Μικρογονιμοποίηση - IMSI

Μικρογονιμοποίηση - IMSI

Ενδοκυτταροπλασματική Εγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου στο Ωάριο (IMSI)

Στην τεχνολογία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής πολλοί παράγοντες έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα γονιμοποίησης των ωαρίων και ανάπτυξης των εμβρύων. Η ακεραιότητα του γενετικού υλικού (DNA) των σπερματοζωαρίων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες. Η χρήση του IMSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένου σπερματοζωαρίου στο ωάριο) συμβάλλει στο να ελαχιστοποιηθεί η πατρική συμβολή στην αποτυχία της IVF, παρέχοντας τη δυνατότητα καλύτερης επιλογής των σπερματοζωαρίων που χρησιμοποιούνται για γονιμοποίηση των ωαρίων, με χρήση μικρογονιμοποίησης - ICSI. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση της τεχνολογίας του IMSI παρουσιάζει σαφές όφελος στην επίτευξη κλινικής εγκυμοσύνης (Bartoov et al., 2003, Berkovits et al., 2005, Hazout et al., 2006).

Η μέθοδος IMSI είναι μια μέθοδος επιλογής σπερματοζωαρίων βασισμένη στη μικροσκόπηση υψηλής ανάλυσης, που επιτρέπει τη μεγέθυνση (x 6000) των σπερματοζωαρίων και κατά συνέπεια τη λεπτομερή απεικόνιση της κεφαλής τους και την αξιολόγηση των «κενοτοπίων» που πιθανώς υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο γίνεται προεπιλογή των σπερματοζωαρίων, πριν από την γονιμοποίηση με χρήση ICSI και μόνο τα καλύτερα σπερματοζωάρια χρησιμοποιούνται.

Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, κλείστε δωρεάν ραντεβού άμεσα!
Επικοινωνήστε σήμερα με τον Δρα Θάνο Παράσχο!
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.