FİYAT LİSTESİ

ÜCRETLEREuro bazında

CKONSÜLTASYONLAR 
Başlangıç Konsültasyonuitibaren 150.00 €
Değerlendirme Konsültasyonuitibaren 150.00 €

ANALİZLER 
Hormon Analizi (her biri)itibaren 100.00 €
Sperm Analiziitibaren 100.00 €
Ultrason Taramasıitibaren 50.00 €
Erken Hamilelik Taramasıitibaren 50.00 €
Laparoskopi (histeroskopi ve lazer dahil olabilir)itibaren 1,300.00 €
Hepatit B,C ve HIVitibaren 80.00 €
Ekranlama Testleriitibaren 150.00 €

TEDAVİ PAKETLERİ (Bütün taramalar, kan testleri, anestezi ücreti dahil) 
Zamanlı cinsel ilişki / Folikül İzlemeitibaren 150.00 €
Intrauterine Insemination (IUI)itibaren 200.00 €
In vitro Fertilizasyon (IVF) döngüsü (tedavi 3 ay içinde bir danışman incelemesi içerir)itibaren 2,500.00 €
Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) döngüsü (tedavi 3 ay içinde danışman incelemesi içerir)itibaren 3,500.00 €
Cerrahi sperm elde etme (MESA / TESA)(bir yıldondurma içerir)itibaren 1,200.00 €
Dondurulmuş embriyo Değiştirme Döngüsü(FERC)itibaren 800.00 €
Yumurta dondurma (1 yıl depolama içerir)itibaren 1,500.00 €
Dondurulmuş Yumurta Değiştirme Döngüsü (ICSI dahil)itibaren 1,800.00 €
Yumurta Bağışı Döngüsüİstek Üzerine
Taşıyıcı Annelik DöngüsüMüsaitlik Durumuna Göre
Yumurta toplama veya tohumlamadan önce IVF/ICSI Tedavisi Döngüsünün İptaliitibaren 800.00 €

YUKARIDAKİ TEDAVİLERE EK OLARAK EKSTRA TEDAVİLER 
Embriyo dondurulması (ilk yıl depolama dahil)itibaren 800.00 €
Sperm Dondurma (ilk yıl depolama dahil)itibaren 200.00 €
Yıllık depolama ücreti (sperm ya da embriyoların parti başına)itibaren 200.00 €
Yardımlı Üretmeitibaren 500.00 €
Blastokist Kültüritibaren 600.00 €
Preimplantasyon genetik taramaGerekli Genetik Test başı

DONDURULMUŞ SPERM, YUMURTA VEYA EMBRİYO İTHAL VE İHRACATI 
Yunanistan içinde bir merkeze ulaştırmaitibaren 500.00 €
Yunanistan dışına veya AB içerisine ulaştırmaitibaren 800.00 €
Yunanistan dışında bir yere ulaştırmaitibaren 800.00 €

TANI TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME 
Sperm Kromozom Tarama (anöploidi)itibaren 300.00 €
Sperm DNA Fragmentation Index (DFI)itibaren 300.00 €
Sperm DNA Parçalanma Endeksi (DFI)itibaren 600.00 €
Takip Döngüsüitibaren 420.00 €
Çiftler için Translokasyon Kan Taramaitibaren 1,050.00 €
Embriyo kromozom Tarama (Anöploidi- 8 embriyo; ek embriyolar ek ücret tahakkuk edecektir)itibaren 2,350.00 €
PGD Görüntüleme (tek gen hastalıkları / doku tiplendirmesi)itibaren 2,700.00 €

DONDURMA VE DEPOLAMA 
Sperm Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar, örnek başına)itibaren 325.00 €
Yumurta Toplama, Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar)itibaren 2,600.00 €
Embrio Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar)itibaren 325.00 €
Müteakip Sperm/Embriy/Yumurta Depolama (2 yıla kadar)itibaren 200.00 €
Dondurulmuş Embriyo Transferiitibaren 950.00 €

IVF İLE İLGİLİ EK PROSEDÜRLER 
Yardımlı Üretmeitibaren 300.00 €
Genişletilmiş Kültür / Blastosist transferiitibaren 300.00 €

ERKEK FAKTÖRÜ EK PROSEDÜRLER 
Sedasyon anestezi ile cerrahi sperm kurtarma- dondurma ya da histoloji ve inceleme randevusu dahilitibaren 1,200.00 €
DDonör Sperm (minimum ücret)itibaren 600.00 €
Hasta için donör sperm ithalatı (lisans, yönetim ücreti, nakliye ücreti)itibaren 400.00 €

Ücret Politikası

Hastalarımıza en yüksek standartlarda bakım ver hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Ücret yapımız açık ve nettir ve sonradan hiç bir ekstra ödemeye maruz kalmayacağınız şekilde tasarlanmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek için personelimiz ile kontağa geçiniz.

Zorunlu Tıbbi Testler

HIV Hepatit B+C görüntülemesi: Bu görüntülemenin Yunan hukuk kurallarına gore herhangi bir tedavi başlamadan evel yapılması gerekmektedir.

Don't let time pass, close now an appointment for free!

Contact today Dr Thanos Paraschos