Vanliga frågor om IVF med donatorägg

Vanliga frågor om IVF med donatorägg

Vanliga frågor om IVF med äggdonation

Åldersgräns för IVF i Grekland:

Den nuvarande åldersgränsen är 50 år.

Läs Karins berättelse om att bli tvillingmamma vid 50 årsåldern!

och

50 åriga Annas berättelse om sin flicka som hon fick genom IVF med äggdonation

Vem kan bli mottagare?

I allmänhet kan alla kvinnor med medicinsk eller genetisk indikation för användning av donatorägg bli mottagare om det inte finns några kontraindikationer vid graviditet. Beslut om att använda donatorägg tas tillsammans med vår personal och med våra konsulterande läkare. Om det finns en manlig faktor till fertilitetsproblemen finns möjlighet till IVF genom äggdonation med ICSI (Intracytoplasmatisk spermieinjektion som förs in i äggen).

Vilka är äggdonatorerna?

Vi har gjort en stor insats för att kunna erbjuda ett stort urval av noga kontrollerade donatorer. Många av äggdonatorerna är unga kvinnor med hög utbildning. Information som finns tillgänglig om donatorer inkluderar fysiska egenskaper (längd, vikt, hårfärg och hårstruktur, kroppsbyggnad och blodtyp), etniskt ursprung, utbildning, yrke, intressen och ljudintervjuer.

Hur utförs IVF med donatorägg?

Mottagarparet ombeds att välja en eller flera donatorer som de finner lämpliga. Mottagarparet erbjuds en av de utvalda äggdonatorerna beroende på donatorns tillgänglighet. Det slutliga godkännandet av det specifika valet ges alltid av mottagarparet. Personalen vid kliniken ser till att synkronisera äggdonatorns cykel med den mottagande kvinnans cykel för att återföring med färska embryon ska var möjlig. Synkronisering av cykler inkluderar användning av läkemedel för att förbereda livmodern för embryoåterföring. Alla livsdugliga ägg som producerats i en donatorcykel insemineras och alla embryon tillhör mottagarparet. Övertaliga embryon av god kvalitet utöver antalet för säker återföring frysförvaras och detta är något som rekommenderas starkt. Frysförvarade embryon kan användas vid ett senare tillfälle oavsett om återföringen med de färska embryona lyckats eller inte.

Hur mycket kostar IVF med äggdonation vid EmBIO?

En detaljerad beskrivning gällande finansiella alternativ bifogas. EmBIOs finansiella rådgivare diskuterar gärna med dig om vilket IVF-program som är lämpligast för dig.

EmBIOs IVF-koordinator för äggdonationsprogram finns tillgänglig för att svara på dina frågor, för att boka ett telefonmöte eller ett möte på vår klinik och för att ge ytterligare information om olika aspekter av EmBIOs äggdonationsprogram. För att kontakta IVF-koordinatorn för äggdonationsprogram vänligen ring på 0030 6973882675.

Kan man välja kön?

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) finns tillgänglig vid EmBIO och vi har ett av världens största och mest erfarna PGD-laboratorier. PGD är en form av fosterdiagnostik som utförs på embryostadiet innan implantation i livmodern och innan graviditet har påbörjats. PGD-tekniken kan användas för att diagnostisera sjukdomar.

Är äggdonation anonymt?

Ja, alltid enligt rådande nationella bestämmelser.  

Har du fler frågor om vårt äggdonationsprogram?

Fråga här, utan några förbehåll!

 

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN