Moderna Faciliteter

Moderna Faciliteter

Banbrytande Tekniker inom Assisterad Reproduktion

EmBIOs nya anläggningar erbjuder fertilitetspatienter omfattande behandlingsmetoder som kombinerar avancerade tjänster med kompletterande metoder som är vetenskapligt etablerade.

Anläggningen har operationsalar, medicinska faciliteter, privata konsultationsrum och inbjudande öppna utrymmen med modern utrustning.

Ta en titt på vår Fertilitetsklinik

Det centrala IVF-laboratoriet

Regelefterlevnad

 • All utrustning och programvara har utformats för att uppfylla alla befintliga och föreslagna regleringskrav som exempelvis det nyligen införda EU-direktivet 2004/23/EC.
 • Efterlevnadsrapporter kan framställas automatiskt i formatet som krävs av den lokala tillsynsmyndigheten. Förbättring av ergonomi och arbetsflöde.
 • Utrustningen i operationssalen bidrar till en arbetsmiljö som gör att embryologerna kan arbeta effektivt i en trivsam miljö där alla enheter finns lätt till hands och en ergonomisk utformning prioriteras.
 • Möjligheten att kontrollera lufthanteringsmodulen eliminerar buller och vibrationer från laboratoriet och säkerställer en lugn vibrationsfri arbetsmiljö.
 • Fullständig integration av IT för all utrustning med streckkodspårning av prover och förbrukningsmaterial.

Säker Databas för dina Embryon

 • All information samlas in och lagras centralt i en säker databas för senare analys. Varje embryo spåras genom hela processen och därmed ger ett komplett register av bilder, analys, bedömning och temperatur samt medel som används under alla skeden av processen, från ägguttag till embryoåterföring. Processdata från laboratoriet lagras på ett sådant sätt att alla uppgifter om parens behandlingsjournal är lättåtkomliga och enkelt att hitta.
 • Alla filer kan kopieras till det centrala LIMS-systemet, säkerhetskopieras på DVD och arkiveras för att uppfylla regulatoriska krav.

Se våra Banbrytande Tekniker inom Assisterad Reproduktion

ICSI Mikromanipulatorer (Naraschighe-Nikon)

 • Ett modernt digitalt mikroskop ger realtidsbilder med hög upplösning på plattbildsskärm istället för genom mikroskop. Detta i kombination med ergonomisk placering av alla enheter garanterar enkel hantering och maximal användarvänlighet.
 • Alla verktyg, processdata, bilder och observationer registreras och ger en fullständig in-vitro bakgrund beträffande äggceller och embryon.
 • Laminärt luftflöde upprätthåller exakta temperatur- och miljöförhållanden och uppfyller alla gällande lagstadgade krav.
 • Mikroskop helt isolerade från arbetsytan och omgivning på en separat antivibrationsplattform som säkerställer optimala förhållanden för ICSI procedurer.

Inkubatorer (17 inkubatorer)

 • Inkubatorerna (Heraeus, Cook-mink, Galaxy) är placerade i samma höjd som övrig utrustning för att maximera säkerheten för förflyttning av material till och från inkubatorn.
 • Särskilda gas-och strömledningar i enlighet med riktlinjer för trippel gas.
 • Lagringsutrymme finns under inkubatorn för små gasflaskor och andra objekt.

Vet du vem som har utformat katetern för svåra embryoåterföringar?

Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN