Individanpassad fertilitetsbehandling

Individanpassad fertilitetsbehandling

EmBIO IVF respekterar vi och behandlar patienter individuellt. Det innebär att när det gäller att hjälpa dig att bli förälder tillämpar vi ett individuellt tillvägagångssätt. Från det ögonblick du väljer EmBIO anpassar vi våra evalueringar och tjänster utifrån dina behov. Detta är nyckeln till framgång. Det är en del av den personliga omsorgen som skapar den bästa fertilitetserfarenheten.

Embryon med högsta implantationspotential

EmBIO använder en metod där embryogradering tillämpas för att identifiera och överföra embryon med den högsta implantationspotentialen.

Vår data visar att:

  1. Patienter som får åtminstone ett H.I.P. embryo vid återföring har större chanser för graviditet och implantation.
  2. Återföring av två H.I.P. embryon är tillräckligt för att säkerställa tillfredsställande graviditetsgrader.
  3. Resultat som använder sig av H.I.P. embryo kriterier stöder vikten av denna teknik för val av embryon.

Under 2014 var den kliniska graviditetsfrekvensen per återföring för utvalda grupper:

INFERTILITETSPATIENTER UNDER 35 ÅR - 74% GRAVIDITETSGRAD

  • Första IVF-cykel
  • Fler än 8 mogna ägg
  • Återföring av 2 H.I.P. embryon

INFERTILITETSPATIENTER 35-39 ÅR - 44.5% GRAVIDITETSGRAD

  • Första IVF-cykel
  • Fler än 8 ägg
  • Återföring av 2 eller fler H.I.P. embryon

* Vår IVF Framgångsstatistik

Graviditetsprofil

EmBIO IVF är känd för att hantera komplicerade fall som många andra kliniker inte kan eller inte överväger. Vi tror att alla patienter har rätt till att försöka bilda familj. Den genomsnittiga framgångsgraden har inget praktiskt värde eftersom det är många faktorer som spelar roll beträffande chanserna för en lyckad graviditet – ålder, hälsa, tidigare fertilitetsbehandlingar. Vi ger dig detaljerad information om behandlingens steg och om våra framgångsgrader för patienter som befinner sig i liknande situationer. Det är nyckeln till framgång, det vi kallar din ”Signature Success” profil.

Vårdteam

För att försäkra att du får individanpassad vård av högsta kvalitet har vi skapat ett koncept baserat på ett vårdteam. Du har möjlighet att utveckla en personlig relation med din läkare, sjuksköterskor och rådgivare och du kan vara säker att de stöds av vetenskapliga specialister inom embryologi, kryobiologi och andrologi.

Patienters Välbefinnande

Center för Själ/Kropp Hälsa, en unik resurs vid EmBIO som samordnar vetenskapligt befogade terapier som akupunktur, själ och kropp program, massage och kostrådgivning i samband med din avancerade fertilitetsbehandling. Forskning tyder på att akupunktur hos fertilitetspatienter före och efter embryoåterföring kan öka graviditetschanserna. Enbart EmBIO erbjuder akupunktursessioner före och efter embryoåterföring.


Holistisk IVF

På EmBIO är engagemang grundstenen för vår inställning till patientvård. Vi tror att vi måste ta hand om patienterna både känslomässigt och fysiskt för att kunna ge omsorgsfull, fullständig vård.

Vårt integrerade tillvägagångssätt inkluderar de mest avancerade medicinska behandlingsalternativen i kombination med vår omsorgsfulla personal och med en mängd program för Kropp och Själ samt resurser genom Centret för Kompletterande Hälsovård.

Genom att erbjuda alla patienter omsorgsfull vård genom ett integrerat tillvägagångssätt, försäkrar vi att EmBIO erbjuder den bästa fertilitetsupplevelsen.


IVF Framgångshistorier

Vi vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till våra patienter som har delat med sig av sina IVF erfarenheter och sina erfarenheter av IVF med donerade ägg med andra människor som befinner sig i liknande situationer.

Sedan 1996 har EmBIO bedrivit banbrytande forskning som har bidragit till förbättringar i assisterad reproduktionstekniker och fertilitetsbehandlingar. Patienter på EmBIO gynnas av att samarbeta med fertilitetsexperterna som har bedrivit dessa forskningar.

Vad vill du veta om din fertilitetsbehandling på EmBIO?

Fråga här, kostnadsfritt!


IVF Resultat

Titta på videon med omdömen från tidigare patienter (nu lyckliga föräldrar)!

Fråga Dr Paraschos om den bästa fertilitetsbehandlingen för dig!

EmBIO IVF har hjälpt mer än 10 000 barn att komma till världen.

Framgångsgrad (Graviditeter) IVF med Äggdonation på EmBIO

År

Embryoåterföringar

Kliniska Graviditeter

Klinisk Graviditetsgrad per Εmbryoåterföring

2021 812 561 77.8%
2020 782 531 76.5%
2019 768 523 77.2%
2018 708 488 73.8%
2017 678 435 72.9%
2016 641 455 71.2%
2015 628 433 71.8%
2014 608 395 72.3%
2013 510 360 70,6%
2012 490 338 70.9%
2011 503 350 70%
2010 449 291 69%
2009 358 243 68%
2008 309 191 62%
 
Kontakta oss om du har frågor
Dr Paraschos kommer att kontakta dig inom 24 timmar
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
cnn mom baby
Dr Paraschos’ Fertility Success Story on CNN