Ξενάγηση στο Κέντρο Εξωσωματικής ΕmΒΙΟ

Ξενάγηση στο Κέντρο Εξωσωματικής ΕmΒΙΟ

Συνολικά η επιφάνεια του κτιρίου είναι 3000 m2 χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη και ασφαλή τεχνολογία και αφορά αποκλειστικά παροχή στην υγεία.

 

Χειρουργεία

Η μονάδα έχει 4 αυτόνομα χειρουργεία τα οποία υποστηρίζονται από αντίστοιχα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς και συνοδεύονται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες διεθνείς ανάγκες (ΙSO). Επίσης τα χειρουργεία είναι εξοπλισμένα με ειδικούς προβολείς καθώς και κρεβάτια με ηλεκτρονική δυνατότητα κλίσης και αλλαγής θέσης. Όλοι οι πάγκοι των χειρουργείων είναι επενδυμένοι με ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση Corian.

Υπάρχουν χώροι αποστείρωσης με 3 κλιβάνους υγρής αποστείρωσης (ατμού), 1 κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (θερμού αέρα) και ειδικός υγρός κλίβανος αποστείρωσης υστεροσκοπικών και λαπαροσκοπικών τηλεσκοπίων και εργαλείων

Δύο ανελκυστήρες ένας εκ των οποίων είναι προσπελάσιμος σε ΑΜΕΑ με δυνατότητα μεταφοράς τροχηλάτου φορείου και ο άλλος αφορά την μεταφορά ακαθαρτου υλικού και απόβλητων του εργαστηρίου και του χειρουργείου.

Εργαστήριο

Το εργαστήριο έχει 17 επωαστικούς κλιβάνους Cook,Galaxy,Heraeus, 2 Νarishige-Nikon μικροχειριστήρια-μικροσκόπια για την μικρογονιμοποίηση(ICSI), 7 αναλυτικά μικροσκόπια, 4 θαλάμους νηματικής ροής, 3 χώρους συλλογής σπέρματος και υποστηρίζεται από ειδικό μηχανισμό που παράγει ποιότητα αποστειρωμένου αέρα υπο θετική πίεση, κλάσεως Α. Όλοι οι πάγκοι είναι επενδυμένοι με ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση Corian (αδρανές υλικό που δεν αποδεσμεύει τοξικές ουσίες για τα ωάρια και τα έμβρυα). Επίσης, υπάρχει εξοπλισμός όπως ωσμόμετρα, πεχάμετρα, φυγόκεντρος, ζυγός ακριβείας, ειδικά ψυγεία για την συντήρηση των καλλιεργητικών υλικών και εξοπλισμός για την κατάψυξη και αποθήκευση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων.

Το εργαστήριο διαθέτει ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος αέρα που ελαχιστοποιεί το θόρυβο και τις δονήσεις, εξασφαλίζοντας τις σωστές εργαστηριακές συνθήκες. Υπάρχει επίσης πλήρης κωδικοποίηση στα μηχανήματα καθώς επίσης στα δείγματα και στα αναλώσιμα.

Συλλογή εικόνων και δεδομένων, αποθήκευση και ανάλυση λογισμικού

Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται σε μια ασφαλή κεντρική βάση δεδομένων για να αναλυθούν αργότερα. Κάθε έμβρυο ιχνηλατείται καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχοντας ένα πλήρες αρχείο εικόνων, ανάλυσης, και θερμοκρασίας και επιπλέον καλλιεργειτικών υλικών και αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη λήψη των γαμετών μέχρι και την εμβρυομεταφορά. Τα εργαστηριακά δεδομένα αρχειοθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πληροφορία της θεραπευτικής αγωγής που ακολούθησε το ζευγάρι να είναι άμεσα διαθέσιμη. Όλα τα αρχεία αντιγράφονται στο κεντρικό σύστημα δεδομένων και καταγράφονται σε DVD για λόγους ασφαλείας.

Μικροσκόπιο μικρογονιμοποίησης (Narishige-Nikon)

Το υψηλής τεχνολογίας ψηφιακό μικροσκόπιο παρέχει υψηλής ανάλυσης εικόνες. Σε συνδυασμό με την εργονομική τοποθέτηση των χειριστηρίων εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση του από τον εμβρυολόγο. Όλα τα εργαλεία, οι διαδικασίες, οι εικόνες και οι παρατηρήσεις καταγράφονται παρέχοντας ένα πλήρες in vitro ιστορικό των ωαρίων και εμβρύων. Θάλαμοι νηματικής ροής εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία και έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η τοποθέτηση του μικροσκοπίου σε ειδικό αντικραδασμικό τραπέζι εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για τη μικρογονιμοποίηση.

Επωαστές-κλίβανοι

Οι 17 επωαστές-κλίβανοι(Cook, Galaxy, Heraeus εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο λειτουργίας όπως τα προηγούμενα μηχανήματα ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια των συνθηκών. Ειδικές παροχές αερίων και ρεύματος συμφωνούν με τις προδιαγραφές σωστής λειτουργίας με τριπλά αέρια.

Λειτουργική Συμφωνία

Όλος ο εξοπλισμός και το λογισμικό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμφωνεί με τις υπάρχουσες και προτεινόμενες λειτουργικές απαιτήσεις, σύμφωνα με αυτές που πρόσφατα προτάθηκαν από τον Ευρωπαικό οδηγό 2004/23/EC.

Εργονομία

Ο εργαστηριακός μας εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα στους εμβρυολόγους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου ο έλεγχος λειτουργίας γίνεται εύκολα και ο εργονομικός σχεδιασμός αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Αμφιθέατρο

Ειδικό μικρό αμφιθέατρο για συζητήσεις περιστατικών με ειδική οθόνη και υποστήριξη teleconferencing και σύστημα ηλεκτρονικής μεταφοράς εικόνας.

Εξεταστήρια

Υπάρχουν 5 αυτόνομα εξεταστήρια με υπερηχοτομογράφους τελευταίας γενιάς General Electric με αυτόματη καταγραφή δεδομένων στο λειτουργικό πρόγραμμα (software).

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Το εργαστήριο εξωσωματικής και οι αίθουσες χειρουργείων υποστηρίζονται από ειδικό μηχανισμό που παράγει ποιότητα αποστειρωμένου αέρα υπο θετική πίεση, κλάσεως Α (σύμφωνα με τις οδηγίες του Tissue Directive E.U.). Επίσης, το κτίριο υποστηρίζεται από γεννήτρια 20 KVA, με δικό του υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος και ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα για την παροχή αερίων και την έγκαιρη ενημέρωση των προβλημάτων.

Ακόμα διαθέτει χώρο υποστήριξης υπολογιστών για την ηλεκτρονική αποθήκευση των αποτελεσμάτων με την βοήθεια του λογισμικού Babysentry, ενός από τα πιο σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και στατιστικής που χρησιμοποιούν μεγάλες μονάδες σε Ευρώπη και Αμερική. Ακόμα διαθέτει ειδικό χώρο αποστείρωσης και αποθήκη αναλώσιμου και αποστειρωμένου υλικού καθώς και ειδικό χώρο για οβίδες ιατρικών αερίων Ο2, CO2, N2, Πρωτοξειδίου τα οποία είναι συνδεδεμένα με δίκτυο σε όλους τους ορόφους και με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό έλεγχο.

Χώροι Αποστείρωσης

Υπάρχουν χώροι αποστείρωσης με 3 κλιβάνους υγρής αποστείρωσης (ατμού), 1 κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (θερμού αέρα) και ειδικός υγρός κλίβανος αποστείρωσης υστεροσκοπικών και λαπαροσκοπικών τηλεσκοπίων και εργαλείων.

Κέντρο Μαστού ΕmBIO

Στη μονάδα μας λειτουργεί αυτόνομο τμήμα μαστού. (Ψηφιακός μαστογράφος Serena Hologic.)        

Γκαράζ

Υπάρχουν 70 θέσεις parking για χρήση των πελατών.

 

Άνετοι, πολυτελείς χώροι, σύγχρονος εξοπλισμός.... Μα πού είναι οι άνθρωποι του EMBIO;

Πώς νιώθουν οι άνθρωποι που εργάζονται σ' αυτό το πολυϊατρείο γυναικολογικής φροντίδας και θεραπειών γονιμότητας;

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!