Βιοψία βλαστομεριδίου και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Βιοψία βλαστομεριδίου και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Ο σκοπός της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD) και της προεμφυτευτικής γενετικής σάρωσης (PGS), είναι να εμποδίσουν τη μετάδοση κάποιας γενετικής νόσου πριν την εγκυμοσύνη σε ζευγάρια που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Έχουν γεννηθεί υγιή παιδιά μετά από PGD/PGS αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ευρείες μελέτες όσον αφορά την ασφάλεια της βιοψίας εμβρύου για τα έμβρυα και τα νεογέννητα.

Η μελέτη αυτή των παιδιών που γεννήθηκαν μετά από βιοψία διεξήχθη μεταξύ 1992-2005 προκειμένου να καθορίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο της βιοψίας την 3η ημέρα μετά από μικρογονιμοποίηση (ICSI) για την υγεία του εμβρύου ή των απογόνων. Τα δεδομένα που προέκυψαν από 581 παιδιά που γεννήθηκαν μετά από PGD, συγκρίθηκαν με τα ιστορικά δεδομένα 2889 παιδιών των οποίων η σύλληψη έγινε μέσω ICSI. Γιατροί και γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κατά τη σύλληψη και γέννηση των παιδιών. Δύο μήνες μετά τη γέννα, τα παιδιά εξετάστηκαν από κλινικούς γενετιστές σε μια άλλη κλινική.

Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε ICSI και σε αυτά που είχαν υποβληθεί σε PGD/PGS, όσον αφορά το βάρος γέννησης. Επίσης, δε βρέθηκαν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά δυσμορφιών ανάμεσα στις 2 ομάδες. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό εμβρυϊκής θνησιμότητας ήταν σημαντικά υψηλότερο στα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε PGD/PGS (4.64% έναντι 1,87%), αλλά αν και τα ποσοστά εμβρυϊκής θνησιμότητας ανάμεσα στα παιδιά μετά από PGD/PGS και στις μονήρεις κυήσεις από ICSI ήταν παρόμοια (1,03% έναντι 1,30%), αυτά ήταν σημαντικά υψηλότερα στις πολύδυμες κυήσεις από ICSI (11.73% έναντι 2,54%).

Από τα δεδομένα αυτά, οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι η βιοψία εμβρύου δεν αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου όταν πρόκειται για μονήρεις γεννήσεις παιδιών μετά από PGD/PGS και ότι οι πολύδυμες κυήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω των αυξημένων ποσοστών εμβρυϊκής θνησιμότητας.

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!
Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.