Screening av donatorer

Screening av donatorer

Innan donatorer accepteras till programmen intervjuas de och det krävs att de genomgår en fysisk undersökning. Vårt team av reproduktiva endokrinologer, genetiker och genetiska rådgivare undersöker varje donators hälsobakgrund och deras familjers hälsobakgrund, medicinska tester och övrig information för att säkerställa att donatorerna möter EmBIOs väldigt höga standard.

Donatorer genomgår även en psykologisk bedömning för att bedöma deras lämplighet som donatorer. De undersöks grundligt för genetiska sjukdomar och infektionssjukdomar, inklusive HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

EmBIOs strikta tester för donatorer inkluderar:

  • Tester för hepatit
  • Genetiska undersökningar, inklusive en kromosomanalys, DNA-test för cystisk fibros och Fragil X-syndrom
  • Undersökningar för andra genetiska sjukdomar för donatorer som tillhör specifika etniska grupper och som löper högre risk att bli bärare av vissa sjukdomar, inklusive sicklecellanemi och andra hemoglobinopatier, Tay-Sachs,
  • Gauchers sjukdom, Canavans sjukdom och/eller bröstcancer
  • Syfilis
  • Medelhavsanemi/talassemi (om tillämpligt)
  • CMV (Cytomegalovirus)
  • Klamydia

Hormon- och äggstocksundersökning för bedömning av fertilitetspotential

Endast en liten procent av alla som anmäler sig som blivande donatorer accepteras i programmen. Blivande donatorer som har genomfört och passerat hälsoscreeningen läggs till i donatorlistan och kan väljas och matchas med eventuella mottagare.

Till skillnad från många andra erbjuder EmBIO både donatorer och patienter kontinuitet av vård.

Efter att äggdonatorer har genomgått screening erbjuds dem omvårdnad av vår vårdpersonal under äggdonationscykeln.

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN