Framgångssaga om äggdonation på CNN

Framgångssaga om äggdonation på CNN

Världens första äggdonationsbarn fött av njurtransplanterad mamma

Ett inslag på CNN den 12 oktober 2014

Har du någon gång vågat föreställa dig själv som vinnare i en hopplös situation? Vid 43 års ålder är Al. A. den första (och än så länge enda) njurtransplantationsmottagaren som vågat genomgå en IVF-behandling med donatorägg och nu håller hon sin lilla dotter i famnen.

För sju år sedan mottog Al. A. tacksamt en njurtransplantation som förändrade hennes liv från tre hemodialyser i veckan till ett vanligt liv som fransk hemmafru. Äntligen skulle drömmen om att bli mamma besannas. Och varför inte? Njurspecialister och förlossningsläkare hade kommit långt sedan den första lyckade graviditeten hos en njurtransplantationsmottagare 1963. Trots detta delade Al. A.:s njurspecialist inte hennes entusiasm.

Skulle du ta den risken?

”För min njurspecialist var det otänkbart på grund av de relativt höga riskerna med en graviditet, transplantationsavstötningen och den höga risken för alltför tidig födsel”, säger Al. A. ”Det kunde inte bli tal om att hjälpa mig i mina ansträngningar. Men min man och jag ville ha ett barn.”

Eftersom miraklet inte inträffade på naturligt sätt, började Al. A. och hennes man fundera på in vitro-fertilisering, vilket innebar ytterligare en möjlig risk i hennes fall: den ökade sannolikheten för en flerbördsgraviditet. För att göra det ännu svårare hade hon inte åldern på sin sida när det gällde hennes äggceller. ”Vid 42 års ålder var min äggkvalitet låg, så jag frågade om jag kunde genomgå IVF med donatorägg.”

Är äggdonation som en transplantation?

Enligt en studie som utförts av avdelningen för obstetrik på medicinska centrat vid Leidens universitet i Holland: ”Vid graviditet efter äggdonation exponeras modern för främmande celler och antigener, en situation som har vissa likheter med organtransplantation. Graden av antigenolikhet”, förklarar forskarna (Marie-Louise P. van der Hoorn, Sicco A. Scherjon och Frans H.J. Claas), ”är i allmänhet högre vid graviditeter efter äggdonation jämfört med spontana graviditeter” där endast faderns celler och antigener är ”främmande” för modern.

I Al. A.:s fall var IVF med donatorägg ungefär som en dubbel transplantation med två olika organ. Men hon hade satt sig i sinnet att få ett barn.

”Det enda jag oroade mig för var att jag var tvungen att kombinera läkemedlen mot avstötning med dem för IVF.”

Al. A.:s IVF-behandling började den 20 september 2013 på Embio Medical Center i Aten. En månad senare implanterade vi tre embryon och ett klarade sig vid detta första försök.

”Min kropp hade reagerat positivt”, minns Al. A.

Var det värt att kämpa mot förlossningsläkare/gynekologer och apotekare?

De är vanligtvis lätt att få IVF-läkemedel i alla europeiska länder. I Al. A.:s fall var det inte det.

”På grund av min njurtransplantation var jag tvungen att slåss med förlossningsläkare/gynekologer och apotekare i Frankrike för att få IVF-läkemedlen.”

Men efter det positiva graviditetsblodprovet och barnets hjärtslag var hon tacksam att hon väntade sitt barn i juli 2014.

Det första barnet efter IVF med donatorägg

Barnet hade aldrig tänkt utmana forskarnas rapporterade risker för låg födelsevikt och för tidigt födsel för barn som föds av njurtransplanterade mödrar. Istället för att födas i juli föddes hon i maj i vecka 32 och vägde bara 1 300 g. Mamman A1. A. och hennes man var tvungna att åka 5 mil varje dag för att besöka henne i kuvösen på BB.

”Trots alla svårigheter känner jag lycka varje dag tillsammans med min familj”, säger Al. A.

ireport.cnn.com/docs/DOC-1179013

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN