Embryoåterföring

Embryoåterföring

Embryoåterföring är en process som vanligtvis äger rum två till tre dagar efter ägguttag. Proceduren är väldigt enkel och tar vanligtvis bara några minuter följt av cirka 30 minuters vila. Det rekommenderas att kvinnor undviker fysisk ansträngning två till tre dagar efter embryoåterföringen. Bedövning är inte nödvändigt, förutom i undantagsfall. Kvinnan ska ha fylld urinblåsa, det möjliggör för läkaren att visualisera livmoderhålan med abdominellt ultraljud.

Läkaren förbereder kvinnan genom att med hjälp av ett spekulum vidga livmoderhalsen och rengöra området med en giftfri lösning. De utvalda embryona dras upp i en särskild utformad kateter (Dr Thanos Paraschos är uppfinnaren av den Stela Wallace Katetern). Embryologen hämtar katetern som innehåller embryona och läkaren för försiktigt in katetern genom livmoderhalsen in i livmodern och överför embryona. Hela proceduren utförs under ultraljudsstyrning och när processen är klar undersöker embryologen katetern för att säkerställa att alla embryon är överförda till livmodern. Om detta inte är fallet upprepas proceduren.

Antalet embryon som återförs varierar, vanligtvis återförs två till fyra embryon i 2-4 eller 4-8 cells stadiet. Det slutliga antalet överförda embryon beror på kvaliteten (delningsfasen, morfologi), patientens ålder, antal IVF-försök som har genomförts och chansen för flerbördsgraviditet.

Blastocyståterföring

De senaste åren försöker läkare och embryologer att minska antalet embryon som återförs i livmodern. Det främsta syftet är att minska chanserna för flerbördsgraviditeter och för att undvika de gynekologiska problem och komplikationer som dessa graviditeter oftast medför. Återföring av embryon som befinner sig i blastocyststadiet är ett sätt att uppnå detta mål.

I blastocyststadiet (ungefär fem dagar efter ägguttag) innehåller embryot 120-200 celler. Cellerna i det yttre skiktet bildar gradvis moderkakan och den inre cellmassan bildar fostret.

Embryoåterföring i blastocyststadiet ger embryologerna möjligheten att identifiera och välja embryon av högsta kvalitet som därmed ökar implantation- och graviditetsgraden. Dessutom liknar blastocyståterföring de naturliga förhållanden eftersom embryot vid en naturlig graviditet överförs till äggledaren och når livmodern fem till sex dagar efter befruktning.

Den största nackdelen med blastocyståterföring är att medan cirka 80% av de befruktade äggen överlever dag 3 utvecklas enbart 30% av embryona till välstrukturerade blastocyster vid dag 5, även under idealiska omständigheter. Även om embryon noggrant väljs för längre odling, finns det inga garantier att de kommer att fortsätta utvecklas. Det innebär att ett par med livsdugliga embryon vid dag 3 kan vara utan blastocyster för återföring vid dag 5. Därför rekommenderas blastocyståterföring endast för par som har mer än tio embryon tillgängliga för återföring dag 3 och är även ett alternativ för kvinnor som har flertalet misslyckade IVF-försök med återföring av embryon dag 2 eller 3.

Är du intresserad av en första konsultation med uppfinnaren av den Stela Wallace Katetern för svåra embryoåterföringar?

Kontakta Dr Thanos Paraschos, kostnadsfritt!

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN