Andel lyckade graviditeter genom IVF med äggdonation

Andel lyckade graviditeter genom IVF med äggdonation

Framgångsgrad (Graviditeter) IVF med Äggdonation på EmBIO

År

Embryoåterföringar

Kliniska Graviditeter

Klinisk Graviditetsgrad per Εmbryoåterföring

2021 812 561 77.8%
2020 782 531 76.5%
2019 768 523 77.2%
2018 708 488 73.8%
2017 678 435 72.9%
2016 641 455 71.2%
2015 628 433 71.8%
2014 608 395 72.3%
2013 510 360 70,6%
2012 490 338 70.9%
2011 503 350 70%
2010 449 291 69%
2009 358 243 68%
2008 309 191 62%
 

Andel lyckade graviditeter genom IVF med äggdonation

IVF-behandling med äggdonation är en väldigt framgångsrik metod. Att använda donatorägg kan öka kvinnans chanser att uppnå en lyckad graviditet upp till 70% under enbart en cykel, även om tidigare IVF-behandlingar med kvinnans egna ägg misslyckats. Vid IVF med äggdonation har kvinnans ålder ingen väsentlig roll gällande framgångsfaktorn för IVF.

Framgångsfaktor för IVF med äggdonation

Om du överväger IVF över 40, IVF över 45 (IVF vid 50) eller till och med IVF över 50 så länge du är under 51 kan den biologiska klockan stoppas genom IVF med äggdonation. Flera fertilitetsproblem som är åldersrelaterade kan övervinnas. Användning av donatorägg är en väldigt framgångsrik metod även för kvinnor som drabbats av tidig menopaus, återkommande missfall och andra problem. Med hjälp av IVF genom äggdonation kan kvinnor som inte kunnat bli gravida med egna ägg uppleva glädjen med graviditet och moderskap.

En genomsnittlig äggdonationscykel vid EmBIO (där en donator matchas med en mottagare) resulterar i att 80% av paren producerar embryon för frysförvaring, vilket gör det möjligt för ytterligare embryoåterföringscykler till lågt pris,utan att det krävs ytterligare en fullständig IVF äggdonationscykel om den färska embryoåterföringen inte lyckas.

Frysta Embryon

Att ha ett högkvalitativt program för frysförvaring av embryon är avgörande för ökad sannolikheter för lyckade graviditeter. Våra resultat gällande färska och frysta embryocykler för IVF med äggdonationscykler är väldigt uppmuntrande för par som längtar efter ett barn. Redan från den första återföringen lyckas över 50 % att uppnå graviditet, 30% kommer att bli gravida från den första återföringen med frysta embryon och endast en liten andel av par lyckas inte att bli gravida efter upprepade försök.

Möjligheten att kunna erbjuda ett högkvalitativt program för frysförvaring av embryon kännetecknar ett programs totala framgång. Vår klinik har ett av de mest omfattande och framgångsrika program för förvaring av embryon där vi har förvarat pars embryon från alla våra IVF-behandlingar i över 15 år. Det är viktigt att notera att vid vår klinik fryser vi ned varje embryo i enskilda behållare och inte flera embryon tillsammans, vilket tillåter paren att bestämma hur många embryon som ska tinas och återföras.

Par som har gjort stora insatser, investerat tid och pengar vill maximera sina chanser att lyckas under en enda äggdonationscykel. Vi kan inte garantera att alla våra donatorer kommer att producera tillräckliga embryon för två eller flera återföringscykler. Ändå i en enda matchningscykel är sannolikheten väldigt hög att ett par kommer att ha tillräckliga embryon för minst en ytterligare återföring av frysta embryon från en enda IVF äggdonationscykel.  

Vid EmBIO IVF-klinik resulterar en enda återföring med frysta embryon i graviditet hos ytterligare 33 % av patienterna som inte blivit gravida första gången vid återföring av färska embryon.

Sammanfattningsvis, erbjuder vi ett av världens ledande äggdonationsprogram, ett utmärkt urval av donatorer av hög standard som är grundligt undersökta och omedelbart tillgängliga  samt ett komplett utbud av finansiella valmöjligheter för att hjälpa dig att finansiera din äggdonationsbehandling.

Vi ser fram emot att erbjuda dig IVF-äggdonationsbehandling av högsta kvalitet.

Läs framgångshistorier gällande äggdonation!

Boka din första konsultation kostnadsfritt!

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN