Att bli donator

Att bli donator

Hur man blir äggdonator

Tack för ditt intresse för vårt äggdonationsprogram. EmBIO kliniken söker kontinuerligt friska kvinnor mellan 19 och 32 år som vill bli anonyma donatorer och hjälpa infertila par att bilda familj. Ersättning erbjuds. Om du blir godkänd till äggdonationsprogrammet kommer du att erbjuda stor hjälp till många av våra patienter.

Blivande donatorer måste ha följande egenskaper:

 • Ålder mellan 19 och 32
 • Högskoleutbildning, särskilt med examen eller examenstuderande
 • Varierande etniskt ursprung
 • BMI som inte överskrider 27
 • Bra hälsobakgrund i familjen
 • Hög ansvarsnivå för att kunna möta tidskraven som programmet ställer
 • Intresse för konst, vetenskap eller idrott
 • Viljan att genomföra tre donationscykler

Vänligen fyll i kontaktformuläret om du känner att du möter ovanstående krav. För ytterligare information ring oss gärna på +30 6970071959 eller skicka ett e-postmeddelande till paraschos@ivf-embryo.gr. Om du är behörig för deltagande i programmet kommer du att bli kontaktad för att fylla i vårt frågeformulär via nätet om din hälso- och personliga profil.

Du kommer att ha två veckor på dig för att slutföra och lämna in frågeformulären och om du fortfarande är behörig kommer du att bli kontaktad för att boka en intervju och för att genomföra en förberedande medicinsk undersökning. Utvalda donatorer genomför följande:

 • en fysisk undersökning, inklusive en vaginal undersökning och odlingar för sexuellt överförbara sjukdomar
 • den mest omfattande undersökningen för infektionssjukdomarna HIV och HTLV (Humant T-Lymfotropt Virus)
 • hepatitundersökning och andra allmänna blodprover
 • genetisk undersökning som inkluderar karyotyptest och DNA-test för cystisk fibros och Fragil X-syndrom
 • En separat psykologisk undersökning, inklusive psykologisk hälsobakgrund och en utvärdering gällande din bekvämlighet för äggdonationsprogrammet

När du har genomfört den preliminära medicinska undersökningen läggs du till i listan med äggdonatorer. När en av EmBIOs patienter väljer dig som donator och du har avklarat den medicinska undersökningen kommer du att påbörja donationscykeln.

Du kommer att delta i en föreläsning som hålls av personalen som ansvarar för äggdonation om hur du ska förbereda dig och administrera medicineringen.

All medicinering ges genom injektion. Du kan antingen administrera medicineringen själv eller välja en person som kan hjälpa dig dagligen med injektionerna.

En cykel varar cirka fyra veckor och inkluderar korta besök på kliniken mellan klockan 07:00 och 09:00 under cirka sju till tio morgnar under en tvåveckorsperiod. Besöken inkluderar blodprov och vaginala ultraljud för att bedöma din utveckling.

Ägguttaget sker intravaginalt med intravenös lokalbedövning.

Din anonymitet i Äggdonationsprogrammet är väldigt viktig för oss. Du kommer att identifieras av äggmottagarna genom följande information: blodgrupp, dina föräldrars etniska bakgrund, längd, vikt, kroppsbyggnad, ögonfärg, hårfärg och struktur, utbildningsbakgrund, yrke, särskilda intressen och din familjs hälsohistorik. Din identitet kommer inte att avslöjas till någon av infertilitetspatienterna.

För ytterligare information om hur du kan bli äggdonator och för att delta i EmBIOs äggdonationsprogram vänligen kontakta EmBIO på +30 210 6774104, fax +30 210 6774037 eller skicka ett e-postmeddelande till paraschos@ivf-embryo.gr

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN