In Vitro-Fertilisering: 9 steg som leder till graviditet

In Vitro-Fertilisering: 9 steg som leder till graviditet

Steps of the In Vitro Fertilization

Flera biologiska faktorer som är förknippade med äggens och/eller spermiernas förmåga kan göra naturlig befruktning svår.

Om du redan har försökt att bli gravid med andra enklare metoder inom assisterad reproduktion som exempelvis stimulering av ägglossning eller insemination som inte gett önskat resultat kan du genomföra In vitro-fertilisering för att få ett friskt barn.

IVF är en process som innebär att befruktning av ägg med spermier sker utanför livmodern och sedan återförs som embryon i livmodern med syfte att resultera i lyckad graviditet. En IVF-process varar från 9 till 30 dagar beroende på vilket stimuleringsprotokoll som kommer att väljas. Processen innehåller följande steg:

1. Äggstocksstimulering

Vårt syfte i det första steget är att stimulera äggstockarna med säker och mild medicinering för att de ska producera fler än ett ägg eftersom kvinna producerar ett ägg naturligt varje månad. Vi har som mål att producera 12 till 15 ägg om möjligt. Vi kan, naturligtvis nå mycket bra resultat även med färre ägg. För att uppnå ovariell stimulering administreras ett individuellt anpassat protokoll under 9-12 dagar. Typ av behandling beror på kvinnans ålder och hennes medicinska bakgrund.

2. Uppföljning av medicinernas effekt

Äggstockarna undersöks kontinuerligt genom ultraljud och blodprover för att läkaren ska kunna fastställa hur stimuleringen utvecklas och för att kunna justera medicinerna om nödvändigt samt för att kunna fastställa den rätta tidpunkten för ägguttag.

3. Äggutveckling

Två dagar före ägguttag tar kvinnan en spruta som innehåller koriongonadotropin som hjälper äggen som utvecklats att mogna och nå det slutliga skedet som krävs för att de ska befruktas.

4. Ägguttag

I detta skede när äggen har mognat tillräckligt plockar läkaren äggen med hjälp av en tunn nål. Ägguttag är en kort, okomplicerad procedur som involverar lätt bedövning som gör att det blir en smärtfri process för patienten.

5. Spermaprov

Mannen lämnar spermaprov genom masturbation samma dag som ägguttag äger rum. Om det finns spermier av bra kvalitet, vilket en spermaanalys visar samlas provet. Det räcker med ett få antal spermier för att uppnå ett positivt resultat med intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). Även om det inte finns några spermier alls i sädesvätskan vid utlösning finns det fortfarande hopp genom att hämta spermier genom biopsi, antingen direkt från testiklarna eller från bitestiklarna och är smärtfritt med hjälp av bedövning.

6. Befruktning / ICSI

Efter att sperman har prepareras och ”tvättats” från sädesvätskan placeras den tillsammans med äggen i en skål för att befruktning ska ske. Om spermierna inte är tillräckligt aktiva injiceras spermier som har den bästa formen i varje ägg med en fin nål av en embryolog (ICSI).

7. Embryoåterföring

Återföring av embryon i kvinnans livmoder utförs med hjälp av en kateter 2 till 5 dagar efter ägguttag och är vanligtvis smärtfritt. Det slutliga antalet överförda embryon beror på deras kvalitet, kvinnans ålder och antalet IVF-försök som har gjorts tidigare. För att minimera risken för flerbördsgraviditet och för att öka chansen för en lyckad IVF är det bättre att embryoåterföringen äger rum 4 till 6 dagar efter äggplock när embryot har nått blastocyststadiet, ett mer utvecklat embryotillstånd. Blastocyster har bättre chans att implanteras. Blastocyståterföring kan däremot inte genomföras på alla patienter.

8. Nedfrysning av äggceller/embryon

In vitro-fertilisering kan resultera i ett större antal embryon än de som behövs för embryoåterföring. Detta innebär att övertaliga embryon kan frysas ner och användas vid senare tillfällen. Med frysta embryon behöver du inte upprepa alla steg i en IVF-behandling och du behöver inte betala extrakostnader.

9. Graviditetstest

Två veckor efter embryoåterföringen ska du ta ett blodprov (koriongonadotropin) för att ta reda på om IVF-behandlingen har lyckats: om graviditetstestet är positivt kommer du att göra ditt första ultraljud efter två veckor. Om graviditetstestet är negativt kommer du att diskutera med din läkare vilka olika alternativ som finns och besluta om du ska fortsätta med ytterligare IVF-behandlingar. Om så är fallet så kommer ni att diskutera vad som ska göras annorlunda för att uppnå ett positivt resultat. Numera finns det så många alternativ även för de svåraste fallen och därför behöver vi inte känna hopplöshet.

På EmBIO-kliniken erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som bland annat inkluderar medicinska diagnoser och infertilitetsbehandlingar, IVF, IVF med äggdonation samt IVF med donerade spermier och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) för genetiska sjukdomar. Detta innebär att du inte bara säkerställer maximala möjligheter beträffande fertiliseringsalternativ men du försäkrar även ditt barns hälsa.

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN