Äggfrysning – Oocytvitrifikation – Frysförvaring av Embryon | Embio IVF Center

Äggfrysning – Oocytvitrifikation – Frysförvaring av Embryon

Äggfrysning eller oocytvitrifiering är en snabb frysningsteknik för ägg och embryon, vilket dramatiskt ökar deras överlevnadsgrad. Det är en väldigt enkel process som inte kräver någon särskild eller komplex utrustning.

Mänskliga äggceller innehåller mycket vatten och är därför väldigt känsliga för processen gällande frysning. Traditionella metoder med långsam frysning med kontrollerad hastighet lyckas inte alltid eftersom viss intracellulär iskristallbildning tillåts och orsakar en del skador på embryon och allvarliga skador på de flesta ägg vilket leder till att de inte kan användas.

Med vitrifiering undviks skador som orsakas av kristallbildning inuti cellen och därmed ökar överlevnadsfrekvensen väldigt mycket.

* Kryokonservering av spermier är också möjlig: frysning av spermier

Bild
egg and sperm freezing

Kryokonservering för bevarande av fertilitet

EmBIO Medical Center erbjuder en banbrytande teknik för kvinnor som är intresserade av att bevara sin fertilitet för framtiden. Många kvinnor kan dra nytta av frysning av äggceller för att bevara fertilitet – från cancerpatienter som genomgår kemoterapi eller strålbehandling till kvinnor som vill bilda familj senare i livet.

Kvinnor kan bli gravida en bit upp i 40-årsåldern, men försämringen av äggens kvalitet bidrar till att sannolikheten för en lyckad graviditet är låg. Som ett resultat genomgår över 10 000 kvinnor i Europa äggdonation varje år för att bli gravida. Frysning av äggceller ger kvinnor möjlighet att bli sina egna äggdonatorer senare i livet.

Vänligen kontakta EmBIO Medical Center vid intresse för ytterligare information om frysning av ägg.

Kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team

Vitrifiering av Äggceller

Under vitrifikationsprocessen placeras en äggcell i en liten volym med kryoprotektanter (DMSO och etylenglykol) under en kort tid och nedfryses sedan väldigt snabbt. Den snabba frysningen minimerar kristallbildning. Vattnet inuti cellen nedfryses automatiskt omgående och inga iskristaller hinner bildas. Med den konventionella ”långsamma nedfrysning” sjunker äggets och embryots nedfrysningshastighet till 0.3℃ per minut.

Med vitrifiering är hastigheten över 20 000℃ per minut, vilket är 70 000 gånger snabbare. Med den nedfrysningshastigheten och med koncentrationen av kryoprotektanter bildas inga iskristaller. The survival rate of the eggs is about 90%. Efter vitrifiering förvaras äggcellerna / embryona i flytande kväve tills det är dags för upptining, befruktning eller återföring.

Frysförvaring av Embryon

Under en IVF-behandling kan flera embryon utvecklas utöver de som återförs i kvinnans livmoder. I cirka 25% av IVF-cykler är de övertaliga embryona av tillräckligt god kvalitet för att frysas och bevaras för användning vid senare tillfällen, vilket ger paren möjlighet att genomgå ytterligare en embryoåterföring utan att behöva betala för en fullständig IVF-cykel.

I alla fall omfattar proceduren beträffande frysförvaring av embryon placerandet av embryon i en kryoprotektant lösning och frysning under kontrollerade förhållanden. Sedan lagras embryona upp till fem år i flytande kväve vid låg temperatur (-196℃). Stor försiktighet krävs för att minimera risken för skador som kan orsakas under processen.

Embryon kan frysas ner när som helst mellan dag 1 (2PN-stadiet) och dag 6 (blastocyststadiet) efter ägguttag. Endast embryon av god kvalitet frysförvaras eftersom de har mycket större chanser att överleva och utvecklas vidare efter frysning än övriga embryon. Beroende på vilket stadium embryot befinner sig under tillfället för frysning, överlever mellan 60% – 90% nedfrysnings-/upptiningsprocessen och resulterar senare i graviditet. Frysförvarade embryon placeras i livmodern i en naturlig menscykel eller i hormonstimulerad cykel.

Se IVF-framgångsfrekvenser

Vem kan dra nytta av oocyt- eller embryovitrifiering?

En sådan tillförlitlig metod för frysning av ägg och embryon ger IVF-programmet en mycket större möjlighet att undvika en farlig graviditet med fler än ett foster. Det gör också planeringen av många förfaranden som äggdonation enklare för patienten (oocyte banking). Denna metod ger hopp till kvinnor i reproduktiv ålder, i synnerhet:

 • Unga kvinnor som vill bevara sin fertilitet, som önskar bli gravida i framtiden. Med vitrifiering bevaras ägg och embryon på ett säkert sätt, vilket innebär att graviditetsgraden inte skiljer sig i jämförelse med ägg och embryon som inte har blivit nedfrysta.
 • Kvinnor som inte ännu har hittat en partner. När kvinnan blir äldre minskar fertiliteten och risken för missfall ökar. Sannolikheten för kromosomavvikelser är högre hos äldre kvinnor.
 • Kvinnor som har diagnostiserats med cancer och som vill bevara sina friska äggceller innan de börjar med strålbehandling / kemoterapi. Med detta sätt har de möjlighet att bilda familj i framtiden.
 • Kvinnor som vill frysa sina embryon efter en IVF-cykel för senare användning.
 • Kvinnor med prematur ovarialsvikt.

Bevarande av fertilitet för cancerpatienter

Att få en cancerdiagnos är tillräckligt svårt att hantera. För dem som även vill få ett barn kan det vara ännu mer påfrestande. Efter cancerbehandling finns olika alternativ tillgängliga för bildande av familj. Ju tidigare du får förståelse för vilka dessa alternativ är desto större är dina chanser att bevara din fertilitet.

Behandlingar finns tillgängliga för personer med cancer. Det är viktigt att du tar upp detta ämne med din läkare tidigt i processen. Det är bäst att träffa en fertilitetsspecialist under ett tidigt skede, men det finns även alternativ tillgängliga efter behandling.

För Kvinnor:

 • Strålbehandling och kemoterapi kan skada äggen.
 • Om möjlighet finns kan äggen plockas från äggstockarna före behandling och in vitro-fertilisering kan genomföras. De resulterande embryona kan frysas ner.
 • Om äggen har blivit skadade under cancerbehandling är äggdonation ett utmärkt alternativ för många kvinnor.

För Män:

 • Sperma kan frysas ner före behandling.
 • In vitro-fertilisering med en avancerad teknik som hjälper spermierna att injiceras in i ägget (ICSI Intracytoplasmatisk spermieinjektion) är ett alternativ efter nedfrysning av spermier.
 • Spermadonation är ett alternativ om behandling har påverkat spermaproduktionen.

På EmBIO Medical Center förstår vi den känslomässiga påverkan av att diagnostiseras med cancer och därutöver oron över att bilda familj. Vi finns här för att hjälpa dig att förstå vilka alternativ som finns och vi träffar patienter diagnostiserade med cancer med väldigt kort varsel.

EmBIOs fertilitetsspecialister hjälper dig gärna med din fertilitetsbehandling.

Kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team

Boka en kostnadsfri onlinekonsultation med Dr Thanos Paraschos och hans team
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
mom with baby
Framgångssaga om äggdonation på CNN