Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) för val av kön

Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) för val av kön

PGD/PGS för medicinska orsaker

EmBio Director Dr Thanos Paraschos hade privilegiet att utföra den första PGD i världen (1989) tillsammans med Lord Professor Robert Winston och A.H Handyside på Hammersmith Hospital.

Från 1996 och framåt, har Dr Thanos Paraschos utfört IVF med PGD och PGS som den mest lyckade och korrekta metoden av val av kön ( utfört av medicinska skäl) med nästintill 100% säkerhet. Skälet till den lyckade PGD-tekniken i val av kön beror på att testet görs innan embryot planteras in i kvinnans livmoder, under en IVF-cykel. På så vis kan paret välja kön på barnet innan graviditeten.

När embryot når 6-8 cells nivån i laboratoriet, tar EmBios expertembryolog 1-2 blastocyster från varje embryo och bedömer vilka embryon är normala. Efter ungefär 24 timmar har kromosomavvikelser och genetiska sjukdomar diagnostiserats och endast de friska embryon av det valda könet överförs in i livmodern.

X-länkade rubbningar

Könsbundna rubbningar som Daltonism ( färgblindhet ) eller blödarsjuka ( båda drabbar mest pojkar) kan undvikas genom PGD, och kan inte överföras till parets barn.

De överblivna friska embryona kan frysas på kliniken för ytterligare graviditeter om paret så önskar.

Är PGD/PGS säkert?

Preimplantationsgenetikdiagnostik är dokumenterat säkert.

Om du behöver välja kön på ditt barn på grund av medicinska skäl..

kontakta Dr Thanos Paraschos för en fri e-mail konsultation

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN