FİYAT LİSTESİ | EmBIO vruchtbaarheidskliniek in Griekenland | www.ivf-embryo.gr

FİYAT LİSTESİ

ÜCRETLER Euro bazında
 
CKONSÜLTASYONLAR  
Başlangıç Konsültasyonu itibaren 150 €
Değerlendirme Konsültasyonu itibaren 150 €
 
ANALİZLER  
Hormon Analizi (her biri) itibaren 100 €
Sperm Analizi itibaren 100 €
Ultrason Taraması itibaren 50 €
Erken Hamilelik Taraması itibaren 50 €
Laparoskopi (histeroskopi ve lazer dahil olabilir) itibaren 1,300 €
Hepatit B,C ve HIV itibaren 80 €
Ekranlama Testleri itibaren 150 €
 
TEDAVİ PAKETLERİ (Bütün taramalar, kan testleri, anestezi ücreti dahil)  
Zamanlı cinsel ilişki / Folikül İzleme itibaren 150 €
Intrauterine Insemination (IUI) itibaren 200 €
In vitro Fertilizasyon (IVF) döngüsü (tedavi 3 ay içinde bir danışman incelemesi içerir) itibaren 2,500 €
Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) döngüsü (tedavi 3 ay içinde danışman incelemesi içerir) itibaren 3,500 €
Cerrahi sperm elde etme (MESA / TESA)(bir yıldondurma içerir) itibaren 1,200 €
Dondurulmuş embriyo Değiştirme Döngüsü(FERC) itibaren 800 €
Yumurta dondurma (1 yıl depolama içerir) itibaren 1,500 €
Dondurulmuş Yumurta Değiştirme Döngüsü (ICSI dahil) itibaren 1,800 €
Yumurta Bağışı Döngüsü İstek Üzerine
Taşıyıcı Annelik Döngüsü Müsaitlik Durumuna Göre
Yumurta toplama veya tohumlamadan önce IVF/ICSI Tedavisi Döngüsünün İptali itibaren 800 €
 
YUKARIDAKİ TEDAVİLERE EK OLARAK EKSTRA TEDAVİLER  
Embriyo dondurulması (ilk yıl depolama dahil) itibaren 800 €
Sperm Dondurma (ilk yıl depolama dahil) itibaren 200 €
Yıllık depolama ücreti (sperm ya da embriyoların parti başına) itibaren 200 €
Yardımlı Üretme itibaren 500 €
Blastokist Kültür itibaren 600 €
Preimplantasyon genetik tarama Gerekli Genetik Test başı
 
DONDURULMUŞ SPERM, YUMURTA VEYA EMBRİYO İTHAL VE İHRACATI  
Yunanistan içinde bir merkeze ulaştırma itibaren 500 €
Yunanistan dışına veya AB içerisine ulaştırma itibaren 800 €
Yunanistan dışında bir yere ulaştırma itibaren 800 €
 
TANI TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME  
Sperm Kromozom Tarama (anöploidi) itibaren 300 €
Sperm DNA Fragmentation Index (DFI) itibaren 300 €
Sperm DNA Parçalanma Endeksi (DFI) itibaren 600 €
Takip Döngüsü itibaren 420 €
Çiftler için Translokasyon Kan Tarama itibaren 1,050 €
Embriyo kromozom Tarama (Anöploidi- 8 embriyo; ek embriyolar ek ücret tahakkuk edecektir) itibaren 2,350 €
PGD Görüntüleme (tek gen hastalıkları / doku tiplendirmesi) itibaren 2,700 €
 
DONDURMA VE DEPOLAMA  
Sperm Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar, örnek başına) itibaren 325 €
Yumurta Toplama, Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar) itibaren 2,600 €
Embrio Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar) itibaren 325 €
Müteakip Sperm/Embriy/Yumurta Depolama (2 yıla kadar) itibaren 200 €
Dondurulmuş Embriyo Transferi itibaren 950 €
 
IVF İLE İLGİLİ EK PROSEDÜRLER  
Yardımlı Üretme itibaren 300 €
Genişletilmiş Kültür / Blastosist transferi itibaren 300 €
 
ERKEK FAKTÖRÜ EK PROSEDÜRLER  
Sedasyon anestezi ile cerrahi sperm kurtarma- dondurma ya da histoloji ve inceleme randevusu dahil itibaren 1,200 €
DDonör Sperm (minimum ücret) itibaren 600 €
Hasta için donör sperm ithalatı (lisans, yönetim ücreti, nakliye ücreti) itibaren 400 €

 

Ücret Politikası

 

Hastalarımıza en yüksek standartlarda bakım ver hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Ücret yapımız açık ve nettir ve sonradan hiç bir ekstra ödemeye maruz kalmayacağınız şekilde tasarlanmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek için personelimiz ile kontağa geçiniz.

Zorunlu Tıbbi Testler

HIV Hepatit B+C görüntülemesi: Bu görüntülemenin Yunan hukuk kurallarına gore herhangi bir tedavi başlamadan evel yapılması gerekmektedir.

Don't let time pass, close now an appointment for free!

Contact today Dr Thanos Paraschos