Vodič kroz Centar za Vantelesnu Oplodnju ΕmΒΙΟ

PROSTORIJE – OPREMA IVF

Ukupna površina objekta je 3000 m2, koristi najmoderniju i bezbednu tehnologiju koja se odnosi isključivo na pružanje zdravlja.

Intenzivna nega

Intenzivna nega je sa punom organizacijom kardiopulmonalne reanimacije, za svakog pacijenta posebno.

Operacione sale

Centar ima četiri nezavisne operacione sale koje su opremljene uređajima za anesteziju najnovije generacije i odgovarajućim opremom, u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima (ISO) . Takođe, operacione sale su snabdevene posebnim projektorima i krevetima sa elektronskom promenom nagiba i položaja. Sve operacione površine su presvučene specijalnom antibakterijskom prevlakom Corian.

Postoje sobe za sterilizaciju sa 3 autoklava za vlažnu sterilizaciju (parom), 1 pećnicom za suvu sterilizaciju (toplim vazduhom) i posebnim autoklavom za vlažnu sterilizaciju histeroskopskih i laparoskopskopskih teleskopa i alata.

Dva lifta, od kojih je jedan pristupačan za osobe sa invaliditetom kao i za prenos pokretnih ležajeva i kolica i drugi za prevoz nečistog materijala i otpada iz laboratorije i hirururgije .

Laboratorija

Laboratorija ima 17 inkubatora Cook, Galaxy,Heraeus, 2 Narishige-Nikon mikromanipulaciona-mikroskopa za mikroferilizaciju (ICSI), 7 analitičkih mikroskopa, 4 Laminarne komore, 3 prostorije za prikupljanje sperme i opremljena je posebnim mehanizmom koji proizvodi kvalitetan sterilan vazduh pod pozitivnim pritiskom, klase A. Sve radne površine su obložene specijalnom antibakterijskom prevlakom Coriana (inertni materijal koji ne ispušta toksične supstance po jajne ćelije i embrione). Takođe, postoji oprema, kao što su osmometri, pH metari, centrifuge, precizne vage, posebni frižideri za održavanje hranljivih podloga i oprema za zamrzavanje i skladištenje sperme, jajnih ćelija i embriona.

Laboratorija ima poseban sistem za filtriranje vazduha koji minimalizuje buku i vibracije, i na taj način obezbeđenju optimalne radne uslove u laboratoriji. Postoji takođe, potpuno kodirani sistem opreme kao i uzoraka i potrošnog materijala.

Prikupljanje slika i podataka, čuvanje i softverska analiza

Svi podaci se skupljaju i čuvaju u sigurnoj centralnoj bazi podataka za kasniju analizu. Svaki embrion se prati tokom celog procesa pružajući potpuni dosije sa snimcima, analizom, temperaturom kao i dodatno sa hranljivim podlogama i potrošnim materijalom koji se koriste u svakoj fazi procesa od uzimanja polnih ćelija do embriotransfera. Laboratorijski podaci se arhiviraju na takav način da je svaka informacija terapije koju je pratio par lako dostupna. Sve datoteke se kopiraju sa centralne baze podataka i snimaju na DVD iz bezbednosnih razloga.

Mikroskop za mikrofertilizaciju (Narishige – Nikon)

Digitalni mikroskop, najnovije generacije, daje snimke visoke rezolucije. U kombinaciji sa pravilno postavljenim kontrolnim palicama obezbeđuje se laka upotreba od strane embriologa. Svi instrumenti, procesi, slike i zapažanja se snimaju pružajući kompletnu in-vitro istoriju jajnih ćelija i embriona. Laminarne komore omogućavaju stabilnu temperaturu i kontrolu radnih uslova. Postavljanje mikroskopa na poseban antivibracioni sto osigurava idealne uslove za mikrofertilizaciju, ICSI.

Inkubatori

17 – inkubatora (Cook, Galaxy, Heraeus) obezbeđuju istu funkcionalnost kao i prethodni uređaji tako da se maksimalizuje bezbednost uslova. Specijalni izvori napajanja gasom i strujom su u skladu sa zahtevima pravilnog funkcionisanja sa trostrukim gasovima.

Tehnička saglasnost

Sva oprema i softver dizajnirani su na takav način da budu u skladu sa postojećim i novim tehničkim zahtevima kao što su oni nedavno preporučeni evropskim direktivama 2004/23 / EC .

Ergonomija

Naša laboratorijska oprema pruža mogućnost embriolozima da rade efikasno u prijatnom radnom okruženju gde je operativna kontrola jednostavna i ergonomski dizajn opreme prva briga.

Amfiteatar

Specijalni mali amfiteatar za razgovor i diskusije o raznim slučajevima sa specijalnim ekranom i podrškom za telekonferencije i elektronskim sistemom za prenos slike.

Ordinacije

Postoji 5 nezavisnih ordinacija sa ultrazvukom najnovije generacije General Electric sa automatskim zapisom podataka u operativnom programu (softver).

Mašinska oprema

Laboratorija za vantelesnu oplodnju i operacione sale su podržane od strane posebnog mehanizma koji proizvodi kvalitetan sterilni vazduh pod pozitivnim pritiskom, klase A (u skladu sa instrukcijama Tissue Directive E.U.). Takođe, objekat raspolaže i sa pomoćnim generatorom od 20 KVA sa sopstvenom električnom podstanicom i specijalnim elektronskim sistemima za kontrolu dovoda gasova i blagovremeno obaveštavanje o problemima.

Postoji i poseban prostor za računare, a elektronsko čuvanje podataka je podržano od strane BabySentry softvera, jednog od najmodernijih informacionih i statističkih sistema koji se koriste u velikim centrima u Evropi i Americi. Centar raspolaže i sa posebnim prostorom za sterilizaciju, magacinom potrošnog i sterilnog materijala kao i specijalnim odvojenim prostorom za čuvanje boca medicinskih gasova O2, CO2, N2, N2O koji su prikjlučeni na mrežu na svim spratovima sa neophodnom elektronskom kontrolom.

Prostor za sterilizaciju

Postoje sobe za sterilizaciju sa 3 autoklava za vlažnu sterilizaciju (parom), 1 pećnicom za suvu sterilizaciju (toplim vazduhom) i posebnim autoklavom za vlažnu sterilizaciju histeroskopskih i laparoskopskopskih teleskopa i instrumenata.

Centar za dojku EmBIO

U našoj klinici radi autonomno odeljenje za dojku .  

Garaža

Ima 70 parking mesta na korišćenje klijentima.

Prostrane, luksuzne prostorije, moderna oprema ... Ali gde su ljudi EMBIO?

Pogledajte ovde!