Koraci In Vitro oplodnje

Koraci In Vitro oplodnje

Da li su sve jajne ćelije prikupljene u datom ciklusu istog kvaliteta?

Kvalitet jajnih ćelija je osobina jedinstvena za svaku ženu i za svaki ciklus. Zbog toga, sve jajne ćelije dobijene nakon aspiracije nisu istog kvaliteta. Uglavnom, oko 80% jajnih ćelija su zrele dok su preostalih 20 % nezrele. Nezrele jajne ćelije obično nisu pogodne za veštačku oplodnju.

SPERMA STIŽE U LABORATORIJU

Zašto da izaberete EmBIO za terapiju vaše neplodnosti?

Kada bi trebalo da se uzme uzorak sperme?

Nakon aspiracije jajnih ćelija, traži se od muškarca da da uzorak sperme. Uzorak se dobija masturbacijom I prikupljanjem u sterilnu posudu obeleženu sa njegovim imenom. Uzorak se zatim donosi u laboratoriju, gde se obrađuje za IVF postupak.

Može li uzorak sperme biti zamrznut tokom prve posete?

Da. Preporučujemo da se zamrzne uzorak sperme tokom prve posete. Na ovaj način, par nije u obavezi da dođe u naš Centar na dan aspiracije jajnih ćelija. Tek kada su embrioni spremni za transfer.

Koji se postupak sledi kada je potreban donator sperme?

Naš tim će izabrati odgovarajućeg donatora sperme za par ili, u slučaju same žene ili lezbejskog para. Zamrznuti uzorci sperme donatora se obično uzimaju iz naše banke sperme. Ako potrebni uzorci sperme nisu dostupni, naručuju se iz druge banke sperme.

Istog dana aspiracije jajnih ćelija, sperma odabranog donatora se obrađuje za IVF postupak.

Da li sperma zahteva posebnu pripremu?

Da. Uzorci sperme, bilo dobijeni od strane muškog partnera masturbacijom ili, u drugom slučaju, iz banke sperme, moraju se obraditi centrifugiranjem sa gradijentom gustine pre nego što se budu koristili za IVF.

JAJNA ĆELIJA I SPERMA SE UPOZNAJU JEDNO SA DRUGIM: PROCES OPLODNJE

Nakon nekoliko sati na hranljivoj podlozi, jajne ćelije se dovode u kontakt sa spermom u cilju postizanja oplodnje.

Šta konvencionalna in vitro Fertilizacija podrazumeva?

IVF je jedna od najčešće korišćenih tehnika asistirane reprodukcije. Sastoji se od dovođenja jajne ćelije i spermatozoida u kontakt kako bi se osigurala kombinacija oba genoma. Kada je uzorak sperme normlan i postoji istorija ranije oplodnje, obavlja se "konvencionalna" insemenacija. Ona se sastoji u postavljanju jajne ćelije u kontakt sa specifičnom koncentracijom prerađene sperme (sto hiljada spermatozoida sa dobrom pokretljivosti) na hranljivom medijumu i njihovim inkubiranjem na 37ºC sve dok se ne opazi oplodnja.

Kako se obavlja intracitoplasmatska injekcija spermatozoida? Kada je neophodna?

Kada je uzorak sperme lošeg kvaliteta ili ne postoji prethodna istorija oplodnje, koristi se Intra-Citoplasmatska Injekcija Spermatozoida (ICSI) kao tehnika oplodnje.

ICSI je veoma sofisticirana tehnika, zahteva visok stepen preciznosti, stručnost i iskustvo od strane embriologa. Njom se "živi" spermatozoid uvodi u citoplazmu jajne ćelije ubrizgavanjem.

U slučaju programa Donacije Jajnih Ćelija, ICSI je apsolutno neophodna, bez obzira na kvalitet sperme, kako bi se osigurala visoka stopa oplodnje.

JEDAN DAN POSLE IN VITRO FERTILIZACIJE

Šta vidimo jedan dan nakon oplodnje?

Sedamnaest do dvadeset sati nakon oplodnje, jajne ćelije se posmatraju pod invertnim mikroskopom sa uvećanjem 400X da se opazi da li je ili nije došlo do oplodnje. Oplođeno jaje ima dva pronukleusa: ženski i muški pronukleus. Pod mikroskopom možemo da vidimo jajne ćelije koja su pravilno oplođene, one koja nisu oplođene i one koje su oplođene na neprirodan način.

Da li se sve jajne ćelije oplode nakon in vitro oplodnje?

Ne. Pod normalnim uslovima, koristeći spermu iz ejakulata , stopa oplodnje kod obe tehnike IVF i IVF-ICSI je oko 70 % .

Prvi ciklus IVF se može smatrati kao dijagnostički i omogućava medicinskom osoblju da odrede nivo plodnosti kod para. U nekim slučajevima, mogu se naći niski nivoi oplodnje (5-20 %) ili čak potpuni neuspeh oplodnje.

Da li su hromozomske abnormalnosti embriona češće u IVF nego kod prirodnih ciklusa začeća?

Ne. Iako je prosečna starost pacijenata koji se podvrgavaju prvom IVF tretmanu viša nego u opštoj populaciji, i samim tim, i rizik od anomalije embriona veći, stopa genetske abnormalnosti kod dece rođene putem IVF tretmana je slična onoj kod prirodnog začeća.

DVA DANA NAKON IN VITRO FERTILIZACIJE

Šta vidimo dva dana nakon in vitro oplodnje?

Prvu podelu embriona (embrion sa dve ćelije ili blastomere) koja se obično javlja 25 sati nakon oplodnje. Četrdeset osam sati nakon oplodnje, odvija se druga podela embriona (embrion sa četiri blastomere). Međutim, u ovom trenutku neki embrioni mogu imati 2, 3, 4 ili 5 ćelija, sa različitim stepenom fragmentacije između blastomera, jer svi embrioni ne rastu istom brzinom.

TRI DANA NAKON IN VITRO FERTILIZACIJE

Kako izgledaju embrioni tri dana nakon oplodnje?

Embrioni treba da su udvostručili broj ćelija koji su imali drugog dana. Do trećeg dana na hranljivoj podlozi, embrioni pokazuju između 7 do 9 blastomera sa različitim stepenom fragmentacije. Neki embrioni mogu biti blokirani i njihov razvoj zastavljen između drugog i trećeg dana.

Da li su svi embrioni isti?

Kao I ljudi, ne postoje dva potpuno ista embriona. Svaki od njih ima svoje genetske i morfološke karakteristike. Ni svi embrioni iz istog ciklusa ne pokazuju isti kvalitet.

Embrioni se pažljivo analiziraju pod invertnim mikroskopom sa uvećanjem 400X i svrstavaju se na osnovu njihovih morfoloških karakteristika (stopa ćelijske deobe, jednaka ili nejednaka veličina ćelija i procenat ćelijske fragmentacije).

Embrioni su ocenjuju od 1 do 10, gde je 10 embrion sa 4 ćelije jednake veličine, bez fragmentacije drugog dana na hranljivoj podlozi dok trećeg dana treba da ima između 7 i 9 ćelija jednake veličine, bez fragmentacije.

Šta se dešava sa viškom embriona koji se ne prenose? Mogu li se zamrznuti?

Da, "višak" embriona koji nisu preneseni u matericu, se zamrzava u tečnom azotu na -196ºC (krioprezervacija), pod uslovom da su dobre morfologije. U suprotnom se ne zamrzavaju i odbacuju.

Koliko dugo embrioni mogu biti zamrznutii i da se i dalje mogu implantirati?

Ako su uslovi čuvanja ovih embriona u kontejnerima sa tečnim azotom adekvatni, na bazi teorijskog koncepta, oni se mogu čuvati neograničeno dugo. U ovom trenutku, imamo podatke o embrionima koji su bili krioprezervirani 13 godina i doveli do rođenja zdravog deteta.

Koliko dugo zakon dozvoljava da embrioni ostanu zamrznuti?

Vreme čuvanja embriona zavisi od konkretnog zakonodavstva svake zemlje.

Kontaktirajte nas da otpočnete uspešnu terapiju vaše plodnosti danas!

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today