Specijalisti za Plodnost

Specijalisti za Plodnost

Lekari i osoblje

Pacijenti u IVF klinici Embio susreću se sa timom specijalista za plodnost koji se istinski staraju o njima. Ovo nam omogućava da razvijamo lične odnose sa našim pacijentima koji se zasnivaju na komunikaciji i poverenju – osnovnim temeljima kvalitetne nege i uspeha.

Slede kratke biografije članova našeg medicinskog, naučnog i savetodavnog osoblja.

Don't let time pass, secure an appointment for free!

Contact Dr. Thanos Paraschos today