt revolutionerande bidrag till IVF.

Förutom att Bob Edwards är en briljant vetenskapsman och en briljant hjärna är han också en verkligt blygsam person som förväntar sig ett erkännande som han länge har varit berättigad till.

Dr Paraschos betonar också Bob Edwards bidrag till regenerativ medicin och genterapier. Med sin banbrytande forskning såg Bob Edwards framför sig att förstörda delar av människokroppen skulle kunna återskapas. Infertilitetsspecialisterna, embryologen Robert Edwards och gynekologen Patrick Steptoe, var de första som lyckades genomföra en hel IVF-cykel genom att ta ut ett ägg, befrukta det med spermier och plantera tillbaka det resulterande embryot i modern.

Thanos Paraschos, Robert Edwards, Dina Katrania
Thanos Paraschos, Robert Edwards, Dina Katrania

Mer än en miljon människor tros ha blivit avlade med hjälp av IVF, och ungefär 9 000 barn per år föds som ett resultat av förfarandet i det här landet.

* Läs mer: Sir Robert Edwards, pionjär inom IVFFörlossningsläkare utbildad för högriskgraviditeter och förlossningskomplikationer

Förlossningsläkarenoch fertilitetsspecialisten Dr Thanos Paraschos har hjälpt mer än 30 000 barn att födas. Sedan 1996 driver han EmBIO Medical Center (Aten, Grekland) och utför alla typer av förlossningar på IASO Maternity Clinic.

  • På Southmead Hospital fick dr Paraschos gedigen erfarenhet av att hantera normala och onormala förlossningar. Enheten utför 6250 leveranser per år.
  • Som registrator vid Hammersmith University Hospital (London) fick han stor erfarenhet av hantering av högriskgraviditeter. Hammersmith är det bästa sjukhuset för högriskgraviditeter i London.
  • Som senior House Officer vid Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH) har dr Thanos Paraschos skaffat sig stor sakkunskap i hanteringen av obstetriska problem och komplikationer under graviditeten. Antalet förlossningar vid NNUH, ett av Storbritanniens största sjukhus, är 5 500 per år. Han fick värdefull erfarenhet genom att utföra ett brett spektrum av obstetriska riskprocedurer.

Ultraljudsundersökning under graviditeten

Dr Paraschos förvärvade sina ultraljudskunskaper vid King's College Hospital under professor Kypros Nikolaides, uppfinnaren av nuchal translucency testet (nuchal scan). Genom att arbeta med P Smith på Bristol Maternity Hospital (Southmead) fick han erfarenhet av detaljerad ultraljuds- och dopplerundersökningar och utökade sin expertis inom obstetriska ultraljudsprocedurer genom att utföra ultraljudsamniocenteser och chorionic villus sampling (CVS).

Samarbete med professor Kypros Nikolaides

kypros nikolaides med thanos paraschos

* Professor Nikolaides med Dr. Paraschos på Embio

EmBIO Medical Center samarbetar med professor Kypros Nikolaides, professor i fostermedicin vid King's College London. Deras vetenskapliga samarbete ger läkarstudenter från King's College i London som specialiserar sig på assisterad reproduktionsteknik möjlighet att följa Dr Paraschos fertilitetsteam på EmBIO under avancerade och vanliga IVF-förfaranden.

Om professor Kypros Nikolaides

kypros nikolaidis

Kypros Nikolaides är professor i fostermedicin vid King's College i London. Nicolaides har skrivit över 1 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter och mer än 30 böcker och monografier. Han har ett H-index på 185, vilket är det högsta av alla obstetriker och gynekologer i världen, och hans forskning har citerats över 130 000 gånger. Han har handlett 55 läkare i deras doktorand- och doktorsexamen och har gett utbildning i fostermedicin till över 700 läkare från 50 länder.

* Läs mer (på engelska): Professor Kypros Nikolaides

Kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team

Läs mer:


Gynekolog

Att vara gynekologhandlar om att hjälpa kvinnor att vara friska och fertila. Att grunda en fertilitets- och gynekologiklinik var vad Thanos Paraschos alltid har velat göra.

När han undervisade och praktiserade på ledande gynekologiska kliniker i Storbritannien insåg han hur avgörande en gynekologs erfarenhet av kirurgi kan vara för en patient. Det handlar inte bara om skillnaden mellan ett långt, öppet kirurgiskt snitt och ett litet snitt via laparoskopi för myomektomi.

Gynekologisk kirurgi vid EmBIO och IASO

Sedan 1996 har dr Paraschos utfört avancerade laparoskopiska gynekologiska operationer på EmBIO- och IASO-sjukhusen.

Hans erfarenhet som gynekologisk kirurg är följande: Om en operation kan undvikas, så görs det, så länge det är till din fördel. Ibland måste du lita på din gynekolog när han eller hon säger "det räcker med ultraljudet, det är dags för en hysteroskopi".


Boka en kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
mom with baby
Framgångssaga om äggdonation på CNN