IVF | In Vitro-Fertilisering

IVF | In Vitro-Fertilisering

In Vitro-Fertilisering idag

Från det första provrörsbarnet Louise Brown som föddes 1978 och de övriga ”provrörsbarnen” till de miljontals barn som fötts genom IVF sedan dess finns det en skillnad: den odefinierbara rädslan som fanns då för assisterad reproduktion har lämnat plats för intresse för denna metod som infertila par kan genomgå som ger möjlighet för dem att bli föräldrar.

För hur stor andel pratar vi om? För 15% av den vuxna befolkningen, vilket samhället en gång i tiden ifrågasatte som ett experiment som ingen visste var det skulle leda till. Bland de 5 miljoner barn som har fötts genom de olika metoder för IVF finns bland annat våra barn, våra syskonbarn, våra bästa vänners barn. Vid vissa fall, föds syskon genom naturlig befruktning efter att det första barnet kommit till världen genom IVF. Detta inträffar många gånger när paret inte längre upplever någon stress gällande infertilitet och de naturliga rytmerna har återställts även om kvinnans fertilitet minskar efter 35- årsåldern.

Vad innebär IVF

Som termen antyder innebär det att befruktning av ägg och spermier sker utanför kvinnans kropp, i IVF-laboratoriet. Det som ökar chanserna för lyckad graviditet genom IVF i jämförelse med insemination där spermier placeras i livmodern är att med IVF-tekniken går det att befrukta fler än ett ägg. Vid naturlig cykel producerar kvinnan enbart ett ägg under ägglossning som inträffar en gång i månaden. Dr Thanos Paraschos team på EmBIO kliniken har nått upp till 70% för klinisk graviditetsgrad inom vissa grupper av infertila patienter som genomgått IVF-behandling.

När bör man överväga IVF?

In vitro-fertilisering (IVF) är inte den första lösningen för behandling av infertilitet. Paret bör ha försökt själva att bli gravida under ett års tid. Kvinnor bör efter 35-årsåldern rådfråga en fertilitetsspecialist om de har haft oskyddat samlag under en sex månaders period utan att graviditet har uppnåtts. Detta på grund av att kvinnans fertilitet minskar kraftigt efter 35-årsåldern, så om kvinnan inte har lyckats att bli gravid inom denna period bör orsakerna till infertiliteten undersökas vilka kan bero på kvinnan eller mannen eller - i sällsynta fall – på båda två.

Om orsaken till infertiliteten beror på manlig faktor (problem som oligozoospermi, astenozoospermi eller problem med spermiernas rörlighet) är fallet mycket enklare att hantera och i de flesta sådana fall kan befruktning uppnås med den enklaste och mest ekonomiska metoden som är insemination.

Däremot om orsaken är äggens kvalitet på grund av kvinnans ålder eller på grund av andra orsaker (hormonella problem, tidig menopaus) och om vi säkerställer att det inte finns några andra faktorer (endometrios, slutna äggledare, cystor, myom, livmoder septum, antisperma antikroppar osv) och kvinnan ändå inte blir gravid är den mest effektiva lösningen i de flesta fall in vitro-fertilisering.

Metoder/Tekniker inom IVF

In vitro-fertilisering kan ske på följande sätt:

Vid IVF i Naturlig Cykel sker befruktning i laboratoriet, men endast ett ägg befruktas eftersom kvinnan producerar endast ett ägg under den naturliga ägglossningen som äger rum varje månad. Kvinnan tar inga mediciner för att stimulera äggstockarna. Nackdelen med denna metod är att chanserna att lyckas är färre jämfört med den klassiska IVF-metoden.

Den klassiska IVF-metoden utförs med mediciner som stimulerar äggstockarna så att fler mogna folliklar bildas samtidigt. Valet mellan dessa två metoder avgörs av fertilitetsspecialisten i samråd med paret och med hänsyn till alla befintliga parametrar.

Mikrofertilisering (ICSI) tillämpas när det finns nedsatt rörlighet av spermier eller onormal form. När denna teknik utförs tvättas äggen och de mognaste och lämpligaste äggen väljs. Mikrofertiliseringen sker två till tio timmar efter ägguttaget. Ett hål i skalet görs och en spermie injiceras in med en tunn nål.

IVF-Process

Först måste det klargöras att IVF-processen inte är smärtsam. Hela processen varar från 10 till 20 -30 dagar beroende på vilken typ av IVF-behandling som ska genomföras. Nedan följer stegen för IVF:

För att fler ägg ska produceras stimuleras äggstockarna med hjälp av mediciner. Den senaste tiden finns det tillgängligt en subkutan injektion som kvinnan kan göra själv på magen endast en gång i veckan, tidigare så gjorde kvinnor dessa injektioner dagligen. Resultatet är exakt detsamma, skillnaden är att kvinnan är mindre orolig nu och behöver inte tänka på när hon ska ta sprutan varje dag. Under hela processen kan kvinnan komma till EmBIO om hon vill och få hjälp med sprutan klockan 7 eller 8 på morgnarna.

Dagen för ägguttag bör kvinnan ta ledigt från arbetet eftersom ägguttaget sker under lätt bedövning (för att det ska bli så smärtfritt som möjligt). Proceduren för ägguttag innebär att med en nål förs vätskan som innehåller äggen ut och tar ungefär 10 minuter om kvinnan har få ägg. Om kvinnan har många ägg varar ägguttaget 20 till 30 minuter.

I IVF-laboratoriet analyserar embryologen vätskan och söker efter äggen. När ett eller flera ägg har hittats isoleras, rengörs och placeras de i inkubatorn där befruktning sker en eller två timmar senare. Under en enkel IVF-process placeras ägg som rengjorts i en skål tillsammans med spermierna. Efter cirka 20 timmar kan man se om äggen har befruktas.

Under embryoåterföringen placeras embryot i en särskild kateter som förs in i livmodern. Något som internationellt har förenklat processen för embryoåterföring är den stela katetern som utformats av gynekologen Thanos Paraschos som möjliggör överföring av embryon hos kvinnor där embryoåterföring är svår. Sedan 1995 när den stela katetern användes för första gången (på sjukhuset Hammersmith i London) av gynekologen Thanos Paraschos har framgångsgraden för graviditet genom IVF ökat internationellt. En ytterligare uppfinning av EmBIOs chef som ägde rum under samma period på Hammersmith sjukhuset är den ultraljudsstyrda katetern för embryoåterföringar som  ytterligare har ökat framgångsgraden för klinisk graviditet genom IVF och sker helt smärtfritt och på detta sätt kan fertilitetsspecialister runtom i världen numera få en bild av vart katetern exakt rör sig när embryon återförs i livmodern.

Ytterligare möjligheter som IVF erbjuder

I de fall som könskromosombundna sjukdomar finns hos paret kan vi genom preimplantatorisk genetisk diagnostik välja embryon med det kön som inte kommer att utveckla den ärftliga sjukdomen. Vanligtvis förs könskromosombundna sjukdomar vidare genom det manliga könet därför återför vi i dessa fall embryon av kvinnligt kön. Val av kön sker endast av medicinska skäl, för att undvika genetiska ärftliga sjukdomar hos embryot.

År 1989 deltog EmBIOs chef Dr Thanos Paraschos som då var ansvarig för organiseringen och implementeringen av programmet för preimplantatorisk genetisk diagnostik vid universitetssjukhuset Hammersmith i London i den allra första preimplantatoriska genetiska diagnostiken (PGD) i världen som genomfördes tillsammans med Professor Robert Winston. Idag tillämpas preimplantatorisk genetisk diagnostik på EmBIO för att säkerställa att embryon har rätt antal kromosomer, vilket förbättrar andelen lyckade graviditeter  om det tidigare har förekommit misslyckade IVF-försök eller upprepade missfall.

Vad påverkar sannolikheten för en framgångsrik IVF-behandling?

Först av allt av kvinnans ålder. Ju yngre kvinnan är desto större är sannolikheten för en lyckad IVF-behandling, men det betyder inte att äldre kvinnor inte kan bli gravida. Framgångsgraden för IVF beror främst på kvaliteten på äggen och embryon. Därför blir vissa kvinnor gravida på deras första IVF-försök, medan andra kvinnor genomgår fler IVF-försök tills de lyckas bli gravida. Om en kvinna genomgår 3-4 IVF-försök på en välorganiserad fertilitetsklinik och inte lyckas bli gravid bör tydliga svar ges beträffande vilket infertilitetsproblemet är och vad som måste göras. Dr Thanos Paraschos, chef och fertilitetsspecialist vid EmBIO tror att maximum antal försök bör vara fem eller sex förutsatt att förutsättningarna är uppfyllda och särskilt om kvinnan reagerar bra på fertilitetshormoner.

När det gäller den medicinska vården beror framgången för ett IVF-försök inte enbart på läkaren (IVF-läkare) men på hela vårdteamet. Dr Thanos Paraschos team på EmBIO består av etablerade embryologer och barnmorskor med framstående färdigheter som noggrant bevakar de senaste teknikerna inom assisterad reproduktion. På EmBIO kliniken, som i de flesta välorganiserade fertilitetskliniker består teamet för assisterad reproduktion av 10-15 personer med specialiserad kompetens.
Thanos Paraschos och hans vetenskapliga team finns vid din sida för en personlig, individanpassad fertilitetsbehandling under alla dess steg, från och med den första stunden som information ges fram tills graviditet har uppnåtts och efteråt om du så önskar, för uppföljning av graviditet fram till förlossning.

Ställ dina frågor kostnadsfritt här, om IVF-behandling på EmBIO!

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN