Samarbete med Kypros Nicolaides, fader till NUPP

Samarbete med Kypros Nicolaides, fader till NUPP

Kypros Nicolaides Thanos Paraschos

EmBIO Medical Center samarbetar med professor Kypros Nicolaides, professor i fostermedicin vid King’s College i London. Det vetenskapliga samarbetet ger läkarstudenter på King’s College i London som specialiserar sig inom tekniker för fortplantningshjälp möjlighet att följa dr Paraschos fertilitetsteam på EmBIO under avancerade och vanliga IVF-procedurer.

Professor Kypros Nicolaides har grundat och leder enheten för fostermedicin vid King’s College, den första i sitt slag i Storbritannien. Han har bidragit med över tusen artiklar i fackgranskade tidskrifter.

Fadern till nackuppklarning (NUPP) hos foster, professor Nicolaides fortsätter att sprida ljus inom området med nya studier, såsom ”Är hög nackuppklarning hos foster förknippad med submikroskopiska kromosomavvikelser med Array-CHG?” publicerad i ”Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” 2014.

Fertility Studies and Announcements by Thanos Paraschos (Fertilitetsstudier och meddelanden av Thanos Paraschos)

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN