ΑΜΗ (αντιμυλλέριος ορμόνη) - Δωρεά ωαρίων | emBIO Κέντρο Γονιμότητας

ΑΜΗ (αντιμυλλέριος ορμόνη) - Δωρεά ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων (που επίσης καλείται «δωρεά ωοκυττάρων») μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική θεραπεία για την υπογονιμότητα οποιασδήποτε αιτίας, εκτός από την υπογονιμότητα γυναικών που έχουν ανατομικά προβλήματα της μήτρας, όπως σοβαρές ενδομήτριες συμφύσεις. Τα ποσοστά επιτυχίας με τη δωρεά ωαρίων είναι υψηλά, ειδικά συγκρινόμενα με τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ωάρια χαμηλής ποιότητας και ποσότητας.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση με ωάρια δότριας γενικά χρησιμοποιείται μόνο σε γυναίκες με σημαντικά μειωμένη ποιότητα και ποσότητα ωαρίων (ανεπαρκές ωοθηκικό απόθεμα). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γυναίκες με:

  • πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια (εμμηνόπαυση),
  • πολύ χαμηλή ποιότητα ωαρίων,
  • ανεπαρκή απόκριση σε ωοθηκική διέγερση,
  • σημαντικά αυξημένα επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) την τρίτη ημέρα,
  • πολύ χαμηλό αριθμό τριτογενών ωοθυλακίων στον υπέρηχο,
  • προχωρημένη ηλικία, π.χ. πάνω από 39-40 ετών.

Μια κατάλληλη δότρια ωαρίων ελέγχεται αναλυτικά για λοιμώδεις νόσους και γενετικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Οι δότριες γενικά λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση για την υποβολή τους στη θεραπεία. Η ταυτότητα της δότριας ωαρίων δεν γνωστοποιείται στο ζευγάρι-παραλήπτη.

Ο οργανισμός της δότριας διεγείρεται με ενέσιμα φάρμακα, ώστε να οδηγηθεί στην παραγωγή πολλαπλών ωαρίων. Αυτό μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε εξωσωματική γονιμοποίηση με τα ωάριά της και με το σπέρμα του αρσενικού συντρόφου της υπογόνιμης γυναίκας.

Με τη δωρεά ωαρίων, είναι επιθυμητή μια επένδυση ενδομητρίου πάχους 8 χιλιοστών ή περισσότερο, για να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά επιτυχίας. Συνήθως δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί η λήψη ενδομητρίου με επαρκές πάχος για δωρεά ωαρίων, αλλά μερικές φορές απαιτείται ένα τροποποιημένο οιστρογονικό πρωτόκολλο για το σκοπό αυτό.

Όταν τα ωοθυλάκια της δότριας είναι ώριμα, πραγματοποιείται μια διαδικασία αναρρόφησης των ωαρίων για να απομακρυνθούν τα ωάρια από τις ωοθήκες της. Κατόπιν, τα ωάρια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο με το σπέρμα του αρσενικού συντρόφου της υπογόνιμης γυναίκας. Τα ωάρια χρησιμοποιούνται πάντοτε φρέσκα και δεν καταψύχονται για μελλοντική χρήση. Στο μέλλον, μπορεί να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται κατεψυγμένα ωάρια δοτριών για δωρεά ωαρίων ως διαδικασία ρουτίνας. Η σημερινή τεχνολογία κατάψυξης ωαρίων όμως δεν επιτρέπει εξίσου υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τη χρήση φρέσκων ωαρίων. Παρ’ όλα αυτά, η κατάψυξη των πλεοναζόντων γονιμοποιημένων εμβρύων είναι πλέον διαδικασία ρουτίνας, και τα ποσοστά επιτυχίας με τη χρήση κατεψυγμένων εμβρύων είναι καλά.

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων, η επίτευξη της κατάλληλης χρονικής στιγμής μεταξύ του πάχους του ενδομητρίου της παραλήπτριας και των αναπτυσσόμενων εμβρύων είναι κρίσιμη για έναν επιτυχημένο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με δότρια ωαρίων.

Τα έμβρυα αναπτύσσονται στο εργαστήριο για 3-5 ημέρες. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια διαδικασία εμβρυομεταφοράς, κατά την οποία τα έμβρυα τοποθετούνται προσεκτικά στη μήτρα της παραλήπτριας γυναίκας, όπου, αν όλα πάνε καλά, θα εμφυτευθούν και θα αναπτυχθούν μέχρι τη γέννηση ζώντος νεογνού.

  • Πώς πραγματοποιούνται οι διαδικασίες δωρεάς ωαρίων και πώς επιλέγεται η χρονική στιγμή της εξωσωματικής γονιμοποίησης με ωάρια δότριας σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά ωαρίων;

  • Διαδικασία δωρεάς ωαρίων

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων

Κλείστε Δωρεάν Online Συμβουλευτική με τον Δρ Θάνο Παράσχο και την ομάδα του
Θα σας απαντήσει ο ίδιος ο κος. Παράσχος
εντός 24 ωρών
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CNN
Διαβάστε στο CNN για την επιτυχία μας
Εξωσωματική μετά από μεταμόσχευση νεφρού