Postupak aspiracije jajnih ćelija

Postupak aspiracije jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija

Vađenje jajnih ćelija je procedura koja označava početak druge faze IVF ciklusa. To se dešava kada se stimulacija jajnika sa lekovima za plodnost uspešno završi. Preciznije, 35 do 36 sati nakon što se primeni hCG da se pokrene završna faza sazrevanja oocita i ovulacije, ginekolog pod vođstvom transvaginalnog ultrazvuka koristeći igličaste ubode usisava folikule. Tečnost koja sadrži jajne ćelije se aspirira u više cevi koje se zatim prosleđuju embriolozima, koji prazne tečnost u Petri šoljei i pod mikroskopom traže jajne ćelije. Kada se pronađe jajna ćelija se uklanja iz mešavine folikularne tečnosti i krvi i stavlja na hranljivu podlogu specifičnog hemijskog sastava i odgovarajuće temperature.

Aspiracija jajnih ćelija je relativno laka procedura koja traje oko 20 do 30 minuta, i zasniva se na broju prisutnih folikula u jajnicima. Ceo proces se izvodi pod blagim sedativima sa periodom oporavka od oko sat vremena. Međutim, važno je naglasiti da iz bezbednosnih razloga, žene koje su zakazane za aspiraciju jajnih ćelija moraju biti u klinici najmanje 30 minuta pre procedure radi snimanja kardiograma i razgovara sa anesteziologom o alergijama, i lekovima koje koriste i bilo kom drugom zdravstvenom problemu koji mogu imati. Poslednje, ali ne i najmanje važno, žene programirane za ovaj postupak ne bi trebalo ništa da jedu ili piju od prethodne večeri.

Uzimanja uzorka sperme i priprema

Na dan aspiracije jajnih ćelija, muž daje uzorak sperme. Uzorak sperme treba da se daje nakon 3-4 dana apstinencije od seksualnih aktivnosti putem masturbacije kao najpoželjnijim načinom davanja uzorka. Kraći ili duži vremenski period apsitencije ili korišćenje različitih metoda prikupljanja uzorka (lubrikanti, Silastic kondomi) mogu uticati na kvalitet sperme. Nakon prikupljanja sperme uzorak se dostavlja u laboratoriju gde se pravilno priprema za IVF. Svrha pripreme je da se izoluju pokretni spermatozoidi od drugih elemenata sperme i aktiviraju kako bi bili sposobni da oplode zrelu jajnu ćeliju.

Treba naglasiti da je masturbacija, posebno u klinici, ponekad teška i stresna za muškarce na dan aspiracije jajnih ćelija. Zbog toga oni mogu doneti uzorak sperme od kuće ili se uzorak može zamrznuti nekoliko dana pre aspiracije oocita (sveži uzorci su, međutim, uvek poželjniji). U slučaju muškaraca sa azoospermijom, spermatozoidi se vade direktno iz testisa (hirurškoi vađenje spermatozoida).

Oplodnja Jajne Ćelije

Nekoliko sati nakon aspiracije jajnih ćelija i pripreme sperme, obavlja se oplodnja. Preciznije kod konvencionalnog IVF ciklusa zrele jajne ćelije se postavljaju u 4-posude sa hranljivom podlogom koje sadrže prerađenu spermu. Jedan od spermatozoida će prodreti i oploditi jajnu ćeliju. U slučajevima teške muške neplodnosti, zahtevaju se druge laboratorijske tehnike nakon aspiracije jajnih ćelija. Oplodnja može biti potpomognuta intracitoplasmatskim ubrizgavanjem spermatozoida (ICSI), micromanipulaciona tehnika koji podrazumeva ubrizgavanje spermatozoida direktno u jajnu ćeliju. Jajne ćelije se zatim inkubiraju preko noći u laboratoriji.

Sledećeg jutra, 16-18 sati nakon trenutka fertilizacije, oplodnja se provera od strane embriologa. Prvi znaci normalne oplodnje pokazuju se prisustvom dva pronukleusa (male okrugle strukture) u jajnoj ćeliji. Stopa oplodnje je obično između 50 i 100%. Zrelost jajnih ćelija, parametri sperme, način rukovanja i hranljive podloge su neki od faktora koji su odgovorni za varijacije u stopi oplodnje.

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today