Våra Lokaler

Våra Lokaler

IVF-laboratoriet

Regelefterlevnad

 • All utrustning och programvara har utformats för att uppfylla alla befintliga och föreslagna lagkrav såsom den nyligen införda EU-direktivet 2004/23/EG.
 • Efterlevnad rapporter kan produceras automatiskt i det format som krävs av den lokala tillsynsmyndigheten. Ergonomi och arbetsflödet förbättras.
 • Den operationssal utrustning ger en arbetsmiljö som kommer att hjälpa embryologi personal för att arbeta effektivt i en trivsam miljö där alla reglage är lätt till hands och ergonomisk design är i främsta rummet.

Arbetsstation

 • Möjligheten att avlägsna lufthanteringsmodulen eliminerar buller och vibrationer från laboratoriet och säkerställer en tyst vibrationsfri arbetsmiljö.
 • Hela IT-integration för all utrustning på alla platser med streckkod spårning av prover och förbrukningsvaror.

Bild och data insamling, lagring och analys

 • All information samlas in och lagras centralt i en säker databas för senare analys. Varje embryo spåras genom hela förfarandet ger ett komplett register över bilder, analys, scoring och temperatur samt media och engångsartiklar som används i varje skede av förfarandet från gamet samling till embryo ersättare. Den processdata från laboratoriet lagras på ett sådant sätt att alla uppgifter om parets behandling tidskrift är lätt åtkomliga och lätta att hitta.
 • Alla poster kan kopieras till den centrala LIMS-systemet, backas upp på DVD och arkiveras för att uppfylla regulatoriska krav.

ICSI mikromanipulatorer (Naraschighe-Nikon)

 • En state-of-the-art digitala mikroskop ger realtidsbilder visade en hög upplösning, LCD-skärmar i stället för genom mikroskop okular. Detta, i kombination med ergonomisk placering av alla kontroller, garanterar enkel användning och maximal förarkomfort.
 • Alla verktyg, processer, bilder och observationer registreras tillhandahåller ett komplett in-vitro-historia av ägg och embryon.
 • Laminärt luftflöde upprätthåller exakt temperatur-och miljökontroll, uppfyller alla gällande myndighetskrav.
 • Mikroskop helt isolerade från arbetsytan och omgivning på ett separat antivibrationsplattform säkerställer optimala förhållanden för ICSI förfaranden.

Inkubatorer (17 inkubatorer)

 • De inkubatorer (Heraeus, Cook-mink, Galaxy) fortsätta nivån arbetsyta på samma höjd som övriga utrustningar för att maximera säkerheten för förflyttning av material till och från inkubatorn.
 • Dedikerade gas-och kraftledningar är standard med trippel gasspecifikation tillgängliga.
 • Lagringsutrymme finns under inkubatorn för små gasflaskor eller andra objekt.

Undersökningsrum

Det finns 7 fullt utrustade undersökningsområden med medföljande General Electric utrustning.

Reglerad utrustning för positiv luftkvalitet (klass A)

Reglerad utrustning för positiv luftkvalitet (klass A) för IVF-laboratorium, operationssal och återställa området.

Regelefterlevnad

 • All utrustning och programvara har utformats för att uppfylla alla befintliga och föreslagna lagkrav såsom den nyligen införda EU-direktivet 2004/23/EG.
 • Efterlevnad rapporter kan produceras automatiskt i det format som krävs av den lokala tillsynsmyndigheten. Ergonomi och arbetsflödet förbättras.

Parkeringsplats

Τhree underjordiska våningar dedikerade till parkering för kunderna.

 

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN