Υπό συνθήκη Προσυμπτωματικός έλεγχος

Υπό συνθήκη Προσυμπτωματικός έλεγχος

Λέγοντας προσυμπτωματικός έλεγχος εννοούμε την "εξέταση για νόσους των οποίων η ύπαρξη δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων". Η πολιτική προσυμπτωματικού ελέγχου την οποία χρησιμοποιούμε διαχωρίζεται σε προσυμπτωματικό γενετικό έλεγχο και σε προσυμπτωματικό έλεγχο για σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους (ΣΜΝ) (ιοί και βακτήρια). Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για ΣΜΝ, σε αντίθεση με τον προσυμπτωματικό γενετικό έλεγχο, δεν εμπεριέχει στην πραγματικότητα ηθικά προβλήματα. Ο προσυμπτωματικός γενετικός έλεγχος – εάν δεν είναι υπό συνθήκη προσυμπτωματικός έλεγχος – θα μας οδηγήσει πολύ εύκολα σε θετικό ευγονισμό. Υπό συνθήκη προσυμπτωματικός έλεγχος των δοτών πραγματοποιείται σε περίπτωση όπου ο δέκτης είναι γνωστός φορέας συγκεκριμένης γενετικής νόσου και όπου το παιδί θα βρίσκεται σε κίνδυνο να κληρονομήσει τη νόσο εφόσον ο δότης είναι φορέας της ίδιας γενετικής νόσου. Οι εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο δότη ονομάζονται υπό συνθήκη προσυμπτωματικός έλεγχος.

Δείτε και:

Χαρακτηριστικά Δότη - Έντυπο Γνωστοποίησης

Προσυμπτωματικός Έλεγχος Δότη

Κράτηση Σπέρματος Δότη

Ποιο είναι το Ποσοστό Κυήσεων με Χρήση Σπέρματος Δότη;

Τύποι Δοτών

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!