Förglasa dina ägg: du kan bestämma när du vill bli mamma

Förglasa dina ägg: du kan bestämma när du vill bli mamma

Förglasning (vitrifiering) av ägg är en ny teknik för fortplantningshjälp som gör det möjligt att frysa en kvinnas ägg så att hon kan skjuta upp och välja när hon vill bli mamma. I Europa ha det redan fötts flera barn med denna metod, som erbjuder liknande lyckandefrekvenser som den som använder färska ägg.

Denna teknik kommer att fortsätta att öka i framtiden på grund av de fördelar den erbjuder kvinnan: för det första möjliggör den för kvinnan att behålla sin fruktsamhet om hon behöver få medicinsk behandling som kan påverka den, och dessutom gör den det möjligt för henne att uppskjuta moderskapet till mycket senare i livet men samtidigt bevara det genetiska materialet i sina egna ägg.

Förglasning av ägg på Embio IVF-enhet har varit mycket populärt och vi kan nu erbjuda denna behandling till alla som vill ha den, antingen på grund av medicinska eller personliga förhållanden.

Varför är det en bra idé för en kvinna att frysa sina ägg?

Allteftersom tiden går avtar en kvinnas fruktsamhet kraftigt på grund av att äggstockarna åldras, och därför blir det inte bara allt svårare för en kvinna att bli gravid utan hennes chanser att få ett friskt barn minskar också.

Detta beror på att en kvinna föds med en viss äggreserv som successivt minskar (i varje menstruationscykel förloras ungefär 1 000 ägg och när en kvinna fyller 35 finns bara ungefär 10 % av hennes äggreserv kvar). Även äggens kvalitet försämras och det är inte ovanligt att en kvinna mellan 38 och 40 år redan har använt hela den äggreserv som kan ha gjort det möjligt för henne att få ett friskt barn. Detta beror på att en kvinnas ålder påverkar äggproduktionen, vilket därför resulterar i misslyckade försök att bli gravid eller kromosomavvikelser som till exempel Downs syndrom.

Genom att frysa en kvinnas ägg under hennes mest fruktsamma period kan man därför undvika dessa problem och hjälpa henne att få ägg av god kvalitet för en eventuell fortplantningsbehandling, vilket kommer att ge större chans att få en lyckad graviditet och ett friskt barn.

I vilka situationer föreslår man frysning av ägg?

  • För att bevara fruktsamheten. För unga ensamstående kvinnor som vill säkerställa sin framtida fruktsamhet, antingen ensamma eller tillsammans med den speciella person som de inte har hittat ännu, men som de hoppas finna en dag. Även för unga kvinnor med en partner, vilka vill skjuta upp moderskapet av personliga eller yrkesmässig skäl.
  • Före cancerbehandling. Kemoterapi och strålbehandling ger oåterkalleliga skador på äggen. Därför kan en kvinnas fruktsamhet bevaras genom att frysa hennes ägg före sådan behandling.
  • Andra medicinska skäl. Till exempel innan äggstockarna tas bort.
  • Etiska och moraliska skäl. Under IVF-cykler när frysning av embryon är emot en persons vilja.
  • För att öka graviditetsfrekvenserna hos kvinnor med liten äggreserv genom att befrukta äggen efter flera stimuleringscykler.

Hur utförs frysningen av ägg?

För det första är det nödvändigt att få äggen genom äggstocksstimulering och äggplockning. När äggen har plockats, sker förglasningen. Förglasning sker genom att snabbt frysa äggen vid låga temperaturer för att undvika isbildning. För att uppnå detta används en stor mängd cellulära frysskyddsmedel för att undvika att cellmembranerna går sönder.

Lite senare, när graviditet önskas, tinas och befruktas äggen. Överföringen av embryon sker därefter 2 eller 3 dagar senare, utan att det behövs någon hormonbehandling.

Du kan också läsa:

Frysförvaring av Ägg – Vitrifiering

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN