Frysförvaring av Spermier

Frysförvaring av Spermier

I vissa fall rekommenderas frysförvaring av spermier. Spermaprovet fryses med hjälp av kryoprotektanter som skyddar spermierna från att skadas under nedfrysningsprocessen. Det frysta spermaprovet kan bevaras flera år och användas för fertilitetsbehandling i framtiden.

Det är viktigt att notera att nedfrysning försämrar spermiernas kvalitet, därför föredras färska spermaprover. Enligt lag kan nedfrysta spermier bevaras upp till fem år, men frystiden kan i vissa fall förlängas.

Frysförvaring av spermier indikeras i följande situationer:

  • För män med lågt antal spermier eller män med tecken på försämrad spermakvalitet ju äldre de blir.
  • För män som har svårt att ejakulera på bestämd tidpunkt, vilket kan resultera i oförmåga att lämna spermaprov samma dag som ägguttag äger rum. Nedfrysning av spermier före behandling minskar stressen i samband med spermaprov som måste lämnas på bestämd dag.
  • Hos män där kirurgiska metoder krävs för utvinning av spermier.
  • Före strålbehandling / kemoterapi. Båda behandlingarna kan påverka mannens fertilitet i framtiden.
  • Före vasektomi.
  • För spermadonation (Spermabank).
Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN